https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__mailchi.mp_protim_rendez-2Dvous-2Dmardi-2Dau-2D80me-2Dcongrs-2Dhlm-2Dde-2Dlunion-2Dsociale-2Dpour-2Dlhabitat-3Fe-3D39310fc578&d=DwMFaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=wX8mDQaZ2yiPZjsTOESzolFsTNJAs8_d0vnW1aP6wEw&m=l9AMngBwaRNGX2q4a0agEcvAQjoBguV3JTr2rHuKK0o&s=44I4Om3oYF7mtnJ2KqluF3IwtLURM3FKc83dIyp5wtg&e=

Last Checked: Sep 20, 2019, 06:47 EDT

IP Address: 67.231.154.66
ASN #: AS22843 PROOFPOINT-ASN-US-EAST - Proofpoint, Inc., US
Location: Data unavailable.
URL Reputation:
 • Unknown This URL is not identified as malicious in the PhishTank Database.
 • Unknown PhishCheck thinks this URL is likely not a phish.
 • Unknown OpenPhish: URL not in feed.

Other submissions on 67.231.154.66:

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__account.microsoft.com_activity&d=DwMC-g&c=96ZbZZcaMF4w0F4jpN6LZg&r=NTGkb5kYiuRAZ2RQDBryoYd61oGSmZRPNx9qtUDXgvU&m=kvWhUQiHFwrYSMaiMfTeW4soznAHZxCvPoZQ3ZnbmdI&s=3XhT7XF9_oNu7HIQ51sCKzi2q8YwzYEhAqx5-VX0HbY&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__onedrive.live.com_-3Fauthkey-3D-2521ALPD6zX2lJDy1LI-26cid-3D4CD7538BD5E79556-26id-3D4CD7538BD5E79556-2521106-26parId-3Droot-26o-3DOneUp&d=DwMFAg&c=96ZbZZcaMF4w0F4jpN6LZg&r=bdoF0I7plV31URiRRBpv3OLtpUXZ4w5EXkk0PyO_Mdw&m=h7CVI7gxexrtCxhMy7jFU0wiNnSh0UEHIOPVfY0D3V0&s=nfiArtW8zJgqPbibJB0vWulABGRSyKlPiq3fnzkXsK4&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.APIntakamaicom.pmkautopartes.cl_-3Femail-3DAPInt-40akamai.com&d=DwMFaQ&c=96ZbZZcaMF4w0F4jpN6LZg&r=TmcFfXIMPgClGzx99cTlvw&m=8_ZvB-bd5VizLts55G9iYSS3GQKGT8ohCaF1ZHx0muo&s=q-pXfqDVLPTbwN_Fip_M-3_9khVGlhqaUZyQ6pLzy_c&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__onedrive.live.com_-3Fauthkey-3D-2521AAmQXOBx-255F-252DOqHHY-26cid-3D43ADAE396276D282-26id-3D43ADAE396276D282-2521118-26parId-3Droot-26o-3DOneUp&d=DwMGaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=00s_sJr6kapVvyJiLJ_IBQ&m=1rNtqrZYR6zVRISSrwE_5_DkAM31GR8I3Qx5GZF_eiE&s=cHtkfzmpR9lIiGl2b0xtiVwEguiod_heFQ67H_QMN08&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__app.mlsend.com_webforms_confirm_489934997994710263_55ef5_i8x6j6&d=DwMFaQ&c=_EdSgJoS8igo01XnekBu_azVXoUPxJkwz9O2AzwhBbE&r=uNSt3UpDBUw-sD8MeVO6zjmIumn3F3zgqeTKKzXTBiQ&m=w5dZ8B32hDRtrMLZlhiJ-eDxLeB9QXsfJ_kgzHRDHz0&s=hYaJkW2qRkgg_PBaPcvBYtz8u6hFwweR5F6BNe7zaQM&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__email.uber.com_wf_click-3Fupn-3D-2D2FQ0tIReEQQvMTn37D6ijIciJaEaZRKDHthPI3qAMkeq9nB6m6nybW2PahLB-2D2ByQD2-5FFh1rSKzE6UKZph9AnFuoV4cYvn6OKeIuHI63eamegKLyza3JCtBIuFvQCmGXXhOpgS8wTcc3I96DzR-2D2Fm-2D2BZHSa53-2D2BYKsQVSN5nTHG2mfGIF-2D2BG5hGeabPyVsUTmpcmRSKBrFo9Rl-2D2BqKdqSguWlHIo7fD9JSmpb3mel-2D2B3AYG5Wi9uEsycQMP1-2D2BUngMyHUEN9sftkhHTdeOgPbzv2H4NJoe-2D2B8l13rRg3zTTbiQe8vs8B7YRBqAjqXa2C2YcBBDe0gjuKcL0h30-2D2BgCB91TXtkv7sr3IqiwEI23QLK4r2yCoh6oQ1q3xavgLwpTLjyE9SVgicRv2wNpIflpmpelekurAH9Np169VUMyVqDhsp1BKd-2D2FEZzSyjH8Sye4-2D2Fz2APaAJ4m2ujV3QmUQFw-2D2BlIYt7z6iOLuIcqf008IaQaTDjzdkfn0nqubhQ1yKR0CmF1w4NraJ2-2D2F&d=DwMFaQ&c=sJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg&r=kiTERHuv3_J7FAqY48VzI2P3JqQi8QnrgrnFN8j3QZc&m=FGa0FklE-D_mW3kkodVL1N4C-QLuIfJs5q_A6qt1Ja8&s=bogDlJpS0xo3nTyp2oPP5thYhjknlOkEn-hkpWwWCUc&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__fumanegra.com_calendar_superimprobable-5Frebringer.html&d=DwMFaQ&c=RWKzQL7PIkYKzsYSjZn54yrN72ooGPhHwUXdJ0S2Irw&r=RU3hL1DzStEvesWv91aIlpR3nyB4pv_B3FpVaN0K284&m=GW0bmFYEWEcxNlmLN7Uz_d9_8dRpJx3140oQz2h9Fa8&s=HfPB3HRrJPqYNni8cQ3xRrtmuF37strcju_dztHluHw&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__event.on24.com_view_help_flash_-23tys&d=DwMCaQ&c=ctj79R4vTL6TgEMxi-tYCxaemG1UABr4Dr_smjYrd-8&r=ocKH4oCbymoxNHds3ylHCnyewg-_NLhdHJhH1VQrQvM&m=rb_Xp_AVDRvzZH-knb1-CT-C9YLn6p6bvUOW9pzXr68&s=lWn_JuvtsfsrYfdnH7gdwMXkyqJhtktYJSl-7KDp3TA&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__warehouse.force.com_setup_emailverif-3Foid-3D00D50000000JUFY-26k-3DeyJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYXVkIjoiMDBENTAwMDAwMDBKVUZZIiwia2lkIjoie1widFwiOlwiMDBENTAwMDAwMDBKVUZZXCIsXCJ2XCI6XCIwMkc1MDAwMDAwMGMzTnBcIixcImFcIjpcImVtYWlsY2hhbmdldXNlcnRyYW5zaWVudGtleWVuY3J5cHRcIixcInVcIjpcIjAwNTUwMDAwMDAyam5iT1wifSIsImNyaXQiOlsiaWF0Il0sImlhdCI6MTU1NzYwNTIxNTIxNSwiZXhwIjowfQ-253D-253D..Id48XS2bL8ER1Ewq.NlujIGu54tUl2mD-2DDaUTbyctevED564q9tb8WCmMdbBWYdfk8qsDNrmNO3iZELKJ4-5FHumxakJ9SG5DWcmPGuCRx85l13j1LrrHddLi-2DYPvXRIOHXlfdQmV-5FOmVRkgLxh9OVL6C3AF-2DMJOiExPNxwrkJbJdxAkQifhanfrU7Rsz-5FdHqRGTQ-253D-253D.YSTBSi0ejZdgxZisKM71xg-253D-253D&d=DwIFaQ&c=MtgQEAMQGqekjTjiAhkudQ&r=WqzUTjM2Sq9OrKraD4x5u59L8GFDdCr3TW1YmrX1xS0&m=Lm7GYM_uSRiweCyaGZsGhjdbO5ZjTPk8XRUwRunJ5UI&s=tbELXl1vvQ6LAQZbAxXaERKFUIjIiATh7tJoDxN2f-Y&e

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__library.midicorp.com_em_default.aspx-3Fid-3D190587979031&d=DwMGaQ&c=MXiCZxO2POlmNF9F6kiciqFrc3ODeY4KaGlydBExSIg&r=qgief6V_SSX0w_qWGwFc0r0UKb5AtLQizih7-EMVQzg&m=lGDOsH3Dv9SVzelSEeQR3C38PSgXsh6mbU9LliWfFp8&s=pW5kVh2Fy8oy5thmSSXv1Doru0wTt-j0892DFGeMi6U&e=

Other submissions on proofpoint.com:

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__library.midicorp.com_em_default.aspx-3Fid-3D190587979031&d=DwMGaQ&c=MXiCZxO2POlmNF9F6kiciqFrc3ODeY4KaGlydBExSIg&r=qgief6V_SSX0w_qWGwFc0r0UKb5AtLQizih7-EMVQzg&m=lGDOsH3Dv9SVzelSEeQR3C38PSgXsh6mbU9LliWfFp8&s=pW5kVh2Fy8oy5thmSSXv1Doru0wTt-j0892DFGeMi6U&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__sumo-2Dlogic.intercom-2Dmail.com_via_e-3Fob-3DXJVm7Fp6ijSND-252BAHTz65R8tNl0sTYiEwGM9jQkZlH24l-252BlasElmLfe0UQYnWU-252FCQpkwu8kUdLeA3nuPZu2HnilTe2X6ZcmzJ-252BN1jxcbcRNA-253D-26h-3Da167e7c470919b110679cd6dbf6c0769a14c4b0d-2D22031879779-26l-3D85ac65d8b4779e2609d6a70e824492f7a7ad6b7f-2D868040&d=DwMFaQ&c=dpqHD2syzBCa0pPNCKl-DvX7tsADTsJ29aUMnGj5D6k&r=P5-7qtI-CBcp-Q_3AlsZc7ypEHnI3LSZ_6B3SmgaWmk&m=yWndpGxFSSKB-JJrIc0izH9ncyYrqQ3SadGHr17-JrY&s=csLr-ueeCG5NXTF8nL_h8wtvSLSmVVYPhiqSiZs20oU&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__eplandrivers.leaseplan.com_eplandr_mvr_release.lp-3Fuid-3D7202_2151_20190514007202000002151001_05142019&d=DwIBAg&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=XYpEuwSUE5iBzvEEDboHJ__Ry2oB5GVcm_-TWYSVMdo&m=jQaAWx-bCbGgXdfutnGWIuN0Jl0kyXBZ6d9tkGXLCY8&s=dJEYQX0E1JSdC96M9cj2WDah50z1EDlI1gSKAL7M_qY&e

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.paypal.com_selfhelp_home-3Futm-5Fsource-3Dunp-26utm-5Fmedium-3Demail-26utm-5Fcampaign-3DPPC000652-26utm-5Funptid-3D549760a0-2D7742-2D11e9-2Dbef0-2D441ea14e084c-26ppid-3DPPC000652-26cnac-3DUS-26rsta-3Den-5FUS-26cust-3D8GR6DJ5E9LR6L-26unptid-3D549760a0-2D7742-2D11e9-2Dbef0-2D441ea14e084c-26calc-3D933cb785a84f7-26unp-5Ftpcid-3Dadd-2Dcard-2Dnotification-26page-3Dmain-3Aemail-3APPC000652-3A-3A-3A-26pgrp-3Dmain-3Aemail-26e-3Dcl-26mchn-3Dem-26s-3Dci-26mail-3Dsys&d=DwMGaQ&c=_6ZqGtuAaY4A8wJDbhvx_w&r=Jc-RFTmkCGsHsJQjO-pDDQ_Ytm5XUKtnqPnhA2bZ7Uc&m=FKScGafSeIMg2XvEQswg5F9447h77BZrXhgQLPaYL2M&s=NUVw5IlxB4OFHvYW3gRqqxcpEYEalMwDFQCcZB4IMF4&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.niagarawater.com_Resources_Documents_purchaseterms.pdf&d=DwMF-g&c=p1-ao8BhYp4j-M_7omfIb9UvBMZJ3fMC8xe8X8GzPQ4&r=_5TZXfuKS732MwNHWhu7NbIuNOArEsTFL0r7g94Jepo&m=aRQ6KQ2EgdraFYRbzsth5Y__qckmVaYg9BBKHoG978s&s=pCJzi4vEGG1BRFjbO-TB0u9QTdTPbAf9D3OOPTbgg6M&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__app.bill.com_NetworkNodeSignup-3Fpni-3D0134314128085342-26action-3DPayBill-26node-3Dnno01NWZGCEURMQRw8ka&d=DwMFaQ&c=teXCf5DW4bHgLDM-H5_GmQ&r=UbtjEpRGf6DQZEOn3DT6hxWzJIfub7pDKU1-H4ue8topjawoeD0GarIy1SKevcAF&m=TuGmIpRs_T_29bU_mOP4SJfsmXpjQiq8wxhtNGwMAL0&s=BmszmXjDzt1m6Z_1dExlhYwxLnZPhWXL1u3VJI6g6mA&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__bucaneros-2Dmy.sharepoint.com_-3Au-3A_g_personal_liquidaciones-5Flosbucaneros-5Fcom_ESAvd8PCDrVNhzI1DRzxNowByj6ZkUk0mC1-2DWYvxDtBmJw-3Fe-3Da63KH3&d=DwMFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=1nYRQLXSg-CLoPk35z5Nl14OVbWH0xnr0lMnvKvfKg8&m=yXP6bQBBUNk0nsBbp6YTLmFNIMURfKTihGs4BgEVZtA&s=4xlUHp40wtXDopWolrkC7_wI198MkjNC01Acre_xzzM&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__rebrand.ly_menttaluim-2Dphp-2D40c29&d=DwMFaQ&c=A6XMocl_FPns4glHZfOYqg&r=SnyP7fCCM3JUGw4aUATSex1uWEgrsSmOaJJyfZlJXqY&m=UHpLp6t0mVTVxrniVe1fBdS2Xdnva-BEYNFKuh0KCdg&s=Jxnn9JIotp8rmJBQYE8BbC5ointXyJu6W-_Hav7mtEI&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__confindustriago-2Dmy.sharepoint.com-3A443_-3Ab-3A_g_personal_presidente-5Fconfindustriavg-5Fit_EWtJnQ2Nt1hDoQ4Bx-5FV8DewBNplCa9daW7Z3e8Lq0ujkLw-3Fe-3Db1CEbbBh5EWeIeGGyE0zag-26at-3D9&d=DwMFAw&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=S7Mi5oPn8KAwKFf3hn-Sjb_nxr8Y9qQCB8GwxLaaMrA&m=aXfTuXAACFkquoX71b3mixrrChposWagZ_O1-zMYqqw&s=S7dM6GcGK-XjfjlFs7mdga0k_bNDUrwc7fhrQRASYR8&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__survey.survicate.com_f3eed1c0be81b152_-3Fp-3Dactivecampaign-26first-5Fname-3D-25FIRSTNAME-25-26last-5Fname-3D-25LASTNAME-25-26email-3D-25EMAIL-25&d=DwMFaQ&c=A6XMocl_FPns4glHZfOYqg&r=EkstF5aR--b7Ybb1480p9mk6Fm7BZUFK7fzaw3B_gr0&m=Fs-hORg7dvb5E1Grw1Ivg0aFsNZSeyvuEBnmjdYuo1s&s=7VIjtzIspEVGq5bhdtq-An0xhLhKqqe6cboiAZ8FT5o&e=

Previous checks:

                Domain Name: proofpoint.com
Registry Domain ID: 75819782_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2018-07-08T02:02:34-0700
Creation Date: 2001-08-08T03:41:47-0700
Registrar Registration Expiration Date: 2020-08-08T00:00:00-0700
Registrar: MarkMonitor, Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact Email: abusecomplaints@markmonitor.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2083895740
Domain Status: clientUpdateProhibited (https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited)
Domain Status: clientTransferProhibited (https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited)
Domain Status: clientDeleteProhibited (https://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited)
Domain Status: serverUpdateProhibited (https://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited)
Domain Status: serverTransferProhibited (https://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited)
Domain Status: serverDeleteProhibited (https://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited)
Registrant Organization: Proofpoint, Inc.
Registrant State/Province: CA
Registrant Country: US
Admin Organization: Proofpoint, Inc.
Admin State/Province: CA
Admin Country: US
Tech Organization: Proofpoint, Inc.
Tech State/Province: CA
Tech Country: US
Name Server: pdns99.ultradns.net
Name Server: ns3.proofpoint.com
Name Server: pdns99.ultradns.com
Name Server: pdns99.ultradns.biz
Name Server: ns1.proofpoint.com
Name Server: pdns99.ultradns.org
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2019-09-20T03:47:17-0700 <<<

For more information on WHOIS status codes, please visit:
 https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes

If you wish to contact this domain’s Registrant, Administrative, or Technical
contact, and such email address is not visible above, you may do so via our web
form, pursuant to ICANN’s Temporary Specification. To verify that you are not a
robot, please enter your email address to receive a link to a page that
facilitates email communication with the relevant contact(s).

Web-based WHOIS:
 https://domains.markmonitor.com/whois

If you have a legitimate interest in viewing the non-public WHOIS details, send
your request and the reasons for your request to whoisrequest@markmonitor.com
and specify the domain name in the subject line. We will review that request and
may ask for supporting documentation and explanation.

The data in MarkMonitor’s WHOIS database is provided for information purposes,
and to assist persons in obtaining information about or related to a domain
name’s registration record. While MarkMonitor believes the data to be accurate,
the data is provided "as is" with no guarantee or warranties regarding its
accuracy.

By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this data only for
lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to:
 (1) allow, enable, or otherwise support the transmission by email, telephone,
or facsimile of mass, unsolicited, commercial advertising, or spam; or
 (2) enable high volume, automated, or electronic processes that send queries,
data, or email to MarkMonitor (or its systems) or the domain name contacts (or
its systems).

MarkMonitor.com reserves the right to modify these terms at any time.

By submitting this query, you agree to abide by this policy.

MarkMonitor is the Global Leader in Online Brand Protection.

MarkMonitor Domain Management(TM)
MarkMonitor Brand Protection(TM)
MarkMonitor AntiCounterfeiting(TM)
MarkMonitor AntiPiracy(TM)
MarkMonitor AntiFraud(TM)
Professional and Managed Services

Visit MarkMonitor at https://www.markmonitor.com
Contact us at +1.8007459229
In Europe, at +44.02032062220
--

               
 • GET
  HTTP/1.1
  302 Found

  https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__mailchi.mp_protim_rendez-2Dvous-2Dmardi-2Dau-2D80me-2Dcongrs-2Dhlm-2Dde-2Dlunion-2Dsociale-2Dpour-2Dlhabitat-3Fe-3D39310fc578&d=DwMFaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=wX8mDQaZ2yiPZjsTOESzolFsTNJAs8_d0vnW1aP6wEw&m=l9AMngBwaRNGX2q4a0agEcvAQjoBguV3JTr2rHuKK0o&s=44I4Om3oYF7mtnJ2KqluF3IwtLURM3FKc83dIyp5wtg&e=

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://mailchi.mp/protim/rendez-vous-mardi-au-80me-congrs-hlm-de-lunion-sociale-pour-lhabitat?e=39310fc578

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://us18.campaign-archive.com/js/archivebar-desktop-plugins.js

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://us18.campaign-archive.com/css/archivebar-desktop.css

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/light-facebook-48.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/light-forwardtofriend-48.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/light-link-48.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/light-instagram-48.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://cdn-images.mailchimp.com/awesomebar-sprite.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://cdn-images.mailchimp.com/monkey_rewards/MC_MonkeyReward_20.png

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://www.google-analytics.com/analytics.js

 • POST
  HTTP/2.0
  200

  https://www.google-analytics.com/j/collect?v=1&_v=j79&a=902881531&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fprotim%2Frendez-vous-mardi-au-80me-congrs-hlm-de-lunion-sociale-pour-lhabitat%3Fe%3D39310fc578&dh=.campaign-archive.com&ul=en-us&de=UTF-8&dt=Rendez-vous%20mardi%20au%2080%C3%A8me%20congr%C3%A9s%20HLM%20de%20l%27Union%20sociale%20pour%20l%27habitat&sd=24-bit&sr=1366x768&vp=1910x1006&je=0&_u=YEBAAIABAAAAAC~&jid=1694309633&gjid=828092982&cid=1270771427.1568976431&tid=UA-329148-88&_gid=1825413661.1568976431&_r=1&z=417675229

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/65f7c4bb-ba71-4d66-8393-5baab91a6d48.jpg

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/d4ad38ac-ae55-49d5-8113-ea1d551cd0f5.jpg

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/f639a4a5-c6b7-4d94-b774-8ebb68997a89.jpg

 • POST
  HTTP/2.0
  200

  https://stats.g.doubleclick.net/j/collect?t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j79&tid=UA-329148-88&cid=1270771427.1568976431&jid=1694309633&gjid=828092982&_gid=1825413661.1568976431&_u=YEBAAIAAAAAAAC~&z=1285463190

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/9e1f706a-3acd-4af6-a326-b350f54c4dca.jpg

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/6d61df96-dcd2-4078-b335-1f9f97c8b7ef.jpg

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/449162ca-30a8-42e5-8b32-7894a8340cc0.jpg

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/bead69cd-4386-4af0-a4a4-1bc979f84fc1.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/6417f37d-3e87-4124-88ae-411071effb20.jpg

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://www.google.com/ads/ga-audiences?t=sr&aip=1&_r=4&slf_rd=1&v=1&_v=j79&tid=UA-329148-88&cid=1270771427.1568976431&jid=1694309633&_u=YEBAAIAAAAAAAC~&z=1111484127

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/0e1bcf38-431b-42e8-a79d-61f670b190de.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/2eefcf0d-df6e-46f4-931a-e46ffae3ea74.jpg

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/1287ecf5-f824-4353-8c53-f8bfb105eacb.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/a0d92159-2bbb-4b25-93a7-d29e1bf49252.jpg

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/6f39408e-331c-4777-b565-4fd3e3bbe667.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/9b96d04c-c865-4ae2-b6f6-95d09795dac7.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/6e149b3d-b332-4060-9948-6ccb5b193ac1.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/b9e2c240-d6e8-4a5c-bf20-8175a1e357ff.png

 • GET
  HTTP/1.1
  200 OK

  https://mailchi.mp/favicon.ico

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__mailchi.mp_protim_rendez-2Dvous-2Dmardi-2Dau-2D80me-2Dcongrs-2Dhlm-2Dde-2Dlunion-2Dsociale-2Dpour-2Dlhabitat-3Fe-3D39310fc578&d=DwMFaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=wX8mDQaZ2yiPZjsTOESzolFsTNJAs8_d0vnW1aP6wEw&m=l9AMngBwaRNGX2q4a0agEcvAQjoBguV3JTr2rHuKK0o&s=44I4Om3oYF7mtnJ2KqluF3IwtLURM3FKc83dIyp5wtg&e= https://mailchi.mp/protim/rendez-vous-mardi-au-80me-congrs-hlm-de-lunion-sociale-pour-lhabitat?e=39310fc578
<html xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml" xmlns:og="http://opengraph.org/schema/"><head>
    
<meta property="og:title" content="Rendez-vous mardi au 80ème congrés HLM de l'Union sociale pour l'habitat">
<meta property="fb:page_id" content="43929265776">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
<meta name="referrer" content="origin">    
		<!-- NAME: MEMBER WELCOME -->
		<!--[if gte mso 15]>
		<xml>
			<o:OfficeDocumentSettings>
			<o:AllowPNG/>
			<o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch>
			</o:OfficeDocumentSettings>
		</xml>
		<![endif]-->
		<meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		<title>Rendez-vous mardi au 80ème congrés HLM de l'Union sociale pour l'habitat</title>
    
  <style type="text/css">
		p{
			margin:10px 0;
			padding:0;
		}
		table{
			border-collapse:collapse;
		}
		h1,h2,h3,h4,h5,h6{
			display:block;
			margin:0;
			padding:0;
		}
		img,a img{
			border:0;
			height:auto;
			outline:none;
			text-decoration:none;
		}
		body,#bodyTable,#bodyCell{
			height:100%;
			margin:0;
			padding:0;
			width:100%;
		}
		.mcnPreviewText{
			display:none !important;
		}
		#outlook a{
			padding:0;
		}
		img{
			-ms-interpolation-mode:bicubic;
		}
		table{
			mso-table-lspace:0pt;
			mso-table-rspace:0pt;
		}
		.ReadMsgBody{
			width:100%;
		}
		.ExternalClass{
			width:100%;
		}
		p,a,li,td,blockquote{
			mso-line-height-rule:exactly;
		}
		a[href^=tel],a[href^=sms]{
			color:inherit;
			cursor:default;
			text-decoration:none;
		}
		p,a,li,td,body,table,blockquote{
			-ms-text-size-adjust:100%;
			-webkit-text-size-adjust:100%;
		}
		.ExternalClass,.ExternalClass p,.ExternalClass td,.ExternalClass div,.ExternalClass span,.ExternalClass font{
			line-height:100%;
		}
		a[x-apple-data-detectors]{
			color:inherit !important;
			text-decoration:none !important;
			font-size:inherit !important;
			font-family:inherit !important;
			font-weight:inherit !important;
			line-height:inherit !important;
		}
		.templateContainer{
			max-width:600px !important;
		}
		a.mcnButton{
			display:block;
		}
		.mcnImage,.mcnRetinaImage{
			vertical-align:bottom;
		}
		.mcnTextContent{
			word-break:break-word;
		}
		.mcnTextContent img{
			height:auto !important;
		}
		.mcnDividerBlock{
			table-layout:fixed !important;
		}
		body,#bodyTable{
			background-color:#;
		}
		#bodyCell{
			border-top:0;
		}
		h1{
			color:#202020;
			font-family:Georgia;
			font-size:30px;
			font-style:normal;
			font-weight:normal;
			line-height:125%;
			letter-spacing:normal;
			text-align:left;
		}
		h2{
			color:#202020;
			font-family:Helvetica;
			font-size:24px;
			font-style:normal;
			font-weight:bold;
			line-height:150%;
			letter-spacing:normal;
			text-align:center;
		}
		h3{
			color:#989898;
			font-family:Helvetica;
			font-size:24px;
			font-style:normal;
			font-weight:bold;
			line-height:150%;
			letter-spacing:normal;
			text-align:center;
		}
		h4{
			color:#202020;
			font-family:Helvetica;
			font-size:18px;
			font-style:normal;
			font-weight:bold;
			line-height:200%;
			letter-spacing:normal;
			text-align:center;
		}
		#templatePreheader{
			background-color:#ffffff;
			background-image:none;
			background-repeat:no-repeat;
			background-position:center;
			background-size:cover;
			border-top:0;
			border-bottom:0;
			padding-top:9px;
			padding-bottom:9px;
		}
		#templatePreheader .mcnTextContent,#templatePreheader .mcnTextContent p{
			color:#656565;
			font-family:Helvetica;
			font-size:12px;
			line-height:150%;
			text-align:left;
		}
		#templatePreheader .mcnTextContent a,#templatePreheader .mcnTextContent p a{
			color:#656565;
			font-weight:normal;
			text-decoration:underline;
		}
		#templateHeader{
			background-color:#transparent;
			background-image:url("https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/2eefcf0d-df6e-46f4-931a-e46ffae3ea74.jpg");
			background-repeat:no-repeat;
			background-position:center;
			background-size:contain;
			border-top:1px none ;
			border-bottom:1px none ;
			padding-top:140px;
			padding-bottom:300px;
		}
		#templateHeader .mcnTextContent,#templateHeader .mcnTextContent p{
			color:#ffffff;
			font-family:Helvetica;
			font-size:18px;
			line-height:150%;
			text-align:left;
		}
		#templateHeader .mcnTextContent a,#templateHeader .mcnTextContent p a{
			color:#11bbd6;
			font-weight:normal;
			text-decoration:underline;
		}
		#templateBody{
			background-color:#ffffff;
			background-image:none;
			background-repeat:no-repeat;
			background-position:center;
			background-size:cover;
			border-top:0;
			border-bottom:0;
			padding-top:80px;
			padding-bottom:80px;
		}
		#templateBody .mcnTextContent,#templateBody .mcnTextContent p{
			color:#666666;
			font-family:Georgia;
			font-size:16px;
			line-height:150%;
			text-align:center;
		}
		#templateBody .mcnTextContent a,#templateBody .mcnTextContent p a{
			color:#005daa;
			font-weight:normal;
			text-decoration:underline;
		}
		#templateColumns{
			background-color:#6d7d81;
			background-image:url("https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/6417f37d-3e87-4124-88ae-411071effb20.jpg");
			background-repeat:no-repeat;
			background-position:center;
			background-size:cover;
			border-top:0;
			border-bottom:0;
			padding-top:220px;
			padding-bottom:50px;
		}
		#templateColumns .columnContainer .mcnTextContent,#templateColumns .columnContainer .mcnTextContent p{
			color:#202020;
			font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif;
			font-size:16px;
			line-height:125%;
			text-align:center;
		}
		#templateColumns .columnContainer .mcnTextContent a,#templateColumns .columnContainer .mcnTextContent p a{
			color:#005daa;
			font-weight:normal;
			text-decoration:underline;
		}
		#templateFooter{
			background-color:#005daa;
			background-image:none;
			background-repeat:no-repeat;
			background-position:center;
			background-size:cover;
			border-top:0;
			border-bottom:0;
			padding-top:60px;
			padding-bottom:60px;
		}
		#templateFooter .mcnTextContent,#templateFooter .mcnTextContent p{
			color:#FFFFFF;
			font-family:Helvetica;
			font-size:12px;
			line-height:150%;
			text-align:center;
		}
		#templateFooter .mcnTextContent a,#templateFooter .mcnTextContent p a{
			color:#FFFFFF;
			font-weight:normal;
			text-decoration:underline;
		}
	@media only screen and (min-width:768px){
		.templateContainer{
			width:600px !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		body,table,td,p,a,li,blockquote{
			-webkit-text-size-adjust:none !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		body{
			width:100% !important;
			min-width:100% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.columnWrapper{
			max-width:100% !important;
			width:100% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnRetinaImage{
			max-width:100% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnImage{
			width:100% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnCartContainer,.mcnCaptionTopContent,.mcnRecContentContainer,.mcnCaptionBottomContent,.mcnTextContentContainer,.mcnBoxedTextContentContainer,.mcnImageGroupContentContainer,.mcnCaptionLeftTextContentContainer,.mcnCaptionRightTextContentContainer,.mcnCaptionLeftImageContentContainer,.mcnCaptionRightImageContentContainer,.mcnImageCardLeftTextContentContainer,.mcnImageCardRightTextContentContainer,.mcnImageCardLeftImageContentContainer,.mcnImageCardRightImageContentContainer{
			max-width:100% !important;
			width:100% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnBoxedTextContentContainer{
			min-width:100% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnImageGroupContent{
			padding:9px !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnCaptionLeftContentOuter .mcnTextContent,.mcnCaptionRightContentOuter .mcnTextContent{
			padding-top:9px !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnImageCardTopImageContent,.mcnCaptionBottomContent:last-child .mcnCaptionBottomImageContent,.mcnCaptionBlockInner .mcnCaptionTopContent:last-child .mcnTextContent{
			padding-top:18px !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnImageCardBottomImageContent{
			padding-bottom:9px !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnImageGroupBlockInner{
			padding-top:0 !important;
			padding-bottom:0 !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnImageGroupBlockOuter{
			padding-top:9px !important;
			padding-bottom:9px !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnTextContent,.mcnBoxedTextContentColumn{
			padding-right:18px !important;
			padding-left:18px !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnImageCardLeftImageContent,.mcnImageCardRightImageContent{
			padding-right:18px !important;
			padding-bottom:0 !important;
			padding-left:18px !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcpreview-image-uploader{
			display:none !important;
			width:100% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		h1{
			font-size:13px !important;
			line-height:125% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		h2{
			font-size:13px !important;
			line-height:125% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		h3{
			font-size:13px !important;
			line-height:125% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		h4{
			font-size:13px !important;
			line-height:150% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		.mcnBoxedTextContentContainer .mcnTextContent,.mcnBoxedTextContentContainer .mcnTextContent p{
			font-size:13px !important;
			line-height:150% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		#templatePreheader{
			display:block !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		#templatePreheader .mcnTextContent,#templatePreheader .mcnTextContent p{
			font-size:13px !important;
			line-height:150% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		#templateHeader .mcnTextContent,#templateHeader .mcnTextContent p{
			font-size:9px !important;
			line-height:150% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		#templateBody .mcnTextContent,#templateBody .mcnTextContent p{
			font-size:16px !important;
			line-height:150% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		#templateColumns .columnContainer .mcnTextContent,#templateColumns .columnContainer .mcnTextContent p{
			font-size:16px !important;
			line-height:150% !important;
		}

}	@media only screen and (max-width: 480px){
		#templateFooter .mcnTextContent,#templateFooter .mcnTextContent p{
			font-size:14px !important;
			line-height:150% !important;
		}

}</style>         <link rel="stylesheet" href="https://us18.campaign-archive.com/css/archivebar-desktop.css" mc:nocompile="">  </head> <body id="archivebody" style="height: 100%;margin: 0;padding: 0;width: 100%;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #;"> <div id="awesomewrap"> <div id="awesomeshare"> <div id="zclipwrap"> <div class="copy-container"> <label for="clipboardSource">Campaign URL</label> <span id="copyURL"> <input id="clipboardSource" name="shorturl" style="margin-top:6px;" type="text" value="https://mailchi.mp/protim/rendez-vous-mardi-au-80me-congrs-hlm-de-lunion-sociale-pour-lhabitat" class="av-text"> <a id="copyToClipboard" href="javascript:;">Copy</a> </span> </div> <div id="zero_clipboard"></div> </div> <ul id="awesomesocial"> <li class="fbk"> <a class="fbk-like" id="campaign-fb-like-btn" rel="socialproxy" href="https://us18.campaign-archive.com/?u=f9f9a9580a2508af4bcb8a408&amp;id=4500aabde0&amp;e=39310fc578?socialproxy=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2Fsocial-proxy%2Ffacebook-like%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fmailchi.mp%252Fprotim%252Frendez-vous-mardi-au-80me-congrs-hlm-de-lunion-sociale-pour-lhabitat%26title%3DRendez-vous%2520mardi%2520au%252080%25C3%25A8me%2520congr%25C3%25A9s%2520HLM%2520de%2520l%2527Union%2520sociale%2520pour%2520l%2527habitat" title="Like Rendez-vous mardi au 80ème congrés HLM de l'Union sociale pour l'habitat on Facebook">Facebook <b>0 <i>likes</i></b></a> </li> <li class="twt"> <div> <a title="Share on Twitter" target="_blank" href="https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fprotim%2Frendez-vous-mardi-au-80me-congrs-hlm-de-lunion-sociale-pour-lhabitat" rel="noopener noreferrer">Twitter <b>0 <i>tweets</i></b></a> </div> </li> <li class="ggl"> <a title="+1 on Google Plus" id="campaign-gpo-btn" href="https://us18.campaign-archive.com?u=f9f9a9580a2508af4bcb8a408&amp;id=4500aabde0&amp;socialproxy=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2Fsocial-proxy%2Fgoogle-plus-one%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fmailchi.mp%252Fprotim%252Frendez-vous-mardi-au-80me-congrs-hlm-de-lunion-sociale-pour-lhabitat%26title%3DRendez-vous%2520mardi%2520au%252080%25C3%25A8me%2520congr%25C3%25A9s%2520HLM%2520de%2520l%2527Union%2520sociale%2520pour%2520l%2527habitat" class="twitter-share-button" rel="socialproxy">Google +1</a> </li> </ul> </div> <ul id="awesomebar"> <li> <a href="http://eepurl.com/dLo96U" title="Subscribe to List" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Subscribe</a> </li> <li><a href="https://us18.campaign-archive.com/home/?u=f9f9a9580a2508af4bcb8a408&amp;id=1925395464" title="View Past Issues" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Past Issues</a></li> <li class="float-r"><a class="rss" target="_blank" href="https://us18.campaign-archive.com/feed?u=f9f9a9580a2508af4bcb8a408&amp;id=1925395464" title="subscribe to the email archive feed" rel="noopener noreferrer">RSS</a></li> <li class="float-r more"><a href="javascript:;" data-to-toggle="#translate">Translate</a> <ul id="translate"> <li> <a rel="nofollow" title="English" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|en&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">English</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="العربية" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|ar&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">العربية</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Afrikaans" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|af&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Afrikaans</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="беларуская мова" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|be&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">беларуская мова</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="български" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|bg&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">български</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="català" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|ca&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">català</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="中文(简体)" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|zh-CN&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">中文(简体)</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="中文(繁體)" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|zh-TW&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">中文(繁體)</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Hrvatski" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|hr&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Hrvatski</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Česky" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|cs&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Česky</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Dansk" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|da&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Dansk</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="eesti&amp;nbsp;keel" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|et&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">eesti&nbsp;keel</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Nederlands" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|nl&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Nederlands</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Suomi" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|fi&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Suomi</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Fran&amp;ccedil;ais" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|fr&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Français</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Deutsch" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|de&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Deutsch</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="&amp;Epsilon;&amp;lambda;&amp;lambda;&amp;eta;&amp;nu;&amp;iota;&amp;kappa;ή" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|el&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Ελληνική</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="हिन्दी" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|hi&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">हिन्दी</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Magyar" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|hu&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Magyar</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Gaeilge" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|ga&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Gaeilge</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Indonesia" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|id&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Indonesia</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="íslenska" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|is&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">íslenska</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Italiano" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|it&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Italiano</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="日本語" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|ja&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">日本語</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="ភាសាខ្មែរ" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|km&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">ភាសាខ្មែរ</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="한국어" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|ko&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">한국어</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="македонски&amp;nbsp;јазик" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|mk&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">македонски&nbsp;јазик</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="بهاس ملايو" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|ms&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">بهاس ملايو</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Malti" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|mt&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Malti</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Norsk" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|no&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Norsk</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Polski" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|pl&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Polski</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Portugu&amp;ecirc;s" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|pt&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Português</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Portugu&amp;ecirc;s&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Portugal" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|pt-PT&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Português&nbsp;-&nbsp;Portugal</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Rom&amp;acirc;nă" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|ro&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Română</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Русский" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|ru&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Русский</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Espa&amp;ntilde;ol" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|es&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Español</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Kiswahili" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|sw&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Kiswahili</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Svenska" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|sv&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Svenska</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="עברית" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|iw&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">עברית</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Lietuvių" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|lt&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Lietuvių</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="latviešu" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|lv&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">latviešu</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="slovenčina" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|sk&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">slovenčina</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="slovenščina" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|sl&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">slovenščina</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="српски" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|sr&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">српски</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="தமிழ்" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|ta&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">தமிழ்</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="ภาษาไทย" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|th&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">ภาษาไทย</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Türkçe" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|tr&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Türkçe</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Filipino" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|tl&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Filipino</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="украї́нська" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|uk&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">украї́нська</a> </li><li> <a rel="nofollow" title="Tiếng&amp;nbsp;Việt" href="http://translate.google.com/translate?hl=auto&amp;langpair=auto|vi&amp;u=https%3A%2F%2Fus18.campaign-archive.com%2F%3Fu%3Df9f9a9580a2508af4bcb8a408%26id%3D4500aabde0%26e%3D39310fc578">Tiếng&nbsp;Việt</a> </li> </ul> </li> </ul> </div>
    
    <!---->
    <!--[if !gte mso 9]><!----><span class="mcnPreviewText" style="display:none; font-size:0px; line-height:0px; max-height:0px; max-width:0px; opacity:0; overflow:hidden; visibility:hidden; mso-hide:all;">PROTIM LA RÉPONSELA PLUS ADAPTÉE ET ÉCONOMIQUEÀ TOUS VOS PROBLÈMES DE SÉCURITÉ</span><!--<![endif]-->
    <!---->
    <center>
      <table id="bodyTable" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;height: 100%;margin: 0;padding: 0;width: 100%;background-color: #;" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
        <tbody><tr>
          <td id="bodyCell" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;height: 100%;margin: 0;padding: 0;width: 100%;border-top: 0;" valign="top" align="center">
            <!-- BEGIN TEMPLATE // -->
            <table style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
              <tbody><tr>
								<td id="templatePreheader" style="background:#ffffff none no-repeat center/cover;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #ffffff;background-image: none;background-repeat: no-repeat;background-position: center;background-size: cover;border-top: 0;border-bottom: 0;padding-top: 9px;padding-bottom: 9px;" valign="top" align="center">
									<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
									<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" style="width:600px;">
									<tr>
									<td align="center" valign="top" width="600" style="width:600px;">
									<![endif]-->
									<table class="templateContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;max-width: 600px !important;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
										<tbody><tr>
                			<td class="preheaderContainer" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top"><table class="mcnTextBlock" style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnTextBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnTextBlockInner" style="padding-top: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
       	<!--[if mso]>
				<table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%;">
				<tr>
				<![endif]-->
			  
				<!--[if mso]>
				<td valign="top" width="600" style="width:600px;">
				<![endif]-->
        <table style="max-width: 100%;min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnTextContentContainer" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
          <tbody><tr>
            
            <td class="mcnTextContent" style="padding: 0px 18px 9px;color: #11BBD6;text-align: center;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;font-family: Helvetica;font-size: 12px;line-height: 150%;" valign="top">
            
              <a href="https://mailchi.mp/protim/rendez-vous-mardi-au-80me-congrs-hlm-de-lunion-sociale-pour-lhabitat?e=39310fc578" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #656565;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><span style="color:#11bbd6">Voir cet email dans votre navigateur</span></a>
            </td>
          </tr>
        </tbody></table>
				<!--[if mso]>
				</td>
				<![endif]-->
        
				<!--[if mso]>
				</tr>
				</table>
				<![endif]-->
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table></td>
										</tr>
									</tbody></table>
									<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
									</td>
									</tr>
									</table>
									<![endif]-->
								</td>
              </tr>
							<tr>
								<td id="templateHeader" style="background:#transparent url(&quot;https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/2eefcf0d-df6e-46f4-931a-e46ffae3ea74.jpg&quot;) no-repeat center/contain;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #transparent;background-image: url(https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/2eefcf0d-df6e-46f4-931a-e46ffae3ea74.jpg);background-repeat: no-repeat;background-position: center;background-size: contain;border-top: 1px none;border-bottom: 1px none;padding-top: 140px;padding-bottom: 300px;" valign="top" align="center">
									<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
									<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" style="width:600px;">
									<tr>
									<td align="center" valign="top" width="600" style="width:600px;">
									<![endif]-->
									<table class="templateContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;max-width: 600px !important;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
										<tbody><tr>
                			<td class="headerContainer" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top"></td>
										</tr>
									</tbody></table>
									<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
									</td>
									</tr>
									</table>
									<![endif]-->
								</td>
              </tr>
							<tr>
								<td id="templateBody" style="background:#ffffff none no-repeat center/cover;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #ffffff;background-image: none;background-repeat: no-repeat;background-position: center;background-size: cover;border-top: 0;border-bottom: 0;padding-top: 80px;padding-bottom: 80px;" valign="top" align="center">
									<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
									<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" style="width:600px;">
									<tr>
									<td align="center" valign="top" width="600" style="width:600px;">
									<![endif]-->
									<table class="templateContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;max-width: 600px !important;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
										<tbody><tr>
                			<td class="bodyContainer" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top"><table class="mcnImageCardBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnImageCardBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnImageCardBlockInner" style="padding-top: 9px;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        
<table class="mcnImageCardBottomContent" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnImageCardBottomImageContent" style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0;padding-left: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="left">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/9e1f706a-3acd-4af6-a326-b350f54c4dca.jpg" style="max-width: 851px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="564">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 9px 18px;color: #F2F2F2;font-family: Helvetica;font-size: 14px;font-weight: normal;text-align: center;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;line-height: 150%;" width="546" valign="top">
      
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnTextBlock" style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnTextBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnTextBlockInner" style="padding-top: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
       	<!--[if mso]>
				<table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%;">
				<tr>
				<![endif]-->
			  
				<!--[if mso]>
				<td valign="top" width="600" style="width:600px;">
				<![endif]-->
        <table style="max-width: 100%;min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnTextContentContainer" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
          <tbody><tr>
            
            <td class="mcnTextContent" style="padding-top: 0;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;color: #666666;font-family: Georgia;font-size: 16px;line-height: 150%;text-align: center;" valign="top">
            
              <p style="text-align: justify;margin: 10px 0;padding: 0;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #666666;font-family: Georgia;font-size: 16px;line-height: 150%;">L'équipe Protim sera&nbsp;présente du <strong>24 au 26 septembre</strong> prochain au 80ème congrés HLM de l'Union sociale pour l'habitat à Paris, Porte de Versailles&nbsp;et <strong>nous aurons plaisir à vous accueillir sur notre stand</strong> pour vous présenter&nbsp;nos produits et services pour la sécurisation des patrimoines avec nos solutions&nbsp;spécifiques anti-intrusions permettant d'empêcher les dégradations et&nbsp;les squats.&nbsp;</p>

            </td>
          </tr>
        </tbody></table>
				<!--[if mso]>
				</td>
				<![endif]-->
        
				<!--[if mso]>
				</tr>
				</table>
				<![endif]-->
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnBoxedTextBlock" style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <!--[if gte mso 9]>
	<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	<![endif]-->
	<tbody class="mcnBoxedTextBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnBoxedTextBlockInner" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        
				<!--[if gte mso 9]>
				<td align="center" valign="top" ">
				<![endif]-->
        <table style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnBoxedTextContentContainer" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
          <tbody><tr>
            
            <td style="padding-top: 9px;padding-left: 18px;padding-bottom: 9px;padding-right: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
            
              <table class="mcnTextContentContainer" style="min-width: 100% !important;background-color: #FF0000;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" border="0">
                <tbody><tr>
                  <td class="mcnTextContent" style="padding: 18px;color: #F2F2F2;font-family: Helvetica;font-size: 14px;font-weight: normal;line-height: 200%;text-align: center;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;" valign="top">
                    <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:24px">RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE STAND F12 SITUÉ DANS LE HALL 7.3&nbsp; - ALLÉE F</span></strong></div>

<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size:24px"><strong>NOUS SOMMES LA RÉPONSE<br>
LA PLUS ADAPTÉE&nbsp;ET </strong><strong>É</strong><strong>CONOMIQUE</strong><br>
<strong>À</strong><strong>&nbsp;TOUS VOS PROBLÈMES&nbsp;DE SÉCURITÉ</strong></span></div>

                  </td>
                </tr>
              </tbody></table>
            </td>
          </tr>
        </tbody></table>
				<!--[if gte mso 9]>
				</td>
				<![endif]-->
        
				<!--[if gte mso 9]>
        </tr>
        </table>
				<![endif]-->
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnTextBlock" style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnTextBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnTextBlockInner" style="padding-top: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
       	<!--[if mso]>
				<table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%;">
				<tr>
				<![endif]-->
			  
				<!--[if mso]>
				<td valign="top" width="600" style="width:600px;">
				<![endif]-->
        <table style="max-width: 100%;min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnTextContentContainer" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
          <tbody><tr>
            
            <td class="mcnTextContent" style="padding-top: 0;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;color: #666666;font-family: Georgia;font-size: 16px;line-height: 150%;text-align: center;" valign="top">
            
              
            </td>
          </tr>
        </tbody></table>
				<!--[if mso]>
				</td>
				<![endif]-->
        
				<!--[if mso]>
				</tr>
				</table>
				<![endif]-->
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnCaptionBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnCaptionBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnCaptionBlockInner" style="padding: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        

<table class="mcnCaptionBottomContent" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnCaptionBottomImageContent" style="padding: 0 9px 9px 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/d4ad38ac-ae55-49d5-8113-ea1d551cd0f5.jpg" style="max-width: 398px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="398">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 0 9px 0 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;color: #666666;font-family: Georgia;font-size: 16px;line-height: 150%;text-align: center;" width="564" valign="top">
      PORTE ANTI-INTRUSION PROTIM / PORTE BLINDEE METAL<br>
<br>
Elle se substitue à la porte palière. Le système de fixation breveté ne nécessite aucun perçage aucune visserie&nbsp;<span style="font-size:12px">(...)</span><br>
<a href="https://www.protim.fr/dispositifs/porte-anti-intrusion/" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #005daa;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><span style="color:#11bbd6"><span style="font-size:11px">en savoir plus »</span></span></a>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>

      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnCaptionBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnCaptionBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnCaptionBlockInner" style="padding: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        

<table class="mcnCaptionBottomContent" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="282" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnCaptionBottomImageContent" style="padding: 0 9px 9px 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/6d61df96-dcd2-4078-b335-1f9f97c8b7ef.jpg" style="max-width: 400px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="264">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 0 9px 0 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;color: #666666;font-family: Georgia;font-size: 16px;line-height: 150%;text-align: center;" width="282" valign="top">
      <div style="text-align: center;">FENÊTRES/PORTES<br>
<br>
Nos panneaux anti-intrusion occultants ou translucides se placent sans nécessité de perçage ni visseries&nbsp;<span style="font-size:12px">(...)</span><br>
<a href="https://www.protim.fr/dispositifs/panneaux-anti-intrusion/" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #005daa;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><span style="color:#11bbd6"><span style="font-size:11px">en savoir plus »</span></span></a></div>

    </td>
  </tr>
</tbody></table>

<table class="mcnCaptionBottomContent" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="282" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnCaptionBottomImageContent" style="padding: 0 9px 9px 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/65f7c4bb-ba71-4d66-8393-5baab91a6d48.jpg" style="max-width: 400px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="264">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 0 9px 0 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;color: #666666;font-family: Georgia;font-size: 16px;line-height: 150%;text-align: center;" width="282" valign="top">
      ALARME VIDÉO<br>
<br>
Pose d'une centrale autonome connectée à notre centre de télésurveillance fonctionnant sur batterie&nbsp;<span style="font-size:12px">(...)</span><br>
<a href="https://www.protim.fr/dispositifs/alarme/" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #005daa;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><span style="color:#11bbd6"><span style="font-size:11px">en savoir plus »</span></span></a>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>

      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnDividerBlock" style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;table-layout: fixed !important;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnDividerBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnDividerBlockInner" style="min-width: 100%;padding: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
        <table class="mcnDividerContent" style="min-width: 100%;border-top: 2px solid #EAEAEA;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
          <tbody><tr>
            <td style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
              <span></span>
            </td>
          </tr>
        </tbody></table>
<!--      
        <td class="mcnDividerBlockInner" style="padding: 18px;">
        <hr class="mcnDividerContent" style="border-bottom-color:none; border-left-color:none; border-right-color:none; border-bottom-width:0; border-left-width:0; border-right-width:0; margin-top:0; margin-right:0; margin-bottom:0; margin-left:0;" />
-->
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnCaptionBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnCaptionBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnCaptionBlockInner" style="padding: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        

<table class="mcnCaptionBottomContent" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="282" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnCaptionBottomImageContent" style="padding: 0 9px 9px 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/f639a4a5-c6b7-4d94-b774-8ebb68997a89.jpg" style="max-width: 400px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="264">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 0 9px 0 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;color: #666666;font-family: Georgia;font-size: 16px;line-height: 150%;text-align: center;" width="282" valign="top">
      NEUTRALISATION ET&nbsp;DÉCONSTRUCTION<br>
<br>
Condamner de manière définitive l’accès à un bien, éviter tous risques d’intrusions&nbsp;<span style="font-size:12px">(...)</span><br>
<a href="https://www.protim.fr/dispositifs/neutralisationdeconstruction/" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #005daa;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><span style="color:#11bbd6"><span style="font-size:11px">en savoir plus »</span></span></a>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>

<table class="mcnCaptionBottomContent" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="282" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnCaptionBottomImageContent" style="padding: 0 9px 9px 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/449162ca-30a8-42e5-8b32-7894a8340cc0.jpg" style="max-width: 400px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="264">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 0 9px 0 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;color: #666666;font-family: Georgia;font-size: 16px;line-height: 150%;text-align: center;" width="282" valign="top">
      BLOC-GOND<br>
<br>
Un&nbsp; dispositif additionnel qui neutralise le gond de la porte palière et empêche de regonder une porte<span style="font-size:12px"> (...)</span><br>
<span style="font-size:11px"><a href="https://www.protim.fr/dispositifs/bloque-gond/" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #005daa;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><span style="color:#11bbd6">en savoir plus »</span></a></span>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>

      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnCaptionBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnCaptionBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnCaptionBlockInner" style="padding: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        

<table class="mcnCaptionBottomContent" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnCaptionBottomImageContent" style="padding: 0 9px 9px 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/0e1bcf38-431b-42e8-a79d-61f670b190de.png" style="max-width: 430px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="430">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 0 9px 0 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;color: #666666;font-family: Georgia;font-size: 16px;line-height: 150%;text-align: center;" width="564" valign="top">
      SABOT BLOQUE PORTE<br>
<br>
&nbsp;Ce dispositif permet de sécuriser la porte palière à l’intérieur du logement une fois installé tel une mâchoire il est impossible (...)<br>
<a href="https://www.protim.fr/dispositifs/bloque-gond/" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #005daa;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><span style="color:#11bbd6"><span style="font-size:11px">en savoir plus »</span></span></a>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>

      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnCaptionBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnCaptionBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnCaptionBlockInner" style="padding: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        

<table class="mcnCaptionBottomContent" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnCaptionBottomImageContent" style="padding: 0 9px 9px 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/a0d92159-2bbb-4b25-93a7-d29e1bf49252.jpg" style="max-width: 430px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="430">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 0 9px 0 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;color: #666666;font-family: Georgia;font-size: 16px;line-height: 150%;text-align: center;" width="564" valign="top">
      INTERVENTION HUMAINE / GARDIENNAGE<br>
<br>
Nous proposons une surveillance humaine ( agents ou maître-chien) pour dissuader et prévenir des actes de malveillance sur vos sites<br>
<a href="https://www.protim.fr/dispositifs/intervention/" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #005daa;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><span style="color:#11bbd6"><span style="font-size:11px">en savoir plus »</span></span></a>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>

      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnDividerBlock" style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;table-layout: fixed !important;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnDividerBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnDividerBlockInner" style="min-width: 100%;padding: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
        <table class="mcnDividerContent" style="min-width: 100%;border-top: 2px solid #EAEAEA;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
          <tbody><tr>
            <td style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
              <span></span>
            </td>
          </tr>
        </tbody></table>
<!--      
        <td class="mcnDividerBlockInner" style="padding: 18px;">
        <hr class="mcnDividerContent" style="border-bottom-color:none; border-left-color:none; border-right-color:none; border-bottom-width:0; border-left-width:0; border-right-width:0; margin-top:0; margin-right:0; margin-bottom:0; margin-left:0;" />
-->
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnBoxedTextBlock" style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <!--[if gte mso 9]>
	<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
	<![endif]-->
	<tbody class="mcnBoxedTextBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnBoxedTextBlockInner" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        
				<!--[if gte mso 9]>
				<td align="center" valign="top" ">
				<![endif]-->
        <table style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnBoxedTextContentContainer" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
          <tbody><tr>
            
            <td style="padding-top: 9px;padding-left: 18px;padding-bottom: 9px;padding-right: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
            
              <table class="mcnTextContentContainer" style="min-width: 100% !important;background-color: #11BBD6;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" border="0">
                <tbody><tr>
                  <td class="mcnTextContent" style="padding: 18px;color: #F2F2F2;font-family: Helvetica;font-size: 14px;font-weight: normal;text-align: center;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;line-height: 150%;" valign="top">
                    <span style="font-size:20px">CONTACTEZ NOUS DÈS MAINTENANT AU&nbsp;</span><br>
<br>
<br>
<span style="font-size:46px">01 39 56 60 01</span><br>
(numéro national unique non surtaxé)<br>
&nbsp;
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:17px">Nos conseillers répondront instantanément à votre vos questions en vous prodiguant diagnostics et conseils au regard de votre situation. Nous réalisons immédiatement un devis clair et précis</span></div>
&nbsp;

<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size:20px"><a href="https://www.protim.fr/contact/" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #005daa;font-weight: normal;text-decoration: underline;"><span style="color:#FFFFFF">OU VIA NOTRE SITE INTERNET : PROTIM.FR</span></a><span style="color:#FFFFFF">&nbsp;</span></span></div>

                  </td>
                </tr>
              </tbody></table>
            </td>
          </tr>
        </tbody></table>
				<!--[if gte mso 9]>
				</td>
				<![endif]-->
        
				<!--[if gte mso 9]>
        </tr>
        </table>
				<![endif]-->
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table></td>
										</tr>
									</tbody></table>
									<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
									</td>
									</tr>
									</table>
									<![endif]-->
								</td>
              </tr>
							<tr>
								<td id="templateColumns" style="background:#6d7d81 url(&quot;https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/6417f37d-3e87-4124-88ae-411071effb20.jpg&quot;) no-repeat center/cover;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #6d7d81;background-image: url(https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/6417f37d-3e87-4124-88ae-411071effb20.jpg);background-repeat: no-repeat;background-position: center;background-size: cover;border-top: 0;border-bottom: 0;padding-top: 220px;padding-bottom: 50px;" valign="top" align="center">
									<table class="templateContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;max-width: 600px !important;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody><tr>
                      <td style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
												<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
												<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" style="width:600px;">
												<tr>
												<td align="center" valign="top" width="200" style="width:200px;">
												<![endif]-->
												<table class="columnWrapper" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
													<tbody><tr>
														<td class="columnContainer" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top"><table class="mcnImageCardBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnImageCardBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnImageCardBlockInner" style="padding-top: 9px;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        
<table class="mcnImageCardBottomContent" style="background-color: #FFFFFF;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnImageCardBottomImageContent" style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0;padding-left: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/1287ecf5-f824-4353-8c53-f8bfb105eacb.png" style="max-width: 102px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="102">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 9px 18px;color: #F2F2F2;font-family: Helvetica;font-size: 14px;font-weight: normal;text-align: center;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;line-height: 125%;" width="146" valign="top">
      <div style="text-align: center;"><span style="color:#000000">SERVICE D'ASTREINTE</span></div>

    </td>
  </tr>
</tbody></table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnImageCardBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnImageCardBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnImageCardBlockInner" style="padding-top: 9px;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        
<table class="mcnImageCardBottomContent" style="background-color: #FFFFFF;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnImageCardBottomImageContent" style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0;padding-left: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/bead69cd-4386-4af0-a4a4-1bc979f84fc1.png" style="max-width: 102px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="102">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 9px 18px;color: #F2F2F2;font-family: Helvetica;font-size: 14px;font-weight: normal;text-align: center;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;line-height: 125%;" width="146" valign="top">
      <span style="color:#000000">RÉACTIVITÉ</span>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table></td>
													</tr>
												</tbody></table>
												<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
												</td>
												<td align="center" valign="top" width="200" style="width:200px;">
												<![endif]-->
												<table class="columnWrapper" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
													<tbody><tr>
														<td class="columnContainer" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top"><table class="mcnImageCardBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnImageCardBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnImageCardBlockInner" style="padding-top: 9px;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        
<table class="mcnImageCardBottomContent" style="background-color: #FFFFFF;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnImageCardBottomImageContent" style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0;padding-left: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/6f39408e-331c-4777-b565-4fd3e3bbe667.png" style="max-width: 102px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="102">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 9px 18px;color: #F2F2F2;font-family: Helvetica;font-size: 14px;font-weight: normal;text-align: center;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;line-height: 125%;" width="146" valign="top">
      <span style="color:#000000">LIGNE TÉLEPHONIQUE DIRECTE</span>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnImageCardBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnImageCardBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnImageCardBlockInner" style="padding-top: 9px;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        
<table class="mcnImageCardBottomContent" style="background-color: #FFFFFF;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnImageCardBottomImageContent" style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0;padding-left: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/9b96d04c-c865-4ae2-b6f6-95d09795dac7.png" style="max-width: 102px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="102">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 9px 18px;color: #F2F2F2;font-family: Helvetica;font-size: 14px;font-weight: normal;text-align: center;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;line-height: 125%;" width="146" valign="top">
      <span style="color:#000000">LA RÉVOLUTION D.M.P.</span>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table></td>
													</tr>
												</tbody></table>
												<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
												</td>
												<td align="center" valign="top" width="200" style="width:200px;">
												<![endif]-->
												<table class="columnWrapper" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
													<tbody><tr>
														<td class="columnContainer" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top"><table class="mcnImageCardBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnImageCardBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnImageCardBlockInner" style="padding-top: 9px;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        
<table class="mcnImageCardBottomContent" style="background-color: #FFFFFF;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnImageCardBottomImageContent" style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0;padding-left: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/6e149b3d-b332-4060-9948-6ccb5b193ac1.png" style="max-width: 102px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="102">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 9px 18px;color: #F2F2F2;font-family: Helvetica;font-size: 14px;font-weight: normal;text-align: center;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;line-height: 125%;" width="146" valign="top">
      <span style="color:#000000">PROCÉDURES SIMPLIFIÉES</span>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnImageCardBlock" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnImageCardBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnImageCardBlockInner" style="padding-top: 9px;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
        
<table class="mcnImageCardBottomContent" style="background-color: #FFFFFF;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
  <tbody><tr>
    <td class="mcnImageCardBottomImageContent" style="padding-top: 0px;padding-right: 0px;padding-bottom: 0;padding-left: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
    
      
      <a href="https://www.protim.fr/" title="" class="" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;">
      

      <img alt="" src="https://gallery.mailchimp.com/f9f9a9580a2508af4bcb8a408/images/b9e2c240-d6e8-4a5c-bf20-8175a1e357ff.png" style="max-width: 102px;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;vertical-align: bottom;" class="mcnImage" width="102">
      </a>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="mcnTextContent" style="padding: 9px 18px;color: #F2F2F2;font-family: Helvetica;font-size: 14px;font-weight: normal;text-align: center;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;line-height: 125%;" width="146" valign="top">
      <span style="color:#000000">GESTION CLIENT</span>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table></td>
													</tr>
												</tbody></table>
												<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
												</td>
												</tr>
												</table>
												<![endif]-->
											</td>
										</tr>
									</tbody></table>
								</td>
              </tr>
              <tr>
								<td id="templateFooter" style="background:#005daa none no-repeat center/cover;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #005daa;background-image: none;background-repeat: no-repeat;background-position: center;background-size: cover;border-top: 0;border-bottom: 0;padding-top: 60px;padding-bottom: 60px;" valign="top" align="center">
									<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
									<table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" style="width:600px;">
									<tr>
									<td align="center" valign="top" width="600" style="width:600px;">
									<![endif]-->
									<table class="templateContainer" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;max-width: 600px !important;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
										<tbody><tr>
                			<td class="footerContainer" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top"><table class="mcnFollowBlock" style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnFollowBlockOuter">
    <tr>
      <td style="padding: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnFollowBlockInner" valign="top" align="center">
        <table class="mcnFollowContentContainer" style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody><tr>
    <td style="padding-left: 9px;padding-right: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" align="center">
      <table style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnFollowContent" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
        <tbody><tr>
          <td style="padding-top: 9px;padding-right: 9px;padding-left: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
            <table style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
              <tbody><tr>
                <td style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top" align="center">
                  <!--[if mso]>
                  <table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                  <![endif]-->
                  
                    <!--[if mso]>
                    <td align="center" valign="top">
                    <![endif]-->
                    
                    
                      <table style="display: inline;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
                        <tbody><tr>
                          <td style="padding-right: 10px;padding-bottom: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnFollowContentItemContainer" valign="top">
                            <table class="mcnFollowContentItem" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                              <tbody><tr>
                                <td style="padding-top: 5px;padding-right: 10px;padding-bottom: 5px;padding-left: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="middle" align="left">
                                  <table style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
                                    <tbody><tr>
                                      
                                        <td class="mcnFollowIconContent" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="24" valign="middle" align="center">
                                          <a href="mailto:info@protim.fr" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/light-forwardtofriend-48.png" style="display: block;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;" class="" width="24" height="24"></a>
                                        </td>
                                      
                                      
                                    </tr>
                                  </tbody></table>
                                </td>
                              </tr>
                            </tbody></table>
                          </td>
                        </tr>
                      </tbody></table>
                    
                    <!--[if mso]>
                    </td>
                    <![endif]-->
                  
                    <!--[if mso]>
                    <td align="center" valign="top">
                    <![endif]-->
                    
                    
                      <table style="display: inline;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
                        <tbody><tr>
                          <td style="padding-right: 10px;padding-bottom: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnFollowContentItemContainer" valign="top">
                            <table class="mcnFollowContentItem" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                              <tbody><tr>
                                <td style="padding-top: 5px;padding-right: 10px;padding-bottom: 5px;padding-left: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="middle" align="left">
                                  <table style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
                                    <tbody><tr>
                                      
                                        <td class="mcnFollowIconContent" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="24" valign="middle" align="center">
                                          <a href="http://www.protim.fr" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/light-link-48.png" style="display: block;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;" class="" width="24" height="24"></a>
                                        </td>
                                      
                                      
                                    </tr>
                                  </tbody></table>
                                </td>
                              </tr>
                            </tbody></table>
                          </td>
                        </tr>
                      </tbody></table>
                    
                    <!--[if mso]>
                    </td>
                    <![endif]-->
                  
                    <!--[if mso]>
                    <td align="center" valign="top">
                    <![endif]-->
                    
                    
                      <table style="display: inline;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
                        <tbody><tr>
                          <td style="padding-right: 10px;padding-bottom: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnFollowContentItemContainer" valign="top">
                            <table class="mcnFollowContentItem" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                              <tbody><tr>
                                <td style="padding-top: 5px;padding-right: 10px;padding-bottom: 5px;padding-left: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="middle" align="left">
                                  <table style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
                                    <tbody><tr>
                                      
                                        <td class="mcnFollowIconContent" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="24" valign="middle" align="center">
                                          <a href="https://www.facebook.com/Protim-1655450307825463/" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/light-facebook-48.png" style="display: block;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;" class="" width="24" height="24"></a>
                                        </td>
                                      
                                      
                                    </tr>
                                  </tbody></table>
                                </td>
                              </tr>
                            </tbody></table>
                          </td>
                        </tr>
                      </tbody></table>
                    
                    <!--[if mso]>
                    </td>
                    <![endif]-->
                  
                    <!--[if mso]>
                    <td align="center" valign="top">
                    <![endif]-->
                    
                    
                      <table style="display: inline;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
                        <tbody><tr>
                          <td style="padding-right: 0;padding-bottom: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnFollowContentItemContainer" valign="top">
                            <table class="mcnFollowContentItem" style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                              <tbody><tr>
                                <td style="padding-top: 5px;padding-right: 10px;padding-bottom: 5px;padding-left: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="middle" align="left">
                                  <table style="border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
                                    <tbody><tr>
                                      
                                        <td class="mcnFollowIconContent" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="24" valign="middle" align="center">
                                          <a href="https://www.instagram.com/protim.fr/" target="_blank" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/light-instagram-48.png" style="display: block;border: 0;height: auto;outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;" class="" width="24" height="24"></a>
                                        </td>
                                      
                                      
                                    </tr>
                                  </tbody></table>
                                </td>
                              </tr>
                            </tbody></table>
                          </td>
                        </tr>
                      </tbody></table>
                    
                    <!--[if mso]>
                    </td>
                    <![endif]-->
                  
                  <!--[if mso]>
                  </tr>
                  </table>
                  <![endif]-->
                </td>
              </tr>
            </tbody></table>
          </td>
        </tr>
      </tbody></table>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>

      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table><table class="mcnTextBlock" style="min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody class="mcnTextBlockOuter">
    <tr>
      <td class="mcnTextBlockInner" style="padding-top: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
       	<!--[if mso]>
				<table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%;">
				<tr>
				<![endif]-->
			  
				<!--[if mso]>
				<td valign="top" width="600" style="width:600px;">
				<![endif]-->
        <table style="max-width: 100%;min-width: 100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" class="mcnTextContentContainer" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left">
          <tbody><tr>
            
            <td class="mcnTextContent" style="padding-top: 0;padding-right: 18px;padding-bottom: 9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break: break-word;color: #FFFFFF;font-family: Helvetica;font-size: 12px;line-height: 150%;text-align: center;" valign="top">
            
              <em>Copyright © 2019 PROTIM, Tous droits réservés.</em><br>
<br>
<br>
Vous pouvez&nbsp;<a href="https://protim.us18.list-manage.com/profile?u=f9f9a9580a2508af4bcb8a408&amp;id=1925395464&amp;e=39310fc578" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #FFFFFF;font-weight: normal;text-decoration: underline;">modifier vos préferences&nbsp;</a>de réception de nos emails ? ou&nbsp;<a href="https://protim.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=f9f9a9580a2508af4bcb8a408&amp;id=1925395464&amp;e=39310fc578&amp;c=4500aabde0" style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #FFFFFF;font-weight: normal;text-decoration: underline;">vous désabonner de cette liste</a><br>
<br>
 <a href="http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=monkey_rewards&amp;aid=f9f9a9580a2508af4bcb8a408&amp;afl=1"><img src="https://cdn-images.mailchimp.com/monkey_rewards/MC_MonkeyReward_20.png" alt="Email Marketing Powered by Mailchimp" title="Mailchimp Email Marketing" width="139" height="54" border="0"></a> 
            </td>
          </tr>
        </tbody></table>
				<!--[if mso]>
				</td>
				<![endif]-->
        
				<!--[if mso]>
				</tr>
				</table>
				<![endif]-->
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table></td>
										</tr>
									</tbody></table>
									<!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
									</td>
									</tr>
									</table>
									<![endif]-->
								</td>
              </tr>
            </tbody></table>
            <!-- // END TEMPLATE -->
          </td>
        </tr>
      </tbody></table>
    </center>
    <script async="" src="https://www.google-analytics.com/analytics.js"></script><script type="text/javascript">
      (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
      (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
      m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
      })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
      ga('create', 'UA-329148-88', {'allowLinker': true});
      ga('set', 'hostname', '.campaign-archive.com');
      ga('send', 'pageview');
    </script><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="//us18.campaign-archive.com/js/archivebar-desktop-plugins.js" mc:nocompile=""></script><script type="text/javascript">
      $(document).ready(function() {
        document.getElementById("copyToClipboard").addEventListener("click", function () {
          var input = document.getElementById("clipboardSource");
          input.select();
          var successful = document.execCommand("copy");
          if (successful) {
            alert('Copied "' + input.value + '" to your clipboard.');
          } else {
            throw new Error("Failed to copy text (verify caller was in the context of an event handler)");
          }
        });

        $('li.more > a').click(function(){
          var toToggle = $($(this).attr('data-to-toggle'));
          if(toToggle.is(':visible')){
            toToggle.slideUp('fast');
            $(this).removeClass('is-active');
            if ($('#awesomebar').find('.is-active').length < 1){
              $('#awesomebar').removeClass('sub-active');
            }
          } else {
            toToggle.slideDown('fast');
            $(this).addClass('is-active');
            $('#awesomebar').addClass('sub-active');
          }
          return false;
        });

      });
    </script> 
</body></html>

               

Screenshot: