https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__stspg.io_6fcabef18&d=DwMFaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=X8sOE6Aul8imCN0_nBoQ_nsutybxWFWylL6S1VJWa8c&m=ao6kxaSZy9Uc1iqaa9EaDXtqohv2JJRs5BaYtI5DsQE&s=NU0zLceSgkprLp6Id1r6Tdt6ltfm_jJP327NTwD31yY&e=

Last Checked: Jul 23, 2019, 09:45 EDT

IP Address: 67.231.154.66
ASN #: AS22843 PROOFPOINT-ASN-US-EAST - Proofpoint, Inc., US
Location: Data unavailable.
URL Reputation:
 • Unknown This URL is not identified as malicious in the PhishTank Database.
 • Warning PhishCheck thinks this URL is likely a phish.
 • Unknown OpenPhish: URL not in feed.

Other submissions on 67.231.154.66:

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__tesco-2Dmy.sharepoint.com_-3Ax-3A_p_amy-5Fkirton_EUFlpmZkZNBDhRyOtMkduFMBXjqkoHNxTbPu9k3mL3bj6w-3Fe-3DNXkP0H&d=DwMFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=cUESZURwYP69IcCgzXxO4XxxqG32zytjG2hvdLZE3QE&m=KywqKpSmdf5x8EhI1toRQBINU66tNBJFj0vssS2t8Eo&s=Q_nMbMwuBWRIzNVsW1DWgnptYLzqbVG466lTSUmVH8A&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__lnk.nc.myfave.com_atrack-3Fd-3D0-26id-3DKU0CCAkBBVsOCR0FVghWUQNSAhk-3DUFIFBAwBUB0PUlcBDF5eW0hGVlcFU0YDWXUHWFFPV1oPT1xVXFZYXFxfTUAAX1ZZSlZdIlhQBhsFVws-3D-26client-3D62619&d=DwMDaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=d0gVLUe1OL5Jev3rXeGIK6nsOGDwSzshjBcIOb8KGBs&m=3IOiHCtMc-m4_EQIwyG5XHcW6_rA-0rEnj5FvpuUNqs&s=hpWYPaGMdvOhBpiBWNAHK7YuPfxju-z8zSv4XnFvpCk&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__00998esy.000webhostapp.com_&d=DwMFAw&c=ZclRgJL-VmOAD-ASXTmKdQ&r=Ae77rMX94uSWPo1baatFSECHHiK_P88ip2ePtFrkpjg&m=FegjuwkKQjmp1uuXmoYZvwbSdD-Jv0DHAjgVka0U7Hk&s=R401rPKA0MuLCRqCkii_IONqdUx-HlJKSUuMeInTTjk&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__ln.sync.com_dl_a0726c910_syjtguvk-2Djcqayy8s-2Dw6s5s5ke-2Dfvtmyx8a&d=DwMGaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=NxpvniRBOAbNxbuDifwE5yVszPtETcffLPqDFaZAIDI&m=x8Kq7LiMiUuDFA4Znt-9FujeWSgfQvNagnRc7_1JkXA&s=1_EovqrkV1M-JtGxBnGzLG9Ov0RaPM4OU3Cc7tZXoew&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__u10982921.ct.sendgrid.net_wf_click-3Fupn-3DYfrXuYwpJFxXRfPXY8WwZPnjUhm-2D2BE7oQHC-2D2FQlvoNx7cpScLZcl-2D2FjZot-2D2BBRBpeiue3Mrqf6-2D2BVccJEmSVsgdLbz4VXBn-2D2B90syiBTBL9P74h3o-2D3D-5FIjhQlEtghZ4t-2D2Bj3WFU6Oa4z1HgfFsX7QWHjCGwtZXifI37iO4-2D2BY-2D2BP5ZPQo5eExws0g8JHYt6Ppq7PId3s-2D2FhIPDLlTku0v7uVemzIb6OmPEY1BGJPNLvjfa4nhWvpst-2D2FfqDsIgmYXRIMIcJ8y0WIo6QbEKhsrjB-2D2BJf1NGLCpKV-2D2BzRBMTNqT9Q1KwGinXc9FIsRNYx40jQLgQQHSfgOj1-2D2BFrrLPcniaqQxcv4RtlYSO1k-2D3D&d=DwMFAg&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=-E0JJJkLRRdtMIcSLUbPqgUWu5m64h4wvxuTMFqhE_s&m=MHGCY8lPt7abmSVlWq7hudrQNHFskG_Di3Xy4f3zFjM&s=p4UVTC525dwKaVz6t2jLJQf5LzHo8s0Kjp4339Bvbyw&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3DspJrNvzRTJ0&d=DwMGaQ&c=u6LDEWzohnDQ01ySGnxMzg&r=ITO6ALFdi3mldpndj6oQhK1_IeziNhwV8_veGoW6ubc&m=q7jwF5Fiy48_i0awCC6j3xLko8LdizfjkBHZPbOKeDQ&s=kTLzSSFFnM7njHSmN9IvdidDUN29R5ncJ9x-cU1iIR0&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__mingle-2Dportal.inforcloudsuite.com_CHRISTUSHEALTH-5FPRD_-3Fverificationid-3DC800.AAgYP8Vl9yPhW5BTKmNqkmGwnTYsL-252fXbyo6UgbmTFZ4FZW9OhIpPU1Hvnoo-252b5MjrZQ-253d-253d&d=DwMGaQ&c=ZclRgJL-VmOAD-ASXTmKdQ&r=-I5Yur8ReOHY03UhWatAu9y_WGheilxxAM26L8iEYWNbqtvcKbb4vJOPJOSfFrzr&m=RwaCjrehaoesj5nP_dUWXFW-aJ45nEihFUxYSqqi5zI&s=SUg9Knvku99IE1MpdzpQeyuYoYY826yjDRv6mXzFCSo&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__securemail-2Dcfpb.net_s_e-3Fm-3DABBke8cfhCEGJapFXKcOKjqp-26c-3DABC3cfX9hl0DiC63rN2S5SdB-26em-3DGary-252eMcAlum-2540usaa-252ecom&d=DwMFaQ&c=4VfW4Y7UDKzr0jHM1Tk29w&r=8mbNNfW9TaLGzgtENp44IUPj2lanQvbmRcW2N9aG8Q4&m=olheypUqHV7k9FL9V3BgEX7XDwEmJAWFWVOKW4_eVKc&s=BjEU61TShL2kIISw1oL69Oz1O_fbk2o0BuqOzJRPNmU&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__2739b4fbda9d48e0b8808cce4f4f239c.svc.dynamics.com_t_t_YKl9YpDuwjrfAwgbf2LQAKPV2ZOIKjxhKyxdaD9sucIx_woMbRZ9ZVsfY7MR8yUiPrfbzokchsgYHTCx11APTy7Qx&d=DwMFaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=oRpPR7rn84sH5iK93gVG8Q4anjuTpSft9y_-8RcMxYA&m=id-9rxDYN9bMtMM6hOkpriuPDjhnWLDAfsqgm84bIQg&s=XPhRLb0QsYDsAAdTHZ0qVvsLTKZuWe6mT8AFi9TxEY4&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wetransfer.zendesk.com_hc_en-2Dus-3Futm-5Fcampaign-3DWT-5Femail-5Ftracking-26utm-5Fsource-3Dnotify-5Frecipient-5Femail-26utm-5Fmedium-3DFooter-2BHelp-2BLink-26utm-5Fcontent-3Dgeneral&d=DwMFaQ&c=xGioxNYD6WIXJpu7zsFQrQ&r=ano6J8SAQnuTVJlodsdbaw&m=Vjg0Z99zlR2c-_flt_JSrwKbjZksK-paDuqT96rHt58&s=6JEoTGNWihFC2rMAfxYy9O_HrWhKOztvAfDFtq2sVHY&e=

