https://clicktime.symantec.com/3V3UDA2aZzeKBPUaCRde1FU6H2?u=https%3A%2F%2Feur03.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fcfsrating.com%252F%26data%3D02%257C01%257Cm.fornaro%2540cfsrating.it%257C14803d66d781450a6e7408d6d794d96f%257Cc73ef95f4f9743bf9d2ee0b111d0d5bf%257C0%257C0%257C636933432786303435%26sdata%3DLQv3chE6VgJnJad7ieaWeB3L3roh1%252FYRNq07CIa%252Fvtg%253D%26reserved%3D0

Last Checked: Jun 12, 2019, 11:49 EDT

IP Address: 54.165.79.198
ASN #: AS14618 AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US
Location: Data unavailable.
URL Reputation:
 • Unknown This URL is not identified as malicious in the SafeBrowsing Database.
 • Unknown This URL is not identified as malicious in the PhishTank Database.
 • Unknown PhishCheck thinks this URL is likely not a phish.
 • Unknown OpenPhish: URL not in feed.

Other submissions on 54.165.79.198:

 • https://clicktime.symantec.com/3V4NTugmNCdKsdhapoY1T3s7Vc?u=https%3A%2F%2Fsurveymonkey.com%2Ftr%2Fv1%2Fte%2FakU_2BQc2vAhAsa_2B264x1g60p9Hanc89_2F2cE1NdqhFG5NUauKBNof2ZfYQVxto3ADgI1f4rPERj08OOLw1_2FnzTtTQrYstxvosEgdPv_2FUB7q3llEjVfUMFPS8kMShLtJi7e

 • https://clicktime.symantec.com/3L9mk6MQGh2ZZJ52iJ49jd37Vc?u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__clicktime.symantec.com_3Un7G8dMVrinRbma4kJnUAA7Vc-3Fu-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttps-2D3A-5F-5Fwww.citi.net-5FEN-5FPages-5Finformationsecurity-5FContentPages-5Fcourse-2D5Fdescription-2D5FPhishingDefense.aspx-2526d-253DDwMFAg-2526c-253Dj-2DEkbjBYwkAB4f8ZbVn1Fw-2526r-253DgoS-5FtRFmAQ2-2D6EMXUcg-2DfCubQJKQ6Vw25yFCJUxWWHk-2526m-253Du73Y5e-5FB8zMC3VoviGAIAbO7iBE6QJMDQHV4tOXmIZg-2526s-253Dn9zjweo5uaNhfROUoFdNkuuD7sPUmO2oSVEzmZc68y0-2526e-253D%26d%3DDwMFAg%26c%3Dj-EkbjBYwkAB4f8ZbVn1Fw%26r%3DgoS_tRFmAQ2-6EMXUcg-fCubQJKQ6Vw25yFCJUxWWHk%26m%3D5Hj19M9UdUPSLKI3uFXgjAvnD_yITF9-6ecxgKg_zaU%26s%3DOkuP_gDqK3HMemsL9AqvhTH7okvPts34WLuDtJ5CywQ%26e%3D

 • https://clicktime.symantec.com/3DL9Mw5L5qDswBw9Y2aVTcJ7Vc?u=https%3A%2F%2Fus.quarantine.symantec.com%2Fnotify%2FU2FsdGVkX18T-R3KB8sNOWNSKt3lp32XykhKOvcZNu3pNsssTzDfBfzjam2Z_6SrgadtQN3eeg..%3Fa%3DU2FsdGVkX1-xh27J7cBRZA4WFd35EXBkGW9srDl06k570Q69hn_8lnbXVg7i44YJ9t7tAu4blZZb8tUSI5qqF39BHFjJvNUwmCMfhmQ9NXoZM9Vu_vxhDP6SJozmLrhNvpR5wqwM3X4LfynAbrcFi8ynqkklcCL7Xk74kgGxVuoalGrCCfS3s0KWP_99fJs0jd0LmderNV4ULjIaaHrGDgHJhHCRUdWZWCWqU3CaM64-N_X9wD6nuyAJLb_tS-bx6TRu9Qo5yaS3d9TxeqC7w4uaMljwF8b67849Oi75UI0oXXPWAc5SNKDGWtyrT2EaHu7nfUvCdYJ6p5mK%26default_locale%3Den_US

 • https://clicktime.symantec.com/3SxCsmLYgNRjqMZsM1GbqBq6H2?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FLnBrj5

 • https://clicktime.symantec.com/3DPztwTtgakQZXkvZdn6szq6H2?u=http%3A%2F%2Furl6362.hm.com%2Fwf%2Fclick%3Fupn%3DJwXyN524OjceY7jkljSbESB06E6gtS-2FVrOlIFmJglLA-3D_zPLWtCZmExaJ5SUiDspC3GQzL8fpML0aBG2ixW3l6Ojc9WflHJSxbRlXzqcrBBAnLCXRJ0eRtezrlgISXUKNzGaezFXQg-2Bv3CMaWlyuKPDcEgYxmlME1UX7A30D40U-2F9BG8f-2FM4FeEtScUduOQ-2BBf8hIn-2FPPa6mXMugFPumV-2FszTnUtht2tb6Mp-2BACZVy6Qay3k88xOlODrDGruqMUeRGXBNfV8GqMdEp6LzVovSXio-3D

 • https://clicktime.symantec.com/3RHdr26CvQBBoQYWqnjfysH7Vc?u=http%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2F

 • https://clicktime.symantec.com/3PgnRJwLuXRdwzj2k6BEYHk7Vc?u=https%3A%2F%2Fu8546552.ct.sendgrid.net%2Fwf%2Fclick%3Fupn%3Dgov5V5oweuUu-2Br5PiF6XNQOyr4INsakHYVVzXvKWLBQnC7RMljzKSXn0M3r4PB7mPu20bZ2rzNr167tgJI9TK1MyWNX8mL8um21aA6mTNZiLZe0lg1QMaeyxIPZ5VR-2Fm_ED0qVvTJhV1gmLQ77yzP8fhldpGcDlHoUJieNDIe6Ztlk-2FPZLLmPPjbBER8iVnyQSd1dLXlg1C5cXPqswsSG3LhUTB8lHlGrsw-2BYv3Zl5spKaz8t-2BJXhuWt51BdzH00UsoNxO9TwH7LPZRVC1gOETlufBkKZS-2FnVve0snoeJwhuKX5-2FPkHr05DBuLmrdR2JnB1zHR6WFPYAynThhnO-2FmbVZ29iHWjVM6ToBU0xtaBvo-3D

 • https://clicktime.symantec.com/3Xa35Gr5LSn9fibugwZ462G7Vc?u=http%3A%2F%2Fx3w53.mjt.lu%2Flnk%2FAL8AAE48ApwAAAAAAAAAAACk5S4AAAAAHwsAAAAAABASuQBdjydNETA7q8eESmiX5wvvehDRugAPzKs%2F1%2F68ZyG8b1H3rM17vyPSK_lg%2FaHR0cHM6Ly93d3cuc3J2YXV0aC1tYW5hZ2UuaWN1L3NuY29ycGlkL2NtZC8

 • https://clicktime.symantec.com/3CKB9n7SBgjsBZv6DpFf7Gx7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.akhisarberrakhaliyikama.com%2F%23larissa.paton%40suncorp.com.au

 • https://clicktime.symantec.com/3VpGJv1MEKA5cVXLp3Jvcmo7Vc?u=http%3A%2F%2Fwww.businesscredentialingservices.com

Other submissions on symantec.com:

 • https://clicktime.symantec.com/3VpGJv1MEKA5cVXLp3Jvcmo7Vc?u=http%3A%2F%2Fwww.businesscredentialingservices.com

 • https://clicktime.symantec.com/3WVCCWWxyMwYbd7neSM5fES6H2?u=http%3A%2F%2Fclick.techtrendinsights.org%2Funsubscribe%2FeyJjIjoiNTA0YTViYTUzNjVhNmQ3ZmI1OTU2Yjc2Zjk4NTg5OGY3NzAxNGRjZCIsInNjIjoiNWQ5ZTg0NTg1MGJmMmNiMmI4ZjIzMWIwIiwidSI6IjViODk0MDhjNDNhNzU4ZjcyYTczOWZkNCJ9_

 • https://clicktime.symantec.com/3GY1naWZ8mmYUBcn13o4xzz7Vc?u=https%3A%2F%2Fface.fireplacedoc.com%2Fga%2Fclick%2F2-124048226-5095-74905-145734-100702-022412774a-1e5cacce4e

 • https://clicktime.symantec.com/3LxNiLBywTwaBMyhxerYQfj7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.multiculturalaustralia.org.au%2Fr%3Fu%3DX_OV73Lv5xYcR0TLK5wxVA_-i0B3xxBKdNn7NeMSRMwXiH3FArSyuFrDASbYekhB%26e%3Daa9093c3e01b8ed2ec74364cbf3a84ad%26utm_source%3Dmda%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dmulticultural_australia%26n%3D1

 • https://clicktime.symantec.com/3W2BJRaxrGEeYLb2Riy91h17Vc?u=https%3A%2F%2Flineoutowaportal.z13.web.core.windows.net%2F

 • https://clicktime.symantec.com/3KWeZ6Dg5x4b8LaEP3Ws7Rc7Vc?u=http%3A%2F%2Fapp.response.oracle-mail.com%2Fe%2Fer%3Felq_mid%3D147768%26sh%3D25222416020222061320311422033103%26cmid%3DSPPT190829P00039%26s%3D1973398186%26lid%3D377317%26elqTrackId%3D20bf261a2939434bb88aea767d94d61a%26elq%3D6d1515b4320c42fca2522c5bab7d6b97%26elqaid%3D147768%26elqat%3D1

 • http://symantec.com/

 • https://clicktime.symantec.com/3QB3bxBEmaJBusWZQXr5uCs7Vc?u=http%3A%2F%2Fwww.pro-czeladz.pl%2Fwp-content%2Flogin.html

 • https://clicktime.symantec.com/3Tj2sberxmuYRQYgtXetkXt7Vc?u=https%3A%2F%2Femail.grazitti.com%2Ff00xT0p0q500mG2FNHB2K0a

 • https://clicktime.symantec.com/3SxFQ5CravDTCqZNVmbnozd7Vc?u=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fcx3ds%2Foptout11.html

Previous checks:

                fgets: Connection reset by peer

               
 • GET
  307 Temporary Redirect

  https://clicktime.symantec.com/3V3UDA2aZzeKBPUaCRde1FU6H2?u=https%3A%2F%2Feur03.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fcfsrating.com%252F%26data%3D02%257C01%257Cm.fornaro%2540cfsrating.it%257C14803d66d781450a6e7408d6d794d96f%257Cc73ef95f4f9743bf9d2ee0b111d0d5bf%257C0%257C0%257C636933432786303435%26sdata%3DLQv3chE6VgJnJad7ieaWeB3L3roh1%252FYRNq07CIa%252Fvtg%253D%26reserved%3D0

 • GET
  302 Found

  https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2F&data=02%7C01%7Cm.fornaro%40cfsrating.it%7C14803d66d781450a6e7408d6d794d96f%7Cc73ef95f4f9743bf9d2ee0b111d0d5bf%7C0%7C0%7C636933432786303435&sdata=LQv3chE6VgJnJad7ieaWeB3L3roh1%2FYRNq07CIa%2Fvtg%3D&reserved=0

 • GET
  301 Moved Permanently

  http://cfsrating.com/

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/it

 • GET
  200 OK

  http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,400italic,700,700italic

 • GET
  200 OK

  http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans+Narrow:400,700

 • GET
  200 OK

  http://www.gstatic.com/swiffy/v7.4/runtime.js

 • GET
  200 OK

  http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/assets/css/website.css

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/WebResource.axd?d=V8xNzhbgXYkHee4JhOKRHbVjrqMv3IqIFlDJpygb9oid6pr41socOiJvooTfbgQYFJSk9W0rEpCVixnVF6m6edbbq0nqDAlaf0sQ7Dj4LYU1&t=636776761224055265

 • GET
  200

  https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400,300,700

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/assets/theme/js/owl.carousel/assets/owl.carousel.css

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/ScriptResource.axd?d=qaiLCEWEYiXvRVOntdnmPczsGRiB6p1mJErLTBzcDJKSFklj5L8gR71pPKJr5StpyVS-WnU0Da_s3qPhb8JTW_WdufT0hSVjvD-Rq_5ZVV3zMM1mg-aBMTC0vGHcKv1oYX4NAUjBJEgIXJFaBlkZPNgRFn9mZSBZm0LW9LGbxR1wRlapbaLg0993-F7Un8C10&t=ffffffff999c3159

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/ScriptResource.axd?d=JMmv3sfByJwK0y6dgotwBKuMTVXlxAbxT947t_KTOBl1Pxp7hmTHraIB7tty0MxsDn56tDUID-G3YzwbsrTbcqlvaLnx5toLOCMZRmAj9f64xwWM581rPF4Q0m5MLkxoOu3qRDuNFhOT3oOxqZXcvz4QgwTcupWT4BE_FJWCG2M1&t=ffffffff999c3159

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/assets/theme/js/vendor/jquery-1.11.1.min.js

 • GET
  101 Switching Protocols

  https://push.services.mozilla.com/

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/assets/theme/js/owl.carousel/owl.carousel.js

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/assets/img/logo.png

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/assets/img/loader.gif

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/assets/js/jquery-highcharts/js/highcharts.js

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ03969.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/assets/js/website.js

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ00597.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ04062.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ04876.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ02235.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ04925.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ04869.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ04930.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ01696.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ03007.PNG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/Assets/img/stella-l.png

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ02644.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ02096.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/assets/theme/css/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.3.0

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ02597.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ03005.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ03810.JPG

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ04348.JPG

 • GET
  200

  https://fonts.gstatic.com/s/robotocondensed/v17/ieVl2ZhZI2eCN5jzbjEETS9weq8-19K7DQ.woff2

 • GET
  200

  https://fonts.gstatic.com/s/robotocondensed/v17/ieVi2ZhZI2eCN5jzbjEETS9weq8-32meGCQYbw.woff2

 • GET
  200

  https://fonts.gstatic.com/s/robotocondensed/v17/ieVi2ZhZI2eCN5jzbjEETS9weq8-33mZGCQYbw.woff2

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/assets/img/favicon.ico

 • GET
  200 OK

  http://www.google-analytics.com/analytics.js

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/handlers/BannerEngine.ashx?cod=123

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/handlers/BannerEngine.ashx?cod=100

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/handlers/BannerEngine.ashx?cod=122

 • GET
  200 OK

  http://v1.addthisedge.com/live/boost/ra-55f98486434f94f5/_ate.track.config_resp

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/user/handlers/BannerEngine.ashx?cod=99

 • GET
  200 OK

  http://s7.addthis.com/static/sh.e4e8af4de595fdb10ec1459d.html

 • GET
  200 OK

  http://s7.addthis.com/static/sh.e4e8af4de595fdb10ec1459d.html

 • GET
  200 OK

  http://v1.addthis.com/live/red_lojson/300lo.json?si=5d011ef604bf1ed6&bkl=0&bl=1&pdt=3626&sid=5d011ef604bf1ed6&pub=ra-55f98486434f94f5&rev=v8.4.7-wp&ln=en&pc=men&cb=0&ab=-&dp=cfsrating.com&fp=it&fr=&of=0&pd=0&irt=0&vcl=0&md=0&ct=1&tct=0&abt=0&cdn=0&pi=1&rb=0&gen=100&chr=UTF-8&mk=CFS%20Rating&colc=1560354555318&jsl=1&uvs=5d011ef6751ab9cd000&skipb=1&callback=addthis.cbs.icgb_54608047253420140

 • GET
  200 OK

  http://s7.addthis.com/static/layers.b7315dd8028c0248db40.js

 • GET
  200 OK

  http://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j76&a=1254686150&t=event&_s=2&dl=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2Fit&ul=en-us&de=UTF-8&dt=CFS%20Rating&sd=24-bit&sr=1366x768&vp=1910x1006&je=0&ec=BANNER_HOME_LEADERBOARD_SPAZIO_2&ea=cfs_view&el=BANNER_HOME_LEADERBOARD_SPAZIO_2&_u=IEBAAEAB~&jid=&gjid=&cid=1263635963.1560354556&tid=UA-6065034-47&_gid=1592848105.1560354556&z=1052342754

 • GET
  302 Found

  http://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j76&a=1254686150&t=pageview&_s=1&dl=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2Fit&ul=en-us&de=UTF-8&dt=CFS%20Rating&sd=24-bit&sr=1366x768&vp=1910x1006&je=0&_u=IEBAAEAB~&jid=1034917021&gjid=406761691&cid=1263635963.1560354556&tid=UA-6065034-47&_gid=1592848105.1560354556&_r=1&z=54267505

 • GET
  200 OK

  http://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j76&a=1254686150&t=event&_s=5&dl=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2Fit&ul=en-us&de=UTF-8&dt=CFS%20Rating&sd=24-bit&sr=1366x768&vp=1910x1006&je=0&ec=BANNER_HOME_LEADERBOARD_TESTATA&ea=cfs_view&el=BANNER_HOME_LEADERBOARD_TESTATA&_u=IEBAAEAB~&jid=&gjid=&cid=1263635963.1560354556&tid=UA-6065034-47&_gid=1592848105.1560354556&z=157748800

 • GET
  200 OK

  http://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j76&a=1254686150&t=event&_s=3&dl=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2Fit&ul=en-us&de=UTF-8&dt=CFS%20Rating&sd=24-bit&sr=1366x768&vp=1910x1006&je=0&ec=BANNER_HOME_MEDIUM_RECTANGLE_FOOTER&ea=cfs_view&el=BANNER_HOME_MEDIUM_RECTANGLE_FOOTER&_u=IEBAAEAB~&jid=&gjid=&cid=1263635963.1560354556&tid=UA-6065034-47&_gid=1592848105.1560354556&z=488595248

 • GET
  200 OK

  http://cfsrating.com/repository/images/OBJ05261.GIF

 • GET
  200 OK

  http://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j76&a=1254686150&t=event&_s=4&dl=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2Fit&ul=en-us&de=UTF-8&dt=CFS%20Rating&sd=24-bit&sr=1366x768&vp=1910x1006&je=0&ec=BANNER_HOME_LEADERBOARD_SPAZIO_1&ea=cfs_view&el=BANNER_HOME_LEADERBOARD_SPAZIO_1&_u=IEBAAEAB~&jid=&gjid=&cid=1263635963.1560354556&tid=UA-6065034-47&_gid=1592848105.1560354556&z=894521479

 • GET
  302

  https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1&aip=1&t=dc&_r=3&tid=UA-6065034-47&cid=1263635963.1560354556&jid=1034917021&_gid=1592848105.1560354556&gjid=406761691&_v=j76&z=54267505

 • GET
  200

  https://www.google.com/ads/ga-audiences?v=1&aip=1&t=sr&_r=4&tid=UA-6065034-47&cid=1263635963.1560354556&jid=1034917021&_v=j76&z=54267505

 • GET
  200 OK

  http://cdn.iubenda.com/cookie_solution/iubenda_cs.js

 • GET
  200 OK

  http://cdn.iubenda.com/cookie_solution/iubenda_cs/core-cd40c5caf396e9e6430490ac6bae6c41.js

 • GET
  200 OK

  http://www.iubenda.com/cookie-solution/confs/js/180138.js

 • GET
  200 OK

  http://cdn.iubenda.com/cookie_solution/iframe_bridge.html?origin=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2Fit&meth=%22compact%22

 • POST
  204 No Content

  http://v1.addthis.com/live/red_lojson/100eng.json?sh=0&ph=3577&ivh=1006&dt=8908&pdt=3626&ict=&pct=0&perf=widget%7C3626%7C889%2Clojson%7C11248%7C526%2Csh%7C11267%7C2%2Csh%7C11272%7C228&rndr=render_toolbox%7C11644&cmenu=null&ppd=0&ppl=0&fbe=&xmv=0&xms=0&xmlc=0&jsfw=jquery%2Cgoogleanalytics&jsfwv=jquery-1.11.1%2Cgoogleanalytics-analytics.js&al=men&scr=0&scv=0&apiu=1&ba=3&sid=5d011ef604bf1ed6&rev=v8.4.7-wp&pub=ra-55f98486434f94f5&dp=cfsrating.com&fp=it&pfm=0&icns=

 • OPTIONS
  204 No Content

  http://hits-i.iubenda.com/write?db=hits1

 • https://clicktime.symantec.com/3V3UDA2aZzeKBPUaCRde1FU6H2?u=https%3A%2F%2Feur03.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fcfsrating.com%252F%26data%3D02%257C01%257Cm.fornaro%2540cfsrating.it%257C14803d66d781450a6e7408d6d794d96f%257Cc73ef95f4f9743bf9d2ee0b111d0d5bf%257C0%257C0%257C636933432786303435%26sdata%3DLQv3chE6VgJnJad7ieaWeB3L3roh1%252FYRNq07CIa%252Fvtg%253D%26reserved%3D0 https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2F&data=02%7C01%7Cm.fornaro%40cfsrating.it%7C14803d66d781450a6e7408d6d794d96f%7Cc73ef95f4f9743bf9d2ee0b111d0d5bf%7C0%7C0%7C636933432786303435&sdata=LQv3chE6VgJnJad7ieaWeB3L3roh1%2FYRNq07CIa%2Fvtg%3D&reserved=0
 • https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2F&data=02%7C01%7Cm.fornaro%40cfsrating.it%7C14803d66d781450a6e7408d6d794d96f%7Cc73ef95f4f9743bf9d2ee0b111d0d5bf%7C0%7C0%7C636933432786303435&sdata=LQv3chE6VgJnJad7ieaWeB3L3roh1%2FYRNq07CIa%2Fvtg%3D&reserved=0 http://cfsrating.com/
 • http://cfsrating.com/ http://cfsrating.com//it
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class=" js flexbox canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage no-websqldatabase no-indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients no-cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths js flexbox canvas canvastext webgl no-touch geolocation postmessage no-websqldatabase indexeddb hashchange history draganddrop websockets rgba hsla multiplebgs backgroundsize borderimage borderradius boxshadow textshadow opacity cssanimations csscolumns cssgradients no-cssreflections csstransforms csstransforms3d csstransitions fontface generatedcontent video audio localstorage sessionstorage webworkers no-applicationcache svg inlinesvg smil svgclippaths"><head id="ctl00_Head_MP"><script async="" src="//www.iubenda.com/cookie-solution/confs/js/180138.js"></script><script src="//cdn.iubenda.com/cookie_solution/iubenda_cs/core-cd40c5caf396e9e6430490ac6bae6c41.js"></script><script src="//cdn.iubenda.com/cookie_solution/iubenda_cs.js"></script><script type="text/javascript" src="//v1.addthis.com/live/red_lojson/300lo.json?si=5d011ef604bf1ed6&amp;bkl=0&amp;bl=1&amp;pdt=3626&amp;sid=5d011ef604bf1ed6&amp;pub=ra-55f98486434f94f5&amp;rev=v8.4.7-wp&amp;ln=en&amp;pc=men&amp;cb=0&amp;ab=-&amp;dp=cfsrating.com&amp;fp=it&amp;fr=&amp;of=0&amp;pd=0&amp;irt=0&amp;vcl=0&amp;md=0&amp;ct=1&amp;tct=0&amp;abt=0&amp;cdn=0&amp;pi=1&amp;rb=0&amp;gen=100&amp;chr=UTF-8&amp;mk=CFS%20Rating&amp;colc=1560354555318&amp;jsl=1&amp;uvs=5d011ef6751ab9cd000&amp;skipb=1&amp;callback=addthis.cbs.icgb_54608047253420140"></script><script type="text/javascript" src="//v1.addthisedge.com/live/boost/ra-55f98486434f94f5/_ate.track.config_resp"></script>
    
    <!--meta-->
    <meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="description" content="CFS Rating"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1"><meta name="author" content="Toltech srl"><meta name="dcterms.rightsHolder" content="Copyright ©2006-2019 Toltech srl, All Rights Reserved."><meta name="keywords" content="CFS Rating">

    <!-- addthis -->
    <link rel="shortcut icon" href="/user/assets/img/favicon.ico"><link rel="image_src" href="/user/assets/img/image_src.jpg">

    <!--title-->
    <title>
	CFS Rating
</title>

    <!--css bundle-->
    <link href="/user/assets/css/website.css" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!--fonts-->
    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,400italic,700,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"><link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans+Narrow:400,700" rel="stylesheet" type="text/css"><link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400,300,700" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!--js-->
    <script async="" src="//www.google-analytics.com/analytics.js"></script><script type="text/javascript" src="/user/assets/theme/js/vendor/jquery-1.11.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="//www.gstatic.com/swiffy/v7.4/runtime.js"></script>

    <!--addthis-->
    <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-55f98486434f94f5"></script><div style="visibility: hidden; height: 1px; width: 1px; position: absolute; top: -9999px; z-index: 100000;" id="_atssh"><iframe id="_atssh734" title="AddThis utility frame" style="height: 1px; width: 1px; position: absolute; top: 0px; z-index: 100000; border: 0px none; left: 0px;" src="http://s7.addthis.com/static/sh.e4e8af4de595fdb10ec1459d.html#rand=0.53112560210672&amp;iit=1560354555271&amp;tmr=load%3D1560354550049%26core%3D1560354550211%26main%3D1560354555252%26ifr%3D1560354555306&amp;cb=0&amp;cdn=0&amp;md=0&amp;kw=CFS%20Rating&amp;ab=-&amp;dh=cfsrating.com&amp;dr=&amp;du=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2Fit&amp;href=http%3A%2F%2Fcfsrating.com%2Fit&amp;dt=CFS%20Rating&amp;dbg=0&amp;cap=tc%3D0%26ab%3D0&amp;inst=1&amp;jsl=1&amp;prod=undefined&amp;lng=en&amp;ogt=&amp;pc=men&amp;pub=ra-55f98486434f94f5&amp;ssl=0&amp;sid=5d011ef604bf1ed6&amp;srf=0.01&amp;ver=300&amp;xck=0&amp;xtr=0&amp;og=&amp;csi=undefined&amp;rev=v8.4.7-wp&amp;ct=1&amp;xld=1&amp;xd=1"></iframe></div><style type="text/css">.at-icon{fill:#fff;border:0}.at-icon-wrapper{display:inline-block;overflow:hidden}a .at-icon-wrapper{cursor:pointer}.at-rounded,.at-rounded-element .at-icon-wrapper{border-radius:12%}.at-circular,.at-circular-element .at-icon-wrapper{border-radius:50%}.addthis_32x32_style .at-icon{width:2pc;height:2pc}.addthis_24x24_style .at-icon{width:24px;height:24px}.addthis_20x20_style .at-icon{width:20px;height:20px}.addthis_16x16_style .at-icon{width:1pc;height:1pc}#at16lb{display:none;position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:1001;background-color:#000;opacity:.001}#at_complete,#at_error,#at_share,#at_success{position:static!important}.at15dn{display:none}#at15s,#at16p,#at16p form input,#at16p label,#at16p textarea,#at_share .at_item{font-family:arial,helvetica,tahoma,verdana,sans-serif!important;font-size:9pt!important;outline-style:none;outline-width:0;line-height:1em}* html #at15s.mmborder{position:absolute!important}#at15s.mmborder{position:fixed!important;width:250px!important}#at15s{background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAKCAYAAACNMs+9AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAABtJREFUeNpiZGBgaGAgAjAxEAlGFVJHIUCAAQDcngCUgqGMqwAAAABJRU5ErkJggg==);float:none;line-height:1em;margin:0;overflow:visible;padding:5px;text-align:left;position:absolute}#at15s a,#at15s span{outline:0;direction:ltr;text-transform:none}#at15s .at-label{margin-left:5px}#at15s .at-icon-wrapper{width:1pc;height:1pc;vertical-align:middle}#at15s .at-icon{width:1pc;height:1pc}.at4-icon{display:inline-block;background-repeat:no-repeat;background-position:top left;margin:0;overflow:hidden;cursor:pointer}.addthis_16x16_style .at4-icon,.addthis_default_style .at4-icon,.at4-icon,.at-16x16{width:1pc;height:1pc;line-height:1pc;background-size:1pc!important}.addthis_32x32_style .at4-icon,.at-32x32{width:2pc;height:2pc;line-height:2pc;background-size:2pc!important}.addthis_24x24_style .at4-icon,.at-24x24{width:24px;height:24px;line-height:24px;background-size:24px!important}.addthis_20x20_style .at4-icon,.at-20x20{width:20px;height:20px;line-height:20px;background-size:20px!important}.at4-icon.circular,.circular .at4-icon,.circular.aticon{border-radius:50%}.at4-icon.rounded,.rounded .at4-icon{border-radius:4px}.at4-icon-left{float:left}#at15s .at4-icon{text-indent:20px;padding:0;overflow:visible;white-space:nowrap;background-size:1pc;width:1pc;height:1pc;background-position:top left;display:inline-block;line-height:1pc}.addthis_vertical_style .at4-icon,.at4-follow-container .at4-icon{margin-right:5px}html>body #at15s{width:250px!important}#at15s.atm{background:none!important;padding:0!important;width:10pc!important}#at15s_inner{background:#fff;border:1px solid #fff;margin:0}#at15s_head{position:relative;background:#f2f2f2;padding:4px;cursor:default;border-bottom:1px solid #e5e5e5}.at15s_head_success{background:#cafd99!important;border-bottom:1px solid #a9d582!important}.at15s_head_success a,.at15s_head_success span{color:#000!important;text-decoration:none}#at15s_brand,#at15sptx,#at16_brand{position:absolute}#at15s_brand{top:4px;right:4px}.at15s_brandx{right:20px!important}a#at15sptx{top:4px;right:4px;text-decoration:none;color:#4c4c4c;font-weight:700}#at15sptx:hover{text-decoration:underline}#at16_brand{top:5px;right:30px;cursor:default}#at_hover{padding:4px}#at_hover .at_item,#at_share .at_item{background:#fff!important;float:left!important;color:#4c4c4c!important}#at_share .at_item .at-icon-wrapper{margin-right:5px}#at_hover .at_bold{font-weight:700;color:#000!important}#at_hover .at_item{width:7pc!important;padding:2px 3px!important;margin:1px;text-decoration:none!important}#at_hover .at_item.athov,#at_hover .at_item:focus,#at_hover .at_item:hover{margin:0!important}#at_hover .at_item.athov,#at_hover .at_item:focus,#at_hover .at_item:hover,#at_share .at_item.athov,#at_share .at_item:hover{background:#f2f2f2!important;border:1px solid #e5e5e5;color:#000!important;text-decoration:none}.ipad #at_hover .at_item:focus{background:#fff!important;border:1px solid #fff}.at15t{display:block!important;height:1pc!important;line-height:1pc!important;padding-left:20px!important;background-position:0 0;text-align:left}.addthis_button,.at15t{cursor:pointer}.addthis_toolbox a.at300b,.addthis_toolbox a.at300m{width:auto}.addthis_toolbox a{margin-bottom:5px;line-height:initial}.addthis_toolbox.addthis_vertical_style{width:200px}.addthis_button_facebook_like .fb_iframe_widget{line-height:100%}.addthis_button_facebook_like iframe.fb_iframe_widget_lift{max-width:none}.addthis_toolbox a.addthis_button_counter,.addthis_toolbox a.addthis_button_facebook_like,.addthis_toolbox a.addthis_button_facebook_send,.addthis_toolbox a.addthis_button_facebook_share,.addthis_toolbox a.addthis_button_foursquare,.addthis_toolbox a.addthis_button_linkedin_counter,.addthis_toolbox a.addthis_button_pinterest_pinit,.addthis_toolbox a.addthis_button_tweet{display:inline-block}.addthis_toolbox span.addthis_follow_label{display:none}.addthis_toolbox.addthis_vertical_style span.addthis_follow_label{display:block;white-space:nowrap}.addthis_toolbox.addthis_vertical_style a{display:block}.addthis_toolbox.addthis_vertical_style.addthis_32x32_style a{line-height:2pc;height:2pc}.addthis_toolbox.addthis_vertical_style .at300bs{margin-right:4px;float:left}.addthis_toolbox.addthis_20x20_style span{line-height:20px}.addthis_toolbox.addthis_32x32_style span{line-height:2pc}.addthis_toolbox.addthis_pill_combo_style .addthis_button_compact .at15t_compact,.addthis_toolbox.addthis_pill_combo_style a{float:left}.addthis_toolbox.addthis_pill_combo_style a.addthis_button_tweet{margin-top:-2px}.addthis_toolbox.addthis_pill_combo_style .addthis_button_compact .at15t_compact{margin-right:4px}.addthis_default_style .addthis_separator{margin:0 5px;display:inline}div.atclear{clear:both}.addthis_default_style .addthis_separator,.addthis_default_style .at4-icon,.addthis_default_style .at300b,.addthis_default_style .at300bo,.addthis_default_style .at300bs,.addthis_default_style .at300m{float:left}.at300b img,.at300bo img{border:0}a.at300b .at4-icon,a.at300m .at4-icon{display:block}.addthis_default_style .at300b,.addthis_default_style .at300bo,.addthis_default_style .at300m{padding:0 2px}.at300b,.at300bo,.at300bs,.at300m{cursor:pointer}.addthis_button_facebook_like.at300b:hover,.addthis_button_facebook_like.at300bs:hover,.addthis_button_facebook_send.at300b:hover,.addthis_button_facebook_send.at300bs:hover{opacity:1}.addthis_20x20_style .at15t,.addthis_20x20_style .at300bs{overflow:hidden;display:block;height:20px!important;width:20px!important;line-height:20px!important}.addthis_32x32_style .at15t,.addthis_32x32_style .at300bs{overflow:hidden;display:block;height:2pc!important;width:2pc!important;line-height:2pc!important}.at300bs{overflow:hidden;display:block;background-position:0 0;height:1pc;width:1pc;line-height:1pc!important}.addthis_default_style .at15t_compact,.addthis_default_style .at15t_expanded{margin-right:4px}#at_share .at_item{width:123px!important;padding:4px;margin-right:2px;border:1px solid #fff}#at16p{background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAKCAYAAACNMs+9AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAABtJREFUeNpiZGBgaGAgAjAxEAlGFVJHIUCAAQDcngCUgqGMqwAAAABJRU5ErkJggg==);z-index:10000001;position:absolute;top:50%;left:50%;width:300px;padding:10px;margin:0 auto;margin-top:-185px;margin-left:-155px;font-family:arial,helvetica,tahoma,verdana,sans-serif;font-size:9pt;color:#5e5e5e}#at_share{margin:0;padding:0}#at16pt{position:relative;background:#f2f2f2;height:13px;padding:5px 10px}#at16pt a,#at16pt h4{font-weight:700}#at16pt h4{display:inline;margin:0;padding:0;font-size:9pt;color:#4c4c4c;cursor:default}#at16pt a{position:absolute;top:5px;right:10px;color:#4c4c4c;text-decoration:none;padding:2px}#at15sptx:focus,#at16pt a:focus{outline:thin dotted}#at15s #at16pf a{top:1px}#_atssh{width:1px!important;height:1px!important;border:0!important}.atm{width:10pc!important;padding:0;margin:0;line-height:9pt;letter-spacing:normal;font-family:arial,helvetica,tahoma,verdana,sans-serif;font-size:9pt;color:#444;background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAKCAYAAACNMs+9AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAABtJREFUeNpiZGBgaGAgAjAxEAlGFVJHIUCAAQDcngCUgqGMqwAAAABJRU5ErkJggg==);padding:4px}.atm-f{text-align:right;border-top:1px solid #ddd;padding:5px 8px}.atm-i{background:#fff;border:1px solid #d5d6d6;padding:0;margin:0;box-shadow:1px 1px 5px rgba(0,0,0,.15)}.atm-s{margin:0!important;padding:0!important}.atm-s a:focus{border:transparent;outline:0;transition:none}#at_hover.atm-s a,.atm-s a{display:block;text-decoration:none;padding:4px 10px;color:#235dab!important;font-weight:400;font-style:normal;transition:none}#at_hover.atm-s .at_bold{color:#235dab!important}#at_hover.atm-s a:hover,.atm-s a:hover{background:#2095f0;text-decoration:none;color:#fff!important}#at_hover.atm-s .at_bold{font-weight:700}#at_hover.atm-s a:hover .at_bold{color:#fff!important}.atm-s a .at-label{vertical-align:middle;margin-left:5px;direction:ltr}.at_PinItButton{display:block;width:40px;height:20px;padding:0;margin:0;background-image:url(//s7.addthis.com/static/t00/pinit00.png);background-repeat:no-repeat}.at_PinItButton:hover{background-position:0 -20px}.addthis_toolbox .addthis_button_pinterest_pinit{position:relative}.at-share-tbx-element .fb_iframe_widget span{vertical-align:baseline!important}#at16pf{height:auto;text-align:right;padding:4px 8px}.at-privacy-info{position:absolute;left:7px;bottom:7px;cursor:pointer;text-decoration:none;font-family:helvetica,arial,sans-serif;font-size:10px;line-height:9pt;letter-spacing:.2px;color:#666}.at-privacy-info:hover{color:#000}.body .wsb-social-share .wsb-social-share-button-vert{padding-top:0;padding-bottom:0}.body .wsb-social-share.addthis_counter_style .addthis_button_tweet.wsb-social-share-button{padding-top:40px}.body .wsb-social-share.addthis_counter_style .addthis_button_facebook_like.wsb-social-share-button{padding-top:21px}@media print{#at4-follow,#at4-share,#at4-thankyou,#at4-whatsnext,#at4m-mobile,#at15s,.at4,.at4-recommended{display:none!important}}@media screen and (max-width:400px){.at4win{width:100%}}@media screen and (max-height:700px) and (max-width:400px){.at4-thankyou-inner .at4-recommended-container{height:122px;overflow:hidden}.at4-thankyou-inner .at4-recommended .at4-recommended-item:first-child{border-bottom:1px solid #c5c5c5}}</style><style type="text/css">.at-branding-logo{font-family:helvetica,arial,sans-serif;text-decoration:none;font-size:10px;display:inline-block;margin:2px 0;letter-spacing:.2px}.at-branding-logo .at-branding-icon{background-image:url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAKCAMAAAC67D+PAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAAZQTFRF////+GlNUkcc1QAAAB1JREFUeNpiYIQDBjQmAwMmkwEM0JnY1WIxFyDAABGeAFEudiZsAAAAAElFTkSuQmCC")}.at-branding-logo .at-branding-icon,.at-branding-logo .at-privacy-icon{display:inline-block;height:10px;width:10px;margin-left:4px;margin-right:3px;margin-bottom:-1px;background-repeat:no-repeat}.at-branding-logo .at-privacy-icon{background-image:url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAKCAMAAABR24SMAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAABhQTFRF8fr9ot/xXcfn2/P5AKva////////AKTWodjhjAAAAAd0Uk5T////////ABpLA0YAAAA6SURBVHjaJMzBDQAwCAJAQaj7b9xifV0kUKJ9ciWxlzWEWI5gMF65KUTv0VKkjVeTerqE/x7+9BVgAEXbAWI8QDcfAAAAAElFTkSuQmCC")}.at-branding-logo span{text-decoration:none}.at-branding-logo .at-branding-addthis,.at-branding-logo .at-branding-powered-by{color:#666}.at-branding-logo .at-branding-addthis:hover{color:#333}.at-cv-with-image .at-branding-addthis,.at-cv-with-image .at-branding-addthis:hover{color:#fff}a.at-branding-logo:visited{color:initial}.at-branding-info{display:inline-block;padding:0 5px;color:#666;border:1px solid #666;border-radius:50%;font-size:10px;line-height:9pt;opacity:.7;transition:all .3s ease;text-decoration:none}.at-branding-info span{border:0;clip:rect(0 0 0 0);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}.at-branding-info:before{content:'i';font-family:Times New Roman}.at-branding-info:hover{color:#0780df;border-color:#0780df}</style><style id="service-icons-0"></style>

    <meta name="google-site-verification" content="o-sPK1E07aXfOM7xxDfstZhIpXdCJ3EF8I4PYULZABc"><meta name="msvalidate.01" content="DC55B6401C0083C19D2B2DBCAADD684B"><meta name="robots" content="index, follow"><script type="text/javascript" charset="utf-8" async="" src="//s7.addthis.com/static/layers.b7315dd8028c0248db40.js"></script><style type="text/css">.at-share-dock.atss{top:auto;left:0;right:0;bottom:0;width:100%;max-width:100%;z-index:1000200;box-shadow:0 0 1px 1px #e2dfe2}.at-share-dock.at-share-dock-zindex-hide{z-index:-1!important}.at-share-dock.atss-top{bottom:auto;top:0}.at-share-dock a{width:auto;transition:none;color:#fff;text-decoration:none;box-sizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box}.at-share-dock a:hover{width:auto}.at-share-dock .at4-count{height:43px;padding:5px 0 0;line-height:20px;background:#fff;font-family:Helvetica neue,arial}.at-share-dock .at4-count span{width:100%}.at-share-dock .at4-count .at4-share-label{color:#848484;font-size:10px;letter-spacing:1px}.at-share-dock .at4-count .at4-counter{top:2px;position:relative;display:block;color:#222;font-size:22px}.at-share-dock.at-shfs-medium .at4-count{height:36px;line-height:1pc;padding-top:4px}.at-share-dock.at-shfs-medium .at4-count .at4-counter{font-size:18px}.at-share-dock.at-shfs-medium .at-share-btn .at-icon-wrapper,.at-share-dock.at-shfs-medium a .at-icon-wrapper{padding:6px 0}.at-share-dock.at-shfs-small .at4-count{height:26px;line-height:1;padding-top:3px}.at-share-dock.at-shfs-small .at4-count .at4-share-label{font-size:8px}.at-share-dock.at-shfs-small .at4-count .at4-counter{font-size:14px}.at-share-dock.at-shfs-small .at-share-btn .at-icon-wrapper,.at-share-dock.at-shfs-small a .at-icon-wrapper{padding:4px 0}</style><style type="text/css">div.at-share-close-control.ats-dark,div.at-share-open-control-left.ats-dark,div.at-share-open-control-right.ats-dark{background:#262b30}div.at-share-close-control.ats-light,div.at-share-open-control-left.ats-light,div.at-share-open-control-right.ats-light{background:#fff}div.at-share-close-control.ats-gray,div.at-share-open-control-left.ats-gray,div.at-share-open-control-right.ats-gray{background:#f2f2f2}.atss{position:fixed;top:20%;width:3pc;z-index:100020;background:none}.at-share-close-control{position:relative;width:3pc;overflow:auto}.at-share-open-control-left{position:fixed;top:20%;z-index:100020;left:0;width:22px}.at-share-close-control .at4-arrow.at-left{float:right}.atss-left{left:0;float:left;right:auto}.atss-right{left:auto;float:right;right:0}.atss-right.at-share-close-control .at4-arrow.at-right{position:relative;right:0;overflow:auto}.atss-right.at-share-close-control .at4-arrow{float:left}.at-share-open-control-right{position:fixed;top:20%;z-index:100020;right:0;width:22px;float:right}.atss-right .at-share-close-control .at4-arrow{float:left}.atss.atss-right a{float:right}.atss.atss-right .at4-share-title{float:right;overflow:hidden}.atss .at-share-btn,.atss a{position:relative;display:block;width:3pc;margin:0;outline-offset:-1px;text-align:center;float:left;transition:width .15s ease-in-out;overflow:hidden;background:#e8e8e8;z-index:100030;cursor:pointer}.at-share-btn::-moz-focus-inner{border:0;padding:0}.atss-right .at-share-btn{float:right}.atss .at-share-btn{border:0;padding:0}.atss .at-share-btn:focus,.atss .at-share-btn:hover,.atss a:focus,.atss a:hover{width:4pc}.atss .at-share-btn .at-icon-wrapper,.atss a .at-icon-wrapper{display:block;padding:8px 0}.atss .at-share-btn:last-child,.atss a:last-child{border:none}.atss .at-share-btn span .at-icon,.atss a span .at-icon{position:relative;top:0;left:0;display:block;background-repeat:no-repeat;background-position:50% 50%;width:2pc;height:2pc;line-height:2pc;border:none;padding:0;margin:0 auto;overflow:hidden;cursor:pointer;cursor:hand}.at4-share .at-custom-sidebar-counter{font-family:Helvetica neue,arial;vertical-align:top;margin-right:4px;display:inline-block;text-align:center}.at4-share .at-custom-sidebar-count{font-size:17px;line-height:1.25em;color:#222}.at4-share .at-custom-sidebar-text{font-size:9px;line-height:1.25em;color:#888;letter-spacing:1px}.at4-share .at4-share-count-container{position:absolute;left:0;right:auto;top:auto;bottom:0;width:100%;color:#fff;background:inherit}.at4-share .at4-share-count,.at4-share .at4-share-count-container{line-height:1pc;font-size:10px}.at4-share .at4-share-count{text-indent:0;font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;font-weight:200;width:100%;height:1pc}.at4-share .at4-share-count-anchor{padding-bottom:8px;text-decoration:none;transition:padding .15s ease-in-out .15s,width .15s ease-in-out}</style><style type="text/css">#at4-drawer-outer-container{top:0;width:20pc;position:fixed}#at4-drawer-outer-container.at4-drawer-inline{position:relative}#at4-drawer-outer-container.at4-drawer-inline.at4-drawer-right{float:right;right:0;left:auto}#at4-drawer-outer-container.at4-drawer-inline.at4-drawer-left{float:left;left:0;right:auto}#at4-drawer-outer-container.at4-drawer-shown,#at4-drawer-outer-container.at4-drawer-shown *{z-index:999999}#at4-drawer-outer-container,#at4-drawer-outer-container .at4-drawer-outer,#at-drawer{height:100%;overflow-y:auto;overflow-x:hidden}.at4-drawer-push-content-right-back{position:relative;right:0}.at4-drawer-push-content-right{position:relative;left:20pc!important}.at4-drawer-push-content-left-back{position:relative;left:0}.at4-drawer-push-content-left{position:relative;right:20pc!important}#at4-drawer-outer-container.at4-drawer-right{left:auto;right:-20pc}#at4-drawer-outer-container.at4-drawer-left{right:auto;left:-20pc}#at4-drawer-outer-container.at4-drawer-shown.at4-drawer-right{left:auto;right:0}#at4-drawer-outer-container.at4-drawer-shown.at4-drawer-left{right:auto;left:0}#at-drawer{top:0;z-index:9999999;height:100%;animation-duration:.4s}#at-drawer.drawer-push.at-right{right:-20pc}#at-drawer.drawer-push.at-left{left:-20pc}#at-drawer .at-recommended-label{padding:0 0 0 20px;color:#999;line-height:3pc;font-size:18px;font-weight:300;cursor:default}#at-drawer-arrow{width:30px;height:5pc}#at-drawer-arrow.ats-dark{background:#262b30}#at-drawer-arrow.ats-gray{background:#f2f2f2}#at-drawer-open-arrow{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA0AAABcCAYAAAC1OT8uAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAyNpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUuNS1jMDE0IDc5LjE1MTQ4MSwgMjAxMy8wMy8xMy0xMjowOToxNSAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENDIChNYWNpbnRvc2gpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjk3ODNCQjdERUQ3QjExRTM5NjFGRUZBODc3MTIwMTNCIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjk3ODNCQjdFRUQ3QjExRTM5NjFGRUZBODc3MTIwMTNCIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6OTc4M0JCN0JFRDdCMTFFMzk2MUZFRkE4NzcxMjAxM0IiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6OTc4M0JCN0NFRDdCMTFFMzk2MUZFRkE4NzcxMjAxM0IiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz7kstzCAAAB4ElEQVR42uyWv0oDQRDGb9dYimgVjliID2Ca9AGfwtZob2Grja1PIFj7EhGCYK99VPBPOkVMp8X5rc6FeN7dfjOksMjAxwXZ3667OzvfLKRr682l5ZV9aDh+fxsnRHhoDzqGLjFBi4XOoFtoAxowoB893o/w7WpAl/+QgQMBwwRdTPhUC2lAV/wDA7qy5WOgq9psHejqTqkKdLE7KYCv0JZjMgBgB58raBG6mP1K6j2pT099T+qMUOeeOss1wDcEIA1PnQXy576rAUI0oFMoC7VCnn40Gs8Pd4lAiXNUKmJ0lh1mPzGEWiyUCqAGW3Pwv4IvUJsFO9CHgP3Zr6Te0xwgAf3LxaAjS241pbikCRkOg+nSJdV4p8HOPl3vvRYI5dtrgVDvvcWovcWovcWovcWovcWovcWovQChWNywNpqvdAKtQp/QNmPUIQ6kwwqt2Xmsxf6GMPM1Pptsbz45CPmXqKb+15Gz4J/LZcDSNIqBlQlbB0afe1mmUDWiCNKFZRq0VKMeXY1CTDq2sJLWsCmoaBBRqNRR6qBKC6qCaj2rDIqaXBGiXHEaom00h1S+K3fVlr6HNuqgvgCh0+owt21bybQn8+mZ78mcEebcM2e5+T2ZX24ZqCph0qn1vgQYAJ/KDpLQr2tPAAAAAElFTkSuQmCC);background-repeat:no-repeat;width:13px;height:23px;margin:28px 0 0 8px}.at-left #at-drawer-open-arrow{background-position:0 -46px}.ats-dark #at-drawer-open-arrow{background-position:0 -23px}.ats-dark.at-left #at-drawer-open-arrow{background-position:0 -69px}#at-drawer-arrow.at4-drawer-modern-browsers{position:fixed;top:40%;background-repeat:no-repeat;background-position:0 0!important;z-index:9999999}.at4-drawer-inline #at-drawer-arrow{position:absolute}#at-drawer-arrow.at4-drawer-modern-browsers.at-right{right:0}#at-drawer-arrow.at4-drawer-modern-browsers.at-left{left:0}.at4-drawer-push-animation-left{transition:left .4s ease-in-out .15s}.at4-drawer-push-animation-right{transition:right .4s ease-in-out .15s}#at-drawer.drawer-push.at4-drawer-push-animation-right{right:0}#at-drawer.drawer-push.at4-drawer-push-animation-right-back{right:-20pc!important}#at-drawer.drawer-push.at4-drawer-push-animation-left{left:0}#at-drawer.drawer-push.at4-drawer-push-animation-left-back{left:-20pc!important}#at-drawer .at4-closebutton.drawer-close{content:'X';color:#999;display:block;position:absolute;margin:0;top:0;right:0;width:3pc;height:45px;line-height:45px;overflow:hidden;opacity:.5}#at-drawer.ats-dark .at4-closebutton.drawer-close{color:#fff}#at-drawer .at4-closebutton.drawer-close:hover{opacity:1}#at-drawer.ats-dark.at4-recommended .at4-logo-container a{color:#666}#at-drawer.at4-recommended .at4-recommended-vertical{padding:0}#at-drawer.at4-recommended .at4-recommended-item .sponsored-label{margin:2px 0 0 21px;color:#ddd}#at-drawer.at4-recommended .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item{position:relative;padding:0;width:20pc;height:180px;margin:0}#at-drawer.at4-recommended .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img a:after{content:'';position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;background:rgba(0,0,0,.65);z-index:1000000;transition:all .2s ease-in-out}#at-drawer.at4-recommended .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item.at-hover .at4-recommended-item-img a:after{background:rgba(0,0,0,.8)}#at-drawer .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img,#at-drawer .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img a,#at-drawer .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img img{width:20pc;height:180px;float:none}#at-drawer .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption{width:100%;position:absolute;bottom:0;left:0;height:70px}#at-drawer .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption .at-h4{color:#fff;position:absolute;height:52px;top:0;left:20px;right:20px;margin:0;padding:0;line-height:25px;font-size:20px;font-weight:600;z-index:1000001;text-decoration:none;text-transform:none}#at-drawer.at4-recommended .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption .at-h4 a:hover{text-decoration:none}#at-drawer.at4-recommended .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption .at-h4 a:link{color:#fff}#at-drawer.at4-recommended .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption small{position:absolute;top:auto;bottom:10px;left:20px;width:auto;color:#ccc}#at-drawer.at4-recommended .at4-logo-container{margin-left:20px}#at-drawer.ats-dark.at4-recommended .at4-logo-container a:hover{color:#fff}#at-drawer.at4-recommended .at-logo{margin:0}</style><style type="text/css">.at4-follow.at-mobile{display:none!important}.at4-follow{position:fixed;top:0;right:0;font-weight:400;color:#666;cursor:default;z-index:10001}.at4-follow .at4-follow-inner{position:relative;padding:10px 24px 10px 15px}.at4-follow-inner,.at-follow-open-control{border:0 solid #c5c5c5;border-width:1px 0 1px 1px;margin-top:-1px}.at4-follow .at4-follow-container{margin-left:9pt}.at4-follow.at4-follow-24 .at4-follow-container{height:24px;line-height:23px;font-size:13px}.at4-follow.at4-follow-32 .at4-follow-container{width:15pc;height:2pc;line-height:2pc;font-size:14px}.at4-follow .at4-follow-container .at-follow-label{display:inline-block;height:24px;line-height:24px;margin-right:10px;padding:0;cursor:default;float:left}.at4-follow .at4-follow-container .at-icon-wrapper{height:24px;width:24px}.at4-follow.ats-transparent .at4-follow-inner,.at-follow-open-control.ats-transparent{border-color:transparent}.at4-follow.ats-dark .at4-follow-inner,.at-follow-open-control.ats-dark{background:#262b30;border-color:#000;color:#fff}.at4-follow.ats-dark .at-follow-close-control{background-color:#262b30}.at4-follow.ats-light .at4-follow-inner{background:#fff;border-color:#c5c5c5}.at4-follow.ats-gray .at4-follow-inner,.at-follow-open-control.ats-gray{background:#f2f2f2;border-color:#c5c5c5}.at4-follow.ats-light .at4-follow-close-control,.at-follow-open-control.ats-light{background:#e5e5e5}.at4-follow .at4-follow-inner .at4-follow-close-control{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:20px;cursor:pointer;display:none}.at4-follow .at4-follow-inner .at4-follow-close-control div{display:block;line-height:20px;text-indent:-9999em;margin-top:calc(50% + 1px);overflow:hidden}.at-follow-open-control div.at4-arrow.at-left{background-position:0 -2px}.at-follow-open-control{position:fixed;height:35px;top:0;right:0;padding-top:10px;z-index:10002}.at-follow-btn{margin:0 5px 5px 0;padding:0;outline-offset:-1px;display:inline-block;box-sizing:content-box;transition:all .2s ease-in-out}.at-follow-btn:focus,.at-follow-btn:hover{transform:translateY(-4px)}.at4-follow-24 .at-follow-btn{height:25px;line-height:0;width:25px}</style><style type="text/css">.at-follow-tbx-element .at300b,.at-follow-tbx-element .at300m{display:inline-block;width:auto;padding:0;margin:0 2px 5px;outline-offset:-1px;transition:all .2s ease-in-out}.at-follow-tbx-element .at300b:focus,.at-follow-tbx-element .at300b:hover,.at-follow-tbx-element .at300m:focus,.at-follow-tbx-element .at300m:hover{transform:translateY(-4px)}.at-follow-tbx-element .addthis_vertical_style .at300b,.at-follow-tbx-element .addthis_vertical_style .at300m{display:block}.at-follow-tbx-element .addthis_vertical_style .at300b .addthis_follow_label,.at-follow-tbx-element .addthis_vertical_style .at300b .at-icon-wrapper,.at-follow-tbx-element .addthis_vertical_style .at300m .addthis_follow_label,.at-follow-tbx-element .addthis_vertical_style .at300m .at-icon-wrapper{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:5px}.at-follow-tbx-element .addthis_vertical_style .at300b:focus,.at-follow-tbx-element .addthis_vertical_style .at300b:hover,.at-follow-tbx-element .addthis_vertical_style .at300m:focus,.at-follow-tbx-element .addthis_vertical_style .at300m:hover{transform:none}</style><style type="text/css">.at4-jumboshare .at-share-btn{display:inline-block;margin-right:13px;margin-top:13px}.at4-jumboshare .at-share-btn .at-icon{float:left}.at4-jumboshare .at-share-btn .at300bs{display:inline-block;float:left;cursor:pointer}.at4-jumboshare .at4-mobile .at-share-btn .at-icon,.at4-jumboshare .at4-mobile .at-share-btn .at-icon-wrapper{margin:0;padding:0}.at4-jumboshare .at4-mobile .at-share-btn{padding:0}.at4-jumboshare .at4-mobile .at-share-btn .at-label{display:none}.at4-jumboshare .at4-count{font-size:60px;line-height:60px;font-family:Helvetica neue,arial;font-weight:700}.at4-jumboshare .at4-count-container{display:table-cell;text-align:center;min-width:200px;vertical-align:middle;border-right:1px solid #ccc;padding-right:20px}.at4-jumboshare .at4-share-container{display:table-cell;vertical-align:middle;padding-left:20px}.at4-jumboshare .at4-share-container.at-share-tbx-element{padding-top:0}.at4-jumboshare .at4-title{position:relative;font-size:18px;line-height:18px;bottom:2px}.at4-jumboshare .at4-spacer{height:1px;display:block;visibility:hidden;opacity:0}.at4-jumboshare .at-share-btn{display:inline-block;margin:0 2px;line-height:0;padding:0;overflow:hidden;text-decoration:none;text-transform:none;color:#fff;cursor:pointer;transition:all .2s ease-in-out;border:0;background-color:transparent}.at4-jumboshare .at-share-btn:focus,.at4-jumboshare .at-share-btn:hover{transform:translateY(-4px);color:#fff;text-decoration:none}.at4-jumboshare .at-label{font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif;font-size:9pt;padding:0 15px 0 0;margin:0;height:2pc;line-height:2pc;background:none}.at4-jumboshare .at-share-btn:hover,.at4-jumboshare .at-share-btn:link{text-decoration:none}.at4-jumboshare .at-share-btn::-moz-focus-inner{border:0;padding:0}.at4-jumboshare.at-mobile .at-label{display:none}</style><style type="text/css">.at4-recommendedbox-outer-container{display:inline}.at4-recommended-outer{position:static}.at4-recommended{top:20%;margin:0;text-align:center;font-weight:400;font-size:13px;line-height:17px;color:#666}.at4-recommended.at-inline .at4-recommended-horizontal{text-align:left}.at4-recommended-recommendedbox{padding:0;z-index:inherit}.at4-recommended-recommended{padding:40px 0}.at4-recommended-horizontal{max-height:340px}.at4-recommended.at-medium .at4-recommended-horizontal{max-height:15pc}.at4-recommended.at4-minimal.at-medium .at4-recommended-horizontal{padding-top:10px;max-height:230px}.at4-recommended-text-only .at4-recommended-horizontal{max-height:130px}.at4-recommended-horizontal{padding-top:5px;overflow-y:hidden}.at4-minimal{background:none;color:#000;border:none!important;box-shadow:none!important}@media screen and (max-width:900px){.at4-recommended-horizontal .at4-recommended-item,.at4-recommended-horizontal .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img{width:15pc}}.at4-recommended.at4-minimal .at4-recommended-horizontal .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption{padding:0 0 10px}.at4-recommended.at4-minimal .at4-recommended-horizontal .at4-recommended-item-caption{padding:20px 0 0!important}.addthis-smartlayers .at4-recommended .at-h3.at-recommended-label{margin:0;padding:0;font-weight:300;font-size:18px;line-height:24px;color:#464646;width:100%;display:inline-block;zoom:1}.addthis-smartlayers .at4-recommended.at-inline .at-h3.at-recommended-label{text-align:left}#at4-thankyou .addthis-smartlayers .at4-recommended.at-inline .at-h3.at-recommended-label{text-align:center}.at4-recommended .at4-recommended-item{display:inline-block;zoom:1;position:relative;background:#fff;border:1px solid #c5c5c5;width:200px;margin:10px}.addthis_recommended_horizontal .at4-recommended-item{border:none}.at4-recommended .at4-recommended-item .sponsored-label{color:#666;font-size:9px;position:absolute;top:-20px}.at4-recommended .at4-recommended-item-img .at-tli,.at4-recommended .at4-recommended-item-img a{position:absolute;left:0}.at4-recommended.at-inline .at4-recommended-horizontal .at4-recommended-item{margin:10px 20px 0 0}.at4-recommended.at-medium .at4-recommended-horizontal .at4-recommended-item{margin:10px 10px 0 0}.at4-recommended.at-medium .at4-recommended-item{width:140px;overflow:hidden}.at4-recommended .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img{position:relative;text-align:center;width:100%;height:200px;line-height:0;overflow:hidden}.at4-recommended .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img a{display:block;width:100%;height:200px}.at4-recommended.at-medium .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img,.at4-recommended.at-medium .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img a{height:140px}.at4-recommended .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img img{position:absolute;top:0;left:0;min-height:0;min-width:0;max-height:none;max-width:none;margin:0;padding:0}.at4-recommended .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption{height:74px;overflow:hidden;padding:20px;text-align:left;-ms-box-sizing:content-box;-o-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box}.at4-recommended.at-medium .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption{height:50px;padding:15px}.at4-recommended .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption .at-h4{height:54px;margin:0 0 5px;padding:0;overflow:hidden;word-wrap:break-word;font-size:14px;font-weight:400;line-height:18px;text-align:left}.at4-recommended.at-medium .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption .at-h4{font-size:9pt;line-height:1pc;height:33px}.at4-recommended .at4-recommended-item:hover .at4-recommended-item-caption .at-h4{text-decoration:underline}.at4-recommended a:link,.at4-recommended a:visited{text-decoration:none;color:#464646}.at4-recommended .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption .at-h4 a:hover{text-decoration:underline;color:#000}.at4-recommended .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption small{display:block;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;font-size:11px;color:#666}.at4-recommended.at-medium .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption small{font-size:9px}.at4-recommended .at4-recommended-vertical{padding:15px 0 0}.at4-recommended .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item{display:block;width:auto;max-width:100%;height:60px;border:none;margin:0 0 15px;box-shadow:none;background:none}.at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img,.at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img img{width:60px;height:60px;float:left}.at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption{border-top:none;margin:0;height:60px;padding:3px 5px}.at4-recommended .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption .at-h4{height:38px;margin:0}.at4-recommended .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption small{position:absolute;bottom:0}.at4-recommended .at-recommended-label.at-vertical{text-align:left}.at4-no-image-light-recommended,.at4-no-image-minimal-recommended{background-color:#f2f2f2!important}.at4-no-image-gray-recommended{background-color:#e6e6e5!important}.at4-no-image-dark-recommended{background-color:#4e555e!important}.at4-recommended .at4-recommended-item-placeholder-img{background-repeat:no-repeat!important;background-position:center!important;width:100%!important;height:100%!important}.at4-recommended-horizontal .at4-no-image-dark-recommended .at4-recommended-item-placeholder-img{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACIAAAAfCAYAAACCox+xAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAyNpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUuNS1jMDE0IDc5LjE1MTQ4MSwgMjAxMy8wMy8xMy0xMjowOToxNSAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENDIChNYWNpbnRvc2gpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjlFNUUyQTg3MTI0RDExRTM4NzAwREJDRjlCQzAyMUVFIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjlFNUUyQTg4MTI0RDExRTM4NzAwREJDRjlCQzAyMUVFIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6OUU1RTJBODUxMjREMTFFMzg3MDBEQkNGOUJDMDIxRUUiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6OUU1RTJBODYxMjREMTFFMzg3MDBEQkNGOUJDMDIxRUUiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz6oCfPiAAABfUlEQVR42uyWTU/DMAyGm3bdBxp062hHe+PC//9HCIkDYpNAO7CPAuWN5Eohyhpno2GHWqq8pO78xHHsiLquH4L/l6cwuBAZaOPKs//YBFIJIR59UiAt7huYi90aE/UQakTDLaL26RUEAAJqiefm93T9Bpj1X4O0bY0OIUXCpYBJvYDAUWyAUCWliHGTcnpqRMaM72ImRAJVknYG+eb4YEDIBeU0zGnsBLK1ODogYSsLhDwIJeVVk18lzfNA4ERGZNXi59UCIQhiYDilpSm/jp4awLxDvWhlf4/nGe8+LLuSt+SZul28ggaHG6gNVhDR+IuRFzOoxGKWwG7vVFm5AAQxgcqYpzrjFjR9zwPH5LSuT7XlNr2MQm5LzqjLpncNNaM+s8M27Y60g3FwhoSMzrtUQllgLtRs5pZ2cB4IhbvQbGRZv1NsrhyS8+SI5Mo9RJWpjAI1xqKL+0iEP180vy214JbeR12AyOgsHI7e0NfFyKv0ID1ID+IqPwIMAOeljGQOryBmAAAAAElFTkSuQmCC)!important}.at4-recommended-vertical .at4-no-image-dark-recommended .at4-recommended-item-placeholder-img{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAAOCAYAAADwikbvAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAyNpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUuNS1jMDE0IDc5LjE1MTQ4MSwgMjAxMy8wMy8xMy0xMjowOToxNSAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENDIChNYWNpbnRvc2gpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjAzREMyNTM2MTI0RjExRTM4NzAwREJDRjlCQzAyMUVFIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjAzREMyNTM3MTI0RjExRTM4NzAwREJDRjlCQzAyMUVFIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6MDNEQzI1MzQxMjRGMTFFMzg3MDBEQkNGOUJDMDIxRUUiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6MDNEQzI1MzUxMjRGMTFFMzg3MDBEQkNGOUJDMDIxRUUiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz5GfbtkAAAAxklEQVR42qRSTQvCMAxduk53mEOHKFPP/v8/5cGTiIibivVFUomlG7gFHvloXpKmJefcPhkmNyvGEWj+IOZA6ckPImoxxVwOLvCvXUzkpayNCpRQK64IbOBnAYGAXMeMslNlU+CzrIEdCkxi5DPAoz6BE8ZuVNdKJuL8rS9sv62IXlCHyP0KqKUKZXK9uwkSLVArfwpVR3b225kXwovibcP+jC4jUtfWPZmfqJJnYlkAM128j1z0nHWKSUbIKDL/msHktwADAPptQo+vkZNLAAAAAElFTkSuQmCC)!important}.at4-recommended-horizontal .at4-no-image-gray-recommended .at4-recommended-item-placeholder-img,.at4-recommended-horizontal .at4-no-image-light-recommended .at4-recommended-item-placeholder-img,.at4-recommended-horizontal .at4-no-image-minimal-recommended .at4-recommended-item-placeholder-img{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACIAAAAfCAYAAACCox+xAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAyNpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUuNS1jMDE0IDc5LjE1MTQ4MSwgMjAxMy8wMy8xMy0xMjowOToxNSAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENDIChNYWNpbnRvc2gpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjAzREMyNTMyMTI0RjExRTM4NzAwREJDRjlCQzAyMUVFIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjAzREMyNTMzMTI0RjExRTM4NzAwREJDRjlCQzAyMUVFIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6OUU1RTJBODkxMjREMTFFMzg3MDBEQkNGOUJDMDIxRUUiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6OUU1RTJBOEExMjREMTFFMzg3MDBEQkNGOUJDMDIxRUUiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz6dfDQvAAABg0lEQVR42uyWS0vDQBDH82jaKNW0qUltbl68e/Di98eLBz+CCB5EBaWIpUat/4UJLMuame1j7SEDYbqbKfPLvHbDi8ur8+D/5T4K9kR6xrr27D+xgdS3N9d3PilQFmcNzN6mxkbdhxrQcoGofXkFAUAINcVzrG2vsP8KmJdtg7SlxoRQouBywOReQOAosUDoklPEpEU5XDciqeB/iRAig6pIO4P8CHysBBDqg0palrR2Alkwjj5RsDUDoRqhorpq6quifRkInKiIPLf4eWIgQoLoWbq0stXXn10DmDeoR2PsL/E84N0Hk5Wypc70dMkGGhzOoeb4gpjW34K6GEFljFkGu6XTZJUCEMQBVCHs6kI60MycB47FyUmo20oPvYJCzhVnvIsR3zg5ghoRTNpyHKTBBhIJTt6pFsoZ9iLDZswcB5uBULhnho0a66eazaFDca59Hym1e4guQ4rCO4Fu/T4Sw8Gk+c3MghN6H+8CRKVg4tB6fV8XI6/SgXQgHYir/AowAMU5TskhKVUNAAAAAElFTkSuQmCC)!important}.at4-recommended-vertical .at4-no-image-gray-recommended .at4-recommended-item-placeholder-img,.at4-recommended-vertical .at4-no-image-light-recommended .at4-recommended-item-placeholder-img,.at4-recommended-vertical .at4-no-image-minimal-recommended .at4-recommended-item-placeholder-img{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAAOCAYAAADwikbvAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAyNpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUuNS1jMDE0IDc5LjE1MTQ4MSwgMjAxMy8wMy8xMy0xMjowOToxNSAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENDIChNYWNpbnRvc2gpIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjAzREMyNTNBMTI0RjExRTM4NzAwREJDRjlCQzAyMUVFIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjAzREMyNTNCMTI0RjExRTM4NzAwREJDRjlCQzAyMUVFIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6MDNEQzI1MzgxMjRGMTFFMzg3MDBEQkNGOUJDMDIxRUUiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6MDNEQzI1MzkxMjRGMTFFMzg3MDBEQkNGOUJDMDIxRUUiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz65Fr9cAAAA0ElEQVR42qRRuQrCQBDd3SSaIgYNosSrtLew8f+xsfAnYmEVRMR4YHwjExjCbsBk4DHHzptjR2+2u7VqJ3efjTNQ/EEMgbgiv46H/QNTDPnhCv/mYiLPI21EIIaaUEVgBj+oETQQypgRtidsXfNJpsACBXo28gWgUd9AjrEL0TXhiSh/XhWudlZI/kCdLPtFUGMRCni9p6kl+kAq/D5UavmzX2fNd87obsCSfztnrOR0rjvTiRImkoyAQQNRyZ2jhjenGNVBOpF1WZatyV8BBgBJ+irgS/KHdAAAAABJRU5ErkJggg==)!important}#at-drawer.ats-dark,.at4-recommended.ats-dark .at4-recommended-horizontal .at4-recommended-item-caption,.at4-recommended.ats-dark .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item-caption{background:#262b30}#at-drawer.ats-gray,.at4-recommended.ats-gray .at4-recommended-horizontal .at4-recommended-item-caption{background:#f2f2f2}#at-drawer.ats-light,.at4-recommended.ats-light .at4-recommended-horizontal .at4-recommended-item-caption{background:#fff}.at4-recommended.ats-dark .at4-recommended-vertical .at4-recommended-item{background:none}.at4-recommended.ats-dark .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption a:hover,.at4-recommended.ats-dark .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption a:link,.at4-recommended.ats-dark .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption a:visited,.at4-recommended.ats-dark .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption small,.at4-recommended.ats-dark .at4-recommended-item-caption,.at4-recommended.ats-dark .at-logo a:hover,.at4-recommended.ats-dark .at-recommended-label.at-vertical{color:#fff}.at4-recommended-vertical-logo{padding-top:0;text-align:left}.at4-recommended-vertical-logo .at4-logo-container{line-height:10px}.at4-recommended-horizontal-logo{text-align:center}.at4-recommended.at-inline .at4-recommended-horizontal-logo{text-align:left}#at4-thankyou .at4-recommended.at-inline .at4-recommended-horizontal{text-align:center}.at4-recommended .at-logo{margin:10px 0 0;padding:0;height:25px;overflow:auto;-ms-box-sizing:content-box;-o-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box}.at4-recommended.at-inline .at4-recommended-horizontal .at-logo{text-align:left}.at4-recommended .at4-logo-container a.at-sponsored-link{color:#666}.at4-recommended-class .at4-logo-container a:hover,.at4-recommendedbox-outer-container .at4-recommended-recommendedbox .at4-logo-container a:hover{color:#000}</style><style type="text/css">.at-recommendedjumbo-outer-container{margin:0;padding:0;border:0;background:none;color:#000}.at-recommendedjumbo-footer{position:relative;width:100%;height:510px;overflow:hidden;transition:all .3s ease-in-out}.at-mobile .at-recommendedjumbo-footer{height:250px}.at-recommendedjumbo-footer #bg-link:after{content:'';position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;background:rgba(0,0,0,.75)}.at-recommendedjumbo-footer:hover #bg-link:after{background:rgba(0,0,0,.85)}.at-recommendedjumbo-footer *,.at-recommendedjumbo-footer :after,.at-recommendedjumbo-footer :before{box-sizing:border-box}.at-recommendedjumbo-footer:hover #at-recommendedjumbo-footer-bg{animation:atRecommendedJumboAnimatedBackground 1s ease-in-out 1;animation-fill-mode:forwards}.at-recommendedjumbo-footer #at-recommendedjumbo-top-holder{position:absolute;top:0;padding:0 40px;width:100%}.at-mobile .at-recommendedjumbo-footer #at-recommendedjumbo-top-holder{padding:0 20px}.at-recommendedjumbo-footer .at-recommendedjumbo-footer-inner{position:relative;text-align:center;font-family:helvetica,arial,sans-serif;z-index:2;width:100%}.at-recommendedjumbo-footer #at-recommendedjumbo-label-holder{margin:40px 0 0;max-height:30px}.at-mobile .at-recommendedjumbo-footer #at-recommendedjumbo-label-holder{margin:20px 0 0;max-height:20px}.at-recommendedjumbo-footer #at-recommendedjumbo-label{font-weight:300;font-size:24px;line-height:24px;color:#fff;margin:0}.at-mobile .at-recommendedjumbo-footer #at-recommendedjumbo-label{font-weight:150;font-size:14px;line-height:14px}.at-recommendedjumbo-footer #at-recommendedjumbo-title-holder{margin:20px 0 0;min-height:3pc;max-height:78pt}.at-mobile .at-recommendedjumbo-footer #at-recommendedjumbo-title-holder{margin:10px 0 0;min-height:24px;max-height:54px}.at-recommendedjumbo-footer #at-recommendedjumbo-content-title{font-size:3pc;line-height:52px;font-weight:700;margin:0}.at-mobile .at-recommendedjumbo-footer #at-recommendedjumbo-content-title{font-size:24px;line-height:27px}.at-recommendedjumbo-footer a{text-decoration:none;color:#fff}.at-recommendedjumbo-footer a:visited{color:#fff}.at-recommendedjumbo-footer small{margin:20px 0 0;display:inline-block;height:2pc;line-height:2pc;font-size:14px;color:#ccc;cursor:default}.at-mobile .at-recommendedjumbo-footer small{margin:10px 0 0;height:14px;line-height:14px;font-size:9pt}.at-recommendedjumbo-footer .at-logo-container{position:absolute;bottom:20px;margin:auto;left:0;right:0}.at-mobile .at-recommendedjumbo-footer .at-logo-container{bottom:10px}.at-recommendedjumbo-footer a.at-sponsored-link{color:#ccc}.at-recommendedjumbo-footer div #at-recommendedjumbo-logo-link{padding:2px 0 0 11px;text-decoration:none;line-height:20px;font-family:helvetica,arial,sans-serif;font-size:9px;color:#ccc}@keyframes atRecommendedJumboAnimatedBackground{0%{transform:scale(1,1)}to{transform:scale(1.1,1.1)}}</style><style type="text/css">.at-resp-share-element{position:relative;padding:0;margin:0;font-size:0;line-height:0}.at-resp-share-element:after,.at-resp-share-element:before{content:" ";display:table}.at-resp-share-element.at-mobile .at4-share-count-container,.at-resp-share-element.at-mobile .at-label{display:none}.at-resp-share-element .at-share-btn{display:inline-block;*display:inline;*zoom:1;margin:0 2px 5px;padding:0;overflow:hidden;line-height:0;text-decoration:none;text-transform:none;color:#fff;cursor:pointer;transition:all .2s ease-in-out;border:0;font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif;background-color:transparent}.at-resp-share-element .at-share-btn::-moz-focus-inner{border:0;padding:0}.at-resp-share-element .at-share-btn:focus,.at-resp-share-element .at-share-btn:hover{transform:translateY(-4px);color:#fff;text-decoration:none}.at-resp-share-element .at-share-btn .at-icon-wrapper{float:left}.at-resp-share-element .at-share-btn.at-share-btn.at-svc-compact:hover{transform:none}.at-resp-share-element .at-share-btn .at-label{font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif;font-size:9pt;padding:0 15px 0 0;margin:0 0 0 5px;height:2pc;line-height:2pc;background:none}.at-resp-share-element .at-icon,.at-resp-share-element .at-label{cursor:pointer}.at-resp-share-element .at4-share-count-container{text-decoration:none;float:right;padding-right:15px;font-size:9pt}.at-mobile .at-resp-share-element .at-label{display:none}.at-resp-share-element.at-mobile .at-share-btn{margin-right:5px}.at-mobile .at-resp-share-element .at-share-btn{padding:5px;margin-right:5px}</style><style type="text/css">.at-share-tbx-element{position:relative;margin:0;color:#fff;font-size:0}.at-share-tbx-element,.at-share-tbx-element .at-share-btn{font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif;padding:0;line-height:0}.at-share-tbx-element .at-share-btn{cursor:pointer;margin:0 5px 5px 0;display:inline-block;overflow:hidden;border:0;text-decoration:none;text-transform:none;background-color:transparent;color:inherit;transition:all .2s ease-in-out}.at-share-tbx-element .at-share-btn:focus,.at-share-tbx-element .at-share-btn:hover{transform:translateY(-4px);outline-offset:-1px;color:inherit}.at-share-tbx-element .at-share-btn::-moz-focus-inner{border:0;padding:0}.at-share-tbx-element .at-share-btn.at-share-btn.at-svc-compact:hover{transform:none}.at-share-tbx-element .at-icon-wrapper{vertical-align:middle}.at-share-tbx-element .at4-share-count,.at-share-tbx-element .at-label{margin:0 7.5px 0 2.5px;text-decoration:none;vertical-align:middle;display:inline-block;background:none;height:0;font-size:inherit;line-height:inherit;color:inherit}.at-share-tbx-element.at-mobile .at4-share-count,.at-share-tbx-element.at-mobile .at-label{display:none}.at-share-tbx-element .at_native_button{vertical-align:middle}.at-share-tbx-element .addthis_counter.addthis_bubble_style{margin:0 2px;vertical-align:middle;display:inline-block}.at-share-tbx-element .fb_iframe_widget{display:block}.at-share-tbx-element.at-share-tbx-native .at300b{vertical-align:middle}.at-style-responsive .at-share-btn{padding:5px}.at-style-jumbo{display:table}.at-style-jumbo .at4-spacer{height:1px;display:block;visibility:hidden;opacity:0}.at-style-jumbo .at4-count-container{display:table-cell;text-align:center;min-width:200px;vertical-align:middle;border-right:1px solid #ccc;padding-right:20px}.at-style-jumbo .at4-count{font-size:60px;line-height:60px;font-weight:700}.at-style-jumbo .at4-count-title{position:relative;font-size:18px;line-height:18px;bottom:2px}.at-style-jumbo .at-share-btn-elements{display:table-cell;vertical-align:middle;padding-left:20px}.at_flat_counter{cursor:pointer;font-family:helvetica,arial,sans-serif;font-weight:700;text-transform:uppercase;display:inline-block;position:relative;vertical-align:top;height:auto;margin:0 5px;padding:0 6px;left:-1px;background:#ebebeb;color:#32363b;transition:all .2s ease}.at_flat_counter:after{top:30%;left:-4px;content:"";position:absolute;border-width:5px 8px 5px 0;border-style:solid;border-color:transparent #ebebeb transparent transparent;display:block;width:0;height:0;transform:translateY(360deg)}.at_flat_counter:hover{background:#e1e2e2}</style><style type="text/css">.at4-thankyou-background{top:0;right:0;left:0;bottom:0;-webkit-overflow-scrolling:touch;z-index:9999999;background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAKCAYAAACNMs+9AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAABtJREFUeNpizCuu/sRABGBiIBKMKqSOQoAAAwC8KgJipENhxwAAAABJRU5ErkJggg==);background:hsla(217,6%,46%,.95)}.at4-thankyou-background.at-thankyou-shown{position:fixed}.at4-thankyou-inner{position:absolute;width:100%;top:10%;left:50%;margin-left:-50%;text-align:center}.at4-thankyou-mobile .at4-thankyou-inner{top:5%}.thankyou-description{font-weight:400}.at4-thankyou-background .at4lb-inner{position:relative;width:100%;height:100%}.at4-thankyou-background .at4lb-inner .at4x{position:absolute;top:15px;right:15px;display:block;width:20px;height:20px;padding:20px;margin:0;cursor:pointer;transition:opacity .25s ease-in;opacity:.4;background:url("data:image/gif;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAlwSFlzAAALEgAACxIB0t1+/AAAABx0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgRmlyZXdvcmtzIENTNui8sowAAAAWdEVYdENyZWF0aW9uIFRpbWUAMTEvMTMvMTKswDp5AAAAd0lEQVQ4jb2VQRLAIAgDE///Z3qqY1FAhalHMCsCIkVEAIAkkVgvp2lDBgYAnAyHkWotLccNrEd4A7X2TqIdqLfnWBAdaF5rJdyJfjtPH5GT37CaGhoVq3nOm/XflUuLUto2pY1d+vRKh0Pp+MrAVtDe2JkvYNQ+jVSEEFmOkggAAAAASUVORK5CYII=") no-repeat center center;overflow:hidden;text-indent:-99999em;border:1px solid transparent}.at4-thankyou-background .at4lb-inner .at4x:focus,.at4-thankyou-background .at4lb-inner .at4x:hover{border:1px solid #fff;border-radius:50%;outline:0}.at4-thankyou-background .at4lb-inner #at4-palogo{position:absolute;bottom:10px;display:inline-block;text-decoration:none;font-family:helvetica,arial,sans-serif;font-size:11px;cursor:pointer;-webkit-transition:opacity .25s ease-in;moz-transition:opacity .25s ease-in;transition:opacity .25s ease-in;opacity:.5;z-index:100020;color:#fff;padding:2px 0 0 13px}.at4-thankyou-background .at4lb-inner #at4-palogo .at-branding-addthis,.at4-thankyou-background .at4lb-inner #at4-palogo .at-branding-info{color:#fff}.at4-thankyou-background .at4lb-inner #at4-palogo:hover,.at4-thankyou-background.ats-dark .at4lb-inner a#at4-palogo:hover{text-decoration:none;color:#fff;opacity:1}.at4-thankyou-background.ats-dark{background-image:url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAKCAYAAACNMs+9AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAABtJREFUeNpiZGBgeMZABGBiIBKMKqSOQoAAAwB+cQD6hqlbCwAAAABJRU5ErkJggg==");background:rgba(0,0,0,.85)}.at4-thankyou-background .thankyou-title{color:#fff;font-size:38.5px;margin:10px 20px;line-height:38.5px;font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif;font-weight:300}.at4-thankyou-background.ats-dark .thankyou-description,.at4-thankyou-background.ats-dark .thankyou-title{color:#fff}.at4-thankyou-background .thankyou-description{color:#fff;font-size:18px;margin:10px 0;line-height:24px;padding:0;font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif;font-weight:300}.at4-thankyou-background .at4-thanks-icons{padding-top:10px}.at4-thankyou-mobile *{-webkit-overflow-scrolling:touch}#at4-thankyou .at4-recommended-recommendedbox .at-logo{display:none}.at4-thankyou .at-h3{height:49px;line-height:49px;margin:0 50px 0 20px;padding:1px 0 0;font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif;font-size:1pc;font-weight:700;color:#fff;text-shadow:0 1px #000}.at4-thanks{padding-top:50px;text-align:center}.at4-thanks label{display:block;margin:0 0 15px;font-size:1pc;line-height:1pc}.at4-thanks .at4-h2{background:none;border:none;margin:0 0 10px;padding:0;font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif;font-size:28px;font-weight:300;color:#000}.at4-thanks .at4-thanks-icons{position:relative;height:2pc}.at4-thanks .at4-thanks-icons .at-thankyou-label{display:block;padding-bottom:10px;font-size:14px;color:#666}.at4-thankyou-layer .at-follow .at-icon-wrapper{width:2pc;height:2pc}</style><style type="text/css">.at4-recommended-toaster{position:fixed;top:auto;bottom:0;right:0;z-index:100021}.at4-recommended-toaster.ats-light{border:1px solid #c5c5c5;background:#fff}.at4-recommended-toaster.ats-gray{border:1px solid #c5c5c5;background:#f2f2f2}.at4-recommended-toaster.ats-dark{background:#262b30;color:#fff}.at4-recommended-toaster .at4-recommended-container{padding-top:0;margin:0}.at4-recommended.at4-recommended-toaster div.at-recommended-label{line-height:1pc;font-size:1pc;text-align:left;padding:20px 0 0 20px}.at4-toaster-outer .at4-recommended .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption .at-h4{font-size:11px;line-height:11px;margin:10px 0 6px;height:30px}.at4-recommended.at4-recommended-toaster div.at-recommended-label.ats-gray,.at4-recommended.at4-recommended-toaster div.at-recommended-label.ats-light{color:#464646}.at4-recommended.at4-recommended-toaster div.at-recommended-label.ats-dark{color:#fff}.at4-toaster-close-control{position:absolute;top:0;right:0;display:block;width:20px;height:20px;line-height:20px;margin:5px 5px 0 0;padding:0;text-indent:-9999em}.at4-toaster-open-control{position:fixed;right:0;bottom:0;z-index:100020}.at4-toaster-outer .at4-recommended-item{width:90pt;border:0;margin:9px 10px 0}.at4-toaster-outer .at4-recommended-item:first-child{margin-left:20px}.at4-toaster-outer .at4-recommended-item:last-child{margin-right:20px}.at4-toaster-outer .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img{max-height:90pt;max-width:90pt}.at4-toaster-outer .at4-recommended-item .at4-recommended-item-img img{height:90pt;width:90pt}.at4-toaster-outer .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption{height:30px;padding:0;margin:0;height:initial}.at4-toaster-outer .ats-dark .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption{background:#262b30}.at4-toaster-outer .at4-recommended .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption small{width:auto;line-height:14px;margin:0}.at4-toaster-outer .at4-recommended.ats-dark .at4-recommended-item .at4-recommended-item-caption small{color:#fff}.at4-recommended-toaster .at-logo{margin:0 0 3px 20px;text-align:left}.at4-recommended-toaster .at-logo .at4-logo-container.at-sponsored-logo{position:relative}.at4-toaster-outer .at4-recommended-item .sponsored-label{text-align:right;font-size:10px;color:#666;float:right;position:fixed;bottom:6px;right:20px;top:initial;z-index:99999}</style><style type="text/css">.at4-whatsnext{position:fixed;bottom:0!important;right:0;background:#fff;border:1px solid #c5c5c5;margin:-1px;width:390px;height:90pt;overflow:hidden;font-size:9pt;font-weight:400;color:#000;z-index