Other submissions on proofpoint.com:

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wetransfer.zendesk.com_hc_en-2Dus-3Futm-5Fcampaign-3DWT-5Femail-5Ftracking-26utm-5Fsource-3Dnotify-5Frecipient-5Femail-26utm-5Fmedium-3DFooter-2BHelp-2BLink-26utm-5Fcontent-3Dgeneral&d=DwMFaQ&c=xGioxNYD6WIXJpu7zsFQrQ&r=ano6J8SAQnuTVJlodsdbaw&m=Vjg0Z99zlR2c-_flt_JSrwKbjZksK-paDuqT96rHt58&s=6JEoTGNWihFC2rMAfxYy9O_HrWhKOztvAfDFtq2sVHY&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__u5823402.ct.sendgrid.net_wf_click-3Fupn-3DaOW7pCtI7ukAztScaOn4-2D2FwquoBH-2D2FELe9ZHJVa-2D2FgFuBZCZBTXDFMsjhStOX4Aj43igUdsuFCOuQgzYxQqfdhgkkSpE-2D2BY8Hml4mYKfG-2D2FoNKc4-2D3D-5FS6aQ135BGJn-2D2BtdkoYRorrVl4I4lB8yWSw5e9epKDVKoudJZbfHcu-2D2Bmau9y8Xbm4de2PHnzl6hs-2D2F5zJRa1TV72kFA-2D2BvHedu3kg6wCYBimszrubAYgDbptSEZvWrZleyVc0vfORHc52BHo0wUAFusuqj60QB3aPnbaYXXa-2D2FKn1YR9fJO8FKZJdQ7gEL-2D2FtlA3U3pSR8qph8ozU1VkZEv24w0w-2D3D-2D3D&d=DwMFAg&c=4VfW4Y7UDKzr0jHM1Tk29w&r=3cCIBPhkHjm1huV-ZaeY7Mr1p3e75c-ujQDLAcHutaw&m=wzXtYuBh5-cVcm_jgW2q6CgzQ-pOlmZIqerD7NNbNtU&s=IcYJs-qm2hsP9NBXr4hgCqjAeemspWFsVbG_trCNT5c&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.euci.com_event-5Fpost_0919-2Dwomen-2Dleadership-2Doil-2Dgas_-3Ftarget-3DRegister-26x-3D37540x1642307Bv0103-26utm-5Fcampaign-3D0919-2Dwomen-2Dleadership-2Doil-2Dgas-5F07-2D05-2D2019-26utm-5Fmedium-3Demail-26utm-5Fsource-3Ddaily&d=DwMFAA&c=xGioxNYD6WIXJpu7zsFQrQ&r=iDOI4H3spAe5om2tQMAnrw&m=NGlBGYroVGWHy_JbLhwuZE2seNyBOFF8IpKzTZLMKfA&s=6NDNFmuUsQ-Jh_eLNachANW1CI-jbXRHy1R3MfkFXz0&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.euci.com_campaigns_preference.php-3Fq-3D37540x1642307Bv-26utm-5Fcampaign-3D0919-2Dwomen-2Dleadership-2Doil-2Dgas-5F07-2D05-2D2019-26utm-5Fmedium-3Demail-26utm-5Fsource-3Ddaily&d=DwMFAA&c=xGioxNYD6WIXJpu7zsFQrQ&r=iDOI4H3spAe5om2tQMAnrw&m=NGlBGYroVGWHy_JbLhwuZE2seNyBOFF8IpKzTZLMKfA&s=Jqs_-hofVOMG4hIvG9L2_DOG-H85Gu0h3WnT1KrqExc&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__nurivision[.]co[.]kr&d=DwMBJQ&c=j-nA3Q9dJPTlYYHCTRg2RnP1BnsghrV5qv84k9CVSpo&r=PeZN7o24X2jrOzrhaPjKkihU6HhQPrHYanWSLZc7CuE&m=_j8k0faZBHsEsXU0sG-viSiSBz0BQyTzg3aOU62ZG4E&s=-TYdpKH1way39ke71qoDewnpxWihmvLsSCrUxL8vwXI&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__breakingnews.comano.us_XcmVDjaXBpZWA50X2lkPTmQ3Njk3UMOTM4KNiZjYW1wGYWwlnbl9ydW5faWQ9MjE3FMTE3NyZhY3Rpb249Y2xpY2smdXJsPWh0dHBzOi8vc2VjdXJlZC1sb2dpbi5uZXQvcGFnZXMvNWI2ZTJkODc5NjFi&d=DwMFaQ&c=uASjV29gZuJt5_5J5CPRuQ&r=fEvZTl-Z4-amfg7D6eQHW9jCl3S8SQD3arlTPTtC0_Y&m=AVZxhYyhCV2Aju0wGh0Tc3rM9fRY8VLHNWZDiCu83h4&s=ZySJkHurVyDpNlFtEotLlAEXpP1IIyLjEuVwhWYszLI&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__mmed.microsoft.com_api_event_-3Fq-3Dw9HlZ-252F2qFd1UndHXD6GOiax032C9PAk-252F8L80ZSDVJXpIq3r0J3hCT3Sgj64K7PDMqtfPC5BjzLFo-252FZ5RuSdhpbm-252B7sZh4iU2vFlj52u-252FqKTpXzW42jCOOiUadRZqHgWt6hhBAkL6Sw7zJyuLC4YxV7RC6DZaTGRf8gI8jLL4Gzc6drNjU7cWLz9cqbZAqVcVXLBjuHk1xlfbo5pPFHOnur69i06uaclySSMeq0vxtRsSGKacEsW2N7jivKQErErV4gLi1FaD-252F4gu9nfWBRC0YOrXCV2Y5DbEbvA1EqJhNfTo-252F3cOYPVEbT1rXyr-252F71DXlLv8SLCK-252Bk47RnOaMMDds-252BwJ4KIvW2dHhVHeVIYLD1vnmAvcu9a-252B5V107o09K5XArUl4uZCbt1FW0jUbQnuiHb9juYxhjX4pJeEcj97O6F4IjJg-253D&d=DwMGaQ&c=KLQa4rbjyhohAx7CzIN6zQeIjfsv1hc0n4FaFrWvudU&r=_CP7LYSLN6KhzfHmFYjrhaMCsBv5bGjgTghOGV7F2Z4&m=zeeOm70XW5Xrm4rxKOafHXxLMD2zNuxX6m3ccaWkc-I&s=GSFmhV7vCz6_d_jqthGzTn-Upxp51ivptGo8fjeGLsQ&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__berkeley.qualtrics.com_jfe_form_SV-5Fa3O1QuiEGVNkOKp-3FQ-5FDL-3D4SWzaZt1UeivkaN-5Fa3O1QuiEGVNkOKp-5FMLRP-5FetiwTJ9yzN6mWDH-26Q-5FCHL-3Demail&d=DwMFaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=KwzJwHGpe9XlnVlQHiTpyyH7r3gspGQ-FjUiXwHAxis&m=arL45wqYXT6Wk-dE3yCpqhiUU58etvFq_WYVFNDQcWM&s=AttZS_6TYNEemXFVrKqZn1yACY6Cx2qQYV7qPqkyAS4&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.bartelandassoc.com_scn22321_xchange_index.php&d=DwMGaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=NqOIHJXIc5Q9DfqCmQ0kbIRJOJ0nHoMi70iBfCBGiio&m=EGqEmbbnoDfz0K5ul5Uoq89SoQRDddsdwoxlhI1HTzU&s=Ryd97brksLGVlutLiRt7kH1yDyLNFBzaLx8Je1knS90&e=

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__goodlifelawyers.net_oned_drive&d=DwMCaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=lJs07-JMFfXB-fBz7ky0uzkI-ix4JcRw1M_vLSgO4pg&m=HebBB0fomkt8kxw58aBxkFzzUF54PKJQhMWGhYiAW1I&s=4PlbehSijITSVCjT-uWMBvdpsZ6NdfESH0GRWN2Gmf8&e=

Previous checks:

                fgets: Connection reset by peer

               
 • GET
  HTTP/1.1
  302 Found

  https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__stspg.io_6fcabef18&d=DwMFaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=X8sOE6Aul8imCN0_nBoQ_nsutybxWFWylL6S1VJWa8c&m=ao6kxaSZy9Uc1iqaa9EaDXtqohv2JJRs5BaYtI5DsQE&s=NU0zLceSgkprLp6Id1r6Tdt6ltfm_jJP327NTwD31yY&e=

 • GET
  HTTP/1.1
  302 Found

  http://stspg.io/6fcabef18

 • GET
  HTTP/2.0
  302

  https://chasemerchantservices.statuspage.io/incidents/jgqjdzz7hcb6

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://chasemerchantservices.statuspage.io/access/login

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/page_display_customizations-custom_css_externals/68514/external20190110-34-tb9vgb.css

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/status_manifest-8f454b6e4295363a7518db12a9522c61d5b83cbdab182d86ccc69097812a3e58.js

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/stevestrap/status_manifest-064a0e70333fbe2c689ab2567ad0dd3750eca95666a29a59fa998325884f7808.css

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v16/mem8YaGs126MiZpBA-UFVZ0b.woff2

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/pages-favicon_logos/original/68651/Chase_favicon_%281%29.png

 • GET
  HTTP/2.0
  200

  https://js-agent.newrelic.com/nr-1130.min.js

 • https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__stspg.io_6fcabef18&d=DwMFaQ&c=kn4_INW_mBCDHV_xJEVJkg&r=X8sOE6Aul8imCN0_nBoQ_nsutybxWFWylL6S1VJWa8c&m=ao6kxaSZy9Uc1iqaa9EaDXtqohv2JJRs5BaYtI5DsQE&s=NU0zLceSgkprLp6Id1r6Tdt6ltfm_jJP327NTwD31yY&e= http://stspg.io/6fcabef18
 • http://stspg.io/6fcabef18 https://chasemerchantservices.statuspage.io/incidents/jgqjdzz7hcb6
 • https://chasemerchantservices.statuspage.io/incidents/jgqjdzz7hcb6 https://chasemerchantservices.statuspage.io/incidents/jgqjdzz7hcb6/access/login
<html lang="en"><head>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <!-- force IE browsers in compatibility mode to use their most aggressive rendering engine -->

  <meta charset="utf-8">
<script type="text/javascript" src="https://bam.nr-data.net/1/bc12d0ca7c?a=1887052,5587075&amp;v=1130.54e767a&amp;to=IlgMRUFXWFhWEE5CQwBDF0IcS1FHQAsOXxgPUhU%3D&amp;rst=3245&amp;ref=https://chasemerchantservices.statuspage.io/access/login&amp;ap=55&amp;be=1381&amp;fe=2804&amp;dc=2605&amp;perf=%7B%22timing%22:%7B%22of%22:1563889544452,%22n%22:0,%22f%22:1022,%22dn%22:1022,%22dne%22:1022,%22c%22:1022,%22s%22:0,%22ce%22:1022,%22rq%22:1030,%22rp%22:1279,%22rpe%22:1323,%22dl%22:1331,%22di%22:2602,%22ds%22:2602,%22de%22:2627,%22dc%22:2803,%22l%22:2803,%22le%22:2805%7D,%22navigation%22:%7B%7D%7D&amp;jsonp=NREUM.setToken"></script><script src="https://js-agent.newrelic.com/nr-1130.min.js"></script><script type="text/javascript">window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.nr-data.net","errorBeacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"bc12d0ca7c","applicationID":"1887052,5587075","transactionName":"IlgMRUFXWFhWEE5CQwBDF0IcS1FHQAsOXxgPUhU=","queueTime":0,"applicationTime":55,"agent":""}</script>
<script type="text/javascript">window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(e,n,t){function r(t){if(!n[t]){var o=n[t]={exports:{}};e[t][0].call(o.exports,function(n){var o=e[t][1][n];return r(o||n)},o,o.exports)}return n[t].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var o=0;o<t.length;o++)r(t[o]);return r}({1:[function(e,n,t){function r(){}function o(e,n,t){return function(){return i(e,[c.now()].concat(u(arguments)),n?null:this,t),n?void 0:this}}var i=e("handle"),a=e(3),u=e(4),f=e("ee").get("tracer"),c=e("loader"),s=NREUM;"undefined"==typeof window.newrelic&&(newrelic=s);var p=["setPageViewName","setCustomAttribute","setErrorHandler","finished","addToTrace","inlineHit","addRelease"],d="api-",l=d+"ixn-";a(p,function(e,n){s[n]=o(d+n,!0,"api")}),s.addPageAction=o(d+"addPageAction",!0),s.setCurrentRouteName=o(d+"routeName",!0),n.exports=newrelic,s.interaction=function(){return(new r).get()};var m=r.prototype={createTracer:function(e,n){var t={},r=this,o="function"==typeof n;return i(l+"tracer",[c.now(),e,t],r),function(){if(f.emit((o?"":"no-")+"fn-start",[c.now(),r,o],t),o)try{return n.apply(this,arguments)}catch(e){throw f.emit("fn-err",[arguments,this,e],t),e}finally{f.emit("fn-end",[c.now()],t)}}}};a("actionText,setName,setAttribute,save,ignore,onEnd,getContext,end,get".split(","),function(e,n){m[n]=o(l+n)}),newrelic.noticeError=function(e,n){"string"==typeof e&&(e=new Error(e)),i("err",[e,c.now(),!1,n])}},{}],2:[function(e,n,t){function r(e,n){if(!o)return!1;if(e!==o)return!1;if(!n)return!0;if(!i)return!1;for(var t=i.split("."),r=n.split("."),a=0;a<r.length;a++)if(r[a]!==t[a])return!1;return!0}var o=null,i=null,a=/Version\/(\S+)\s+Safari/;if(navigator.userAgent){var u=navigator.userAgent,f=u.match(a);f&&u.indexOf("Chrome")===-1&&u.indexOf("Chromium")===-1&&(o="Safari",i=f[1])}n.exports={agent:o,version:i,match:r}},{}],3:[function(e,n,t){function r(e,n){var t=[],r="",i=0;for(r in e)o.call(e,r)&&(t[i]=n(r,e[r]),i+=1);return t}var o=Object.prototype.hasOwnProperty;n.exports=r},{}],4:[function(e,n,t){function r(e,n,t){n||(n=0),"undefined"==typeof t&&(t=e?e.length:0);for(var r=-1,o=t-n||0,i=Array(o<0?0:o);++r<o;)i[r]=e[n+r];return i}n.exports=r},{}],5:[function(e,n,t){n.exports={exists:"undefined"!=typeof window.performance&&window.performance.timing&&"undefined"!=typeof window.performance.timing.navigationStart}},{}],ee:[function(e,n,t){function r(){}function o(e){function n(e){return e&&e instanceof r?e:e?f(e,u,i):i()}function t(t,r,o,i){if(!d.aborted||i){e&&e(t,r,o);for(var a=n(o),u=v(t),f=u.length,c=0;c<f;c++)u[c].apply(a,r);var p=s[y[t]];return p&&p.push([b,t,r,a]),a}}function l(e,n){h[e]=v(e).concat(n)}function m(e,n){var t=h[e];if(t)for(var r=0;r<t.length;r++)t[r]===n&&t.splice(r,1)}function v(e){return h[e]||[]}function g(e){return p[e]=p[e]||o(t)}function w(e,n){c(e,function(e,t){n=n||"feature",y[t]=n,n in s||(s[n]=[])})}var h={},y={},b={on:l,addEventListener:l,removeEventListener:m,emit:t,get:g,listeners:v,context:n,buffer:w,abort:a,aborted:!1};return b}function i(){return new r}function a(){(s.api||s.feature)&&(d.aborted=!0,s=d.backlog={})}var u="nr@context",f=e("gos"),c=e(3),s={},p={},d=n.exports=o();d.backlog=s},{}],gos:[function(e,n,t){function r(e,n,t){if(o.call(e,n))return e[n];var r=t();if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{return Object.defineProperty(e,n,{value:r,writable:!0,enumerable:!1}),r}catch(i){}return e[n]=r,r}var o=Object.prototype.hasOwnProperty;n.exports=r},{}],handle:[function(e,n,t){function r(e,n,t,r){o.buffer([e],r),o.emit(e,n,t)}var o=e("ee").get("handle");n.exports=r,r.ee=o},{}],id:[function(e,n,t){function r(e){var n=typeof e;return!e||"object"!==n&&"function"!==n?-1:e===window?0:a(e,i,function(){return o++})}var o=1,i="nr@id",a=e("gos");n.exports=r},{}],loader:[function(e,n,t){function r(){if(!E++){var e=x.info=NREUM.info,n=l.getElementsByTagName("script")[0];if(setTimeout(s.abort,3e4),!(e&&e.licenseKey&&e.applicationID&&n))return s.abort();c(y,function(n,t){e[n]||(e[n]=t)}),f("mark",["onload",a()+x.offset],null,"api");var t=l.createElement("script");t.src="https://"+e.agent,n.parentNode.insertBefore(t,n)}}function o(){"complete"===l.readyState&&i()}function i(){f("mark",["domContent",a()+x.offset],null,"api")}function a(){return O.exists&&performance.now?Math.round(performance.now()):(u=Math.max((new Date).getTime(),u))-x.offset}var u=(new Date).getTime(),f=e("handle"),c=e(3),s=e("ee"),p=e(2),d=window,l=d.document,m="addEventListener",v="attachEvent",g=d.XMLHttpRequest,w=g&&g.prototype;NREUM.o={ST:setTimeout,SI:d.setImmediate,CT:clearTimeout,XHR:g,REQ:d.Request,EV:d.Event,PR:d.Promise,MO:d.MutationObserver};var h=""+location,y={beacon:"bam.nr-data.net",errorBeacon:"bam.nr-data.net",agent:"js-agent.newrelic.com/nr-1130.min.js"},b=g&&w&&w[m]&&!/CriOS/.test(navigator.userAgent),x=n.exports={offset:u,now:a,origin:h,features:{},xhrWrappable:b,userAgent:p};e(1),l[m]?(l[m]("DOMContentLoaded",i,!1),d[m]("load",r,!1)):(l[v]("onreadystatechange",o),d[v]("onload",r)),f("mark",["firstbyte",u],null,"api");var E=0,O=e(5)},{}]},{},["loader"]);</script>
  <title>Platform Status - Login</title>
  

  <!-- Mobile viewport optimization h5bp.com/ad -->
  <meta name="HandheldFriendly" content="True">
  <meta name="MobileOptimized" content="320">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0">

  <!-- Time this page was rendered - http://purl.org/dc/terms/issued -->
  <meta name="issued" content="1563889545">

  <!-- Mobile IE allows us to activate ClearType technology for smoothing fonts for easy reading -->
  <meta http-equiv="cleartype" content="on">

  <!-- Le fonts -->
<style>
 @font-face {
  font-family: 'proxima-nova';
  src: url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaLight-f0b2f7c12b6b87c65c02d3c1738047ea67a7607fd767056d8a2964cc6a2393f7.eot?host=chasemerchantservices.statuspage.io');
  src: url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaLight-f0b2f7c12b6b87c65c02d3c1738047ea67a7607fd767056d8a2964cc6a2393f7.eot?host=chasemerchantservices.statuspage.io#iefix') format('embedded-opentype'),
     url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaLight-e642ffe82005c6208632538a557e7f5dccb835c0303b06f17f55ccf567907241.woff?host=chasemerchantservices.statuspage.io') format('woff'),
     url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaLight-0f094da9b301d03292f97db5544142a16f9f2ddf50af91d44753d9310c194c5f.ttf?host=chasemerchantservices.statuspage.io') format('truetype');
  font-weight:300;
  font-style:normal;
 }
  
 @font-face {
  font-family: 'proxima-nova';
  src: url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaRegular-366d17769d864aa72f27defaddf591e460a1de4984bb24dacea57a9fc1d14878.eot?host=chasemerchantservices.statuspage.io');
  src: url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaRegular-366d17769d864aa72f27defaddf591e460a1de4984bb24dacea57a9fc1d14878.eot?host=chasemerchantservices.statuspage.io#iefix') format('embedded-opentype'),
     url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaRegular-2ee4c449a9ed716f1d88207bd1094e21b69e2818b5cd36b28ad809dc1924ec54.woff?host=chasemerchantservices.statuspage.io') format('woff'),
     url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaRegular-a40a469edbd27b65b845b8000d47445a17def8ba677f4eb836ad1808f7495173.ttf?host=chasemerchantservices.statuspage.io') format('truetype');
  font-weight:400;
  font-style:normal;
 }
  
 @font-face {
  font-family: 'proxima-nova';
  src: url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaRegularIt-0bf83a850b45e4ccda15bd04691e3c47ae84fec3588363b53618bd275a98cbb7.eot?host=chasemerchantservices.statuspage.io');
  src: url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaRegularIt-0bf83a850b45e4ccda15bd04691e3c47ae84fec3588363b53618bd275a98cbb7.eot?host=chasemerchantservices.statuspage.io#iefix') format('embedded-opentype'),
     url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaRegularIt-0c394ec7a111aa7928ea470ec0a67c44ebdaa0f93d1c3341abb69656cc26cbdd.woff?host=chasemerchantservices.statuspage.io') format('woff'),
     url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaRegularIt-9e43859f8015a4d47d9eaf7bafe8d1e26e3298795ce1f4cdb0be0479b8a4605e.ttf?host=chasemerchantservices.statuspage.io') format('truetype');
  font-weight:400;
  font-style:italic;
 }
  
 @font-face {
  font-family: 'proxima-nova';
  src: url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaSemibold-09566917307251d22021a3f91fc646f3e45f8d095209bcd2cded8a1979f06e54.eot?host=chasemerchantservices.statuspage.io');
  src: url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaSemibold-09566917307251d22021a3f91fc646f3e45f8d095209bcd2cded8a1979f06e54.eot?host=chasemerchantservices.statuspage.io#iefix') format('embedded-opentype'),
     url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaSemibold-86724fb2152613d735ba47c3f47a9ad2424b898bea4bece213dacee40344f966.woff?host=chasemerchantservices.statuspage.io') format('woff'),
     url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaSemibold-cf3e4eb7fbdf6fb83e526cc2a0141e55b01097e6e1abfd4cbdc3eda75d183f74.ttf?host=chasemerchantservices.statuspage.io') format('truetype');
  font-weight:500;
  font-style:normal;
 }
  
 @font-face {
  font-family: 'proxima-nova';
  src: url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaBold-622ea489d20e12e691663f83217105e957e2d3d09703707d40155a29c06cc9d9.eot?host=chasemerchantservices.statuspage.io');
  src: url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaBold-622ea489d20e12e691663f83217105e957e2d3d09703707d40155a29c06cc9d9.eot?host=chasemerchantservices.statuspage.io#iefix') format('embedded-opentype'),
     url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaBold-c8dc577ff7f76d2fc199843e38c04bb2e9fd15889421358d966a9f846c2ed1cd.woff?host=chasemerchantservices.statuspage.io') format('woff'),
     url('https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/ProximaNovaBold-27177fe9242acbe089276ee587feef781446667ffe9b6fdc5b7fe21ad73e12f3.ttf?host=chasemerchantservices.statuspage.io') format('truetype');
  font-weight:700;
  font-style:normal;
 }
</style>


   <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="//dka575ofm4ao0.cloudfront.net/pages-favicon_logos/original/68651/Chase_favicon_%281%29.png">

  <link rel="shortcut icon" href="//dka575ofm4ao0.cloudfront.net/pages-favicon_logos/original/68651/Chase_favicon_%281%29.png">

  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" href="https://chasemerchantservices.statuspage.io/history.atom" title="Platform Status History - Atom Feed">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://chasemerchantservices.statuspage.io/history.rss" title="Platform Status History - RSS Feed">


  <meta name="_globalsign-domain-verification" content="y_VzfckMy4iePo5oDJNivyYIjh8LffYa4jzUndm_bZ">

   <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="ATOM" href="https://chasemerchantservices.statuspage.io/history.atom">

  <!-- Le styles -->
  
  <link rel="stylesheet" media="all" href="https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/stevestrap/status_manifest-064a0e70333fbe2c689ab2567ad0dd3750eca95666a29a59fa998325884f7808.css">

   <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>

  <script>
   window.pageColorData = {"blue":"#097CBB","border":"#E0E0E0","body_background":"#ffffff","font":"#333333","graph":"#097CBB","green":"#258834","light_font":"#6C6C6C","link":"#097CBB","orange":"#AF610D","red":"#B22E14","yellow":"#AF610D"};
  </script>
  <style>
 /* BODY BACKGROUND */ /* BODY BACKGROUND */ /* BODY BACKGROUND */ /* BODY BACKGROUND */ /* BODY BACKGROUND */
 body,
 .layout-content.status.status-api .section .example-container .example-opener .color-secondary,
 .grouped-items-selector,
 .layout-content.status.status-full-history .history-nav a.current {
  background-color:#ffffff;
 }

 /* PRIMARY FONT COLOR */ /* PRIMARY FONT COLOR */ /* PRIMARY FONT COLOR */ /* PRIMARY FONT COLOR */
 body.status,
 .color-primary,
 .color-primary:hover,
 .layout-content.status-index .status-day .update-title.impact-none a,
 .layout-content.status-index .status-day .update-title.impact-none a:hover,
 .layout-content.status-index .timeframes-container .timeframe.active,
 .layout-content.status-full-history .month .incident-container .impact-none,
 .layout-content.status.status-index .incidents-list .incident-title.impact-none a,
 .incident-history .impact-none,
 .layout-content.status .grouped-items-selector.inline .grouped-item.active,
 .layout-content.status.status-full-history .history-nav a.current,
 .layout-content.status.status-full-history .history-nav a:not(.current):hover {
  color:#333333;
 }

 .layout-content.status.status-index .components-statuses .component-container .name {
  color:#333333;
  color:rgba(51,51,51,.8);
 }


 /* SECONDARY FONT COLOR */ /* SECONDARY FONT COLOR */ /* SECONDARY FONT COLOR */ /* SECONDARY FONT COLOR */
 small,
 .layout-content.status .table-row .date,
 .color-secondary,
 .layout-content.status .grouped-items-selector.inline .grouped-item,
 .layout-content.status.status-full-history .history-footer .pagination a.disabled,
 .layout-content.status.status-full-history .history-nav a {
  color:#6C6C6C;
 }

 /* BORDER COLOR */ /* BORDER COLOR */ /* BORDER COLOR */ /* BORDER COLOR */ /* BORDER COLOR */ /* BORDER COLOR */
 body.status .layout-content.status .border-color, hr, .tooltip-base, .markdown-display table {
  border-color:#E0E0E0;
 }

 .markdown-display table td {
  border-top-color:#E0E0E0;
 }

 .markdown-display table td + td, .markdown-display table th + th {
  border-left-color:#E0E0E0;
 }


 /* CSS REDS */ /* CSS REDS */ /* CSS REDS */ /* CSS REDS */ /* CSS REDS */ /* CSS REDS */ /* CSS REDS */
 .layout-content.status.status-index .status-day .update-title.impact-critical a,
 .layout-content.status.status-index .status-day .update-title.impact-critical a:hover,
 .layout-content.status.status-index .page-status.status-critical,
 .layout-content.status.status-index .unresolved-incident.impact-critical .incident-title,
 .flat-button.background-red {
  background-color:#B22E14;
 }
 .layout-content.status-index .components-statuses .component-container.status-red:after,
 .layout-content.status-full-history .month .incident-container .impact-critical,
 .layout-content.status-incident .incident-name.impact-critical,
 .layout-content.status.status-index .incidents-list .incident-title.impact-critical a,
 .status-red .icon-indicator,
 .incident-history .impact-critical,
 .components-container .component-inner-container.status-red .component-status,
 .components-container .component-inner-container.status-red .icon-indicator {
  color:#B22E14;
 }

 .layout-content.status.status-index .unresolved-incident.impact-critical .updates {
  border-color:#B22E14;
 }


 /* CSS ORANGES */ /* CSS ORANGES */ /* CSS ORANGES */ /* CSS ORANGES */ /* CSS ORANGES */ /* CSS ORANGES */
 .layout-content.status.status-index .status-day .update-title.impact-major a,
 .layout-content.status.status-index .status-day .update-title.impact-major a:hover,
 .layout-content.status.status-index .page-status.status-major,
 .layout-content.status.status-index .unresolved-incident.impact-major .incident-title {
  background-color:#AF610D;
 }
 .layout-content.status-index .components-statuses .component-container.status-orange:after,
 .layout-content.status-full-history .month .incident-container .impact-major,
 .layout-content.status-incident .incident-name.impact-major,
 .layout-content.status.status-index .incidents-list .incident-title.impact-major a,
 .status-orange .icon-indicator,
 .incident-history .impact-major,
 .components-container .component-inner-container.status-orange .component-status,
 .components-container .component-inner-container.status-orange .icon-indicator {
  color:#AF610D;
 }

 .layout-content.status.status-index .unresolved-incident.impact-major .updates {
  border-color:#AF610D;
 }/* CSS YELLOWS */ /* CSS YELLOWS */ /* CSS YELLOWS */ /* CSS YELLOWS */ /* CSS YELLOWS */ /* CSS YELLOWS */
 .layout-content.status.status-index .status-day .update-title.impact-minor a,
 .layout-content.status.status-index .status-day .update-title.impact-minor a:hover,
 .layout-content.status.status-index .page-status.status-minor,
 .layout-content.status.status-index .unresolved-incident.impact-minor .incident-title,
 .layout-content.status.status-index .scheduled-incidents-container .tab {
  background-color:#AF610D;
 }
 .layout-content.status-index .components-statuses .component-container.status-yellow:after,
 .layout-content.status-full-history .month .incident-container .impact-minor,
 .layout-content.status-incident .incident-name.impact-minor,
 .layout-content.status.status-index .incidents-list .incident-title.impact-minor a,
 .status-yellow .icon-indicator,
 .incident-history .impact-minor,
 .components-container .component-inner-container.status-yellow .component-status,
 .components-container .component-inner-container.status-yellow .icon-indicator,
 .layout-content.status.manage-subscriptions .confirmation-infobox .fa {
  color:#AF610D;
 }

 .layout-content.status.status-index .unresolved-incident.impact-minor .updates,
 .layout-content.status.status-index .scheduled-incidents-container {
  border-color:#AF610D;
 }


/* CSS BLUES */ /* CSS BLUES */ /* CSS BLUES */ /* CSS BLUES */ /* CSS BLUES */ /* CSS BLUES */
 .layout-content.status.status-index .status-day .update-title.impact-maintenance a,
 .layout-content.status.status-index .status-day .update-title.impact-maintenance a:hover,
 .layout-content.status.status-index .page-status.status-maintenance,
 .layout-content.status.status-index .unresolved-incident.impact-maintenance .incident-title,
 .layout-content.status.status-index .scheduled-incidents-container .tab {
  background-color:#097CBB;
 }

 .layout-content.status-index .components-statuses .component-container.status-blue:after,
 .layout-content.status-full-history .month .incident-container .impact-maintenance,
 .layout-content.status-incident .incident-name.impact-maintenance,
 .layout-content.status.status-index .incidents-list .incident-title.impact-maintenance a,
 .status-blue .icon-indicator,
 .incident-history .impact-maintenance,
 .components-container .component-inner-container.status-blue .component-status,
 .components-container .component-inner-container.status-blue .icon-indicator {
  color:#097CBB;
 }

 .layout-content.status.status-index .unresolved-incident.impact-maintenance .updates,
 .layout-content.status.status-index .scheduled-incidents-container {
  border-color:#097CBB;
 }

 /* CSS GREENS */ /* CSS GREENS */ /* CSS GREENS */ /* CSS GREENS */ /* CSS GREENS */ /* CSS GREENS */ /* CSS GREENS */
 .layout-content.status.status-index .page-status.status-none {
  background-color:#258834;
 }
 .layout-content.status-index .components-statuses .component-container.status-green:after,
 .status-green .icon-indicator,
 .components-container .component-inner-container.status-green .component-status,
 .components-container .component-inner-container.status-green .icon-indicator {
  color:#258834;
 }
 /* CSS LINK COLOR */ /* CSS LINK COLOR */ /* CSS LINK COLOR */ /* CSS LINK COLOR */ /* CSS LINK COLOR */ /* CSS LINK COLOR */
 a,
 a:hover,
 .layout-content.status-index .page-footer span a:hover,
 .layout-content.status-index .timeframes-container .timeframe:not(.active):hover,
 .layout-content.status-incident .subheader a:hover {
  color:#097CBB;
 }
 .flat-button,
 .masthead .updates-dropdown-container .show-updates-dropdown,
 .layout-content.status-full-history .show-filter.open {
  background-color:#097CBB;
 }

 /* CUSTOM COLOR OVERRIDES FOR UPTIME SHOWCASE */
 .components-section .components-uptime-link {
  color: #6c6c6c;
 }

 .layout-content.status .shared-partial.uptime-90-days-wrapper .legend .legend-item {
  color: #6c6c6c;
  opacity: 0.8;
 }
 .layout-content.status .shared-partial.uptime-90-days-wrapper .legend .legend-item.light {
  color: #6c6c6c;
  opacity: 0.5;
 }
 .layout-content.status .shared-partial.uptime-90-days-wrapper .legend .spacer {
  background: #6c6c6c;
  opacity: 0.3;
 }
</style>


  <!-- custom css -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//dka575ofm4ao0.cloudfront.net/page_display_customizations-custom_css_externals/68514/external20190110-34-tb9vgb.css">


  <!-- Le HTML5 shim -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="//html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
  <![endif]-->

  <!-- injection for static -->


   <meta name="_globalsign-domain-verification" content="y_VzfckMy4iePo5oDJNivyYIjh8LffYa4jzUndm_bZ">

 </head>


 <body class="status new status-minor" data-breakpoint-reached="false">

  

<div class="layout-content status status-authenticate">
 <div class="branding-container">

</div>

 <div class="container-for-border border-color">
  <h5>
    Authentication Required To View This Page
  </h5>
  <form action="/access" accept-charset="UTF-8" method="post"><input name="utf8" type="hidden" value="✓"><input type="hidden" name="authenticity_token" value="8ZPDL8gdpiF2nBVLDI5bugS/VhMyiPV35I23LyulIh/9cM78gDb953UGDobN5aDixA3TarHw5BFoRI7M/CcKLA==">
   <div class="control-group">
    <label>Email Address</label>
    <div class="controls">
     <input type="text" name="page_access_user[email]" id="page_access_user_email" class="full-width" tabindex="1">
     <div class="help-block">
      The Email you use with Platform.
     </div>
    </div>
   </div>


    <div class="control-group">
     <label>
      Password
      <a style="float:right;font-size:.875rem;" href="https://chasemerchantservices.statuspage.io/forgot_password">Forgot Password?</a>
     </label>
     <div class="controls">
      <input type="password" name="page_access_user[password]" id="page_access_user_password" class="full-width" tabindex="3">
      <div class="help-block">
       The password for the Platform status page (may be different from your Platform account).
      </div>
     </div>
    </div>
   <div class="form-actions">
    <input type="submit" class="flat-button" value="Authenticate">
   </div>
</form> </div>
</div>


  <script src="https://dka575ofm4ao0.cloudfront.net/assets/status_manifest-8f454b6e4295363a7518db12a9522c61d5b83cbdab182d86ccc69097812a3e58.js"></script>
  <div id="cpt-notification-container"></div>
  
  <!-- analytics web client scripts -->
  <script>
   if (typeof window.awc === 'undefined' || window.awc === null) {
    window.awc = new Promise(function(resolve, reject) {
     window.awc_resolve = resolve;
    });
   }
   if (typeof window.analyticsClient === 'undefined' || window.analyticsClient === null) {
    window.analyticsClient = new Promise(function(resolve, reject) {
     window.analyticsClient_resolve = resolve;
    });
   }
   awc.then(function(awc) {
    var analyticsClient = new awc.default({
     env: awc.envType.PROD,
     product: 'statuspage',
     version: '85771eb22ce2b5a1ccc515cfeb3885b6ecb4e420',
     origin: awc.originType.WEB,
    });

    var tenantOrgId = '0nj8xdwtcgw3:qbnhr9sgvlzr';
    analyticsClient.setTenantInfo(awc.tenantType.ORG_ID, tenantOrgId);

    window.analyticsClient_resolve(analyticsClient);
   });
  </script>

  


  <!-- all of the content_for stuff -->
  

  

  


<!-- FOR FLASH NOTICES --><!-- FOR ERROR -->  <script>
 $(function() {
  var $link = $('<span class="color-secondary powered-by"><a class="color-secondary" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.statuspage.io/powered-by?utm_campaign=chasemerchantservices.statuspage.io&amp;utm_content=status-pages&amp;utm_medium=powered-by&amp;utm_source=inapp">Powered by Statuspage</a></span>');

 	var setPoweredByStyles = function() {
 		if (!$('.powered-by').length) {
 			$link.appendTo($('.page-footer'))
 		}
 		$('.powered-by').attr('style', 'display: inline !important; visibility:visible !important; opacity: 1 !important; position:static !important; text-indent:0px !important; transform:scale(1) !important');
 	}

 	setInterval(setPoweredByStyles, 1000);
 });
</script>

 

<svg id="SvgjsSvg1001" width="2" height="0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:svgjs="http://svgjs.com/svgjs" style="overflow: hidden; top: -100%; left: -100%; position: absolute; opacity: 0;"><defs id="SvgjsDefs1002"></defs><polyline id="SvgjsPolyline1003" points="0,0"></polyline><path id="SvgjsPath1004" d="M0 0 "></path></svg></body></html>

               

Screenshot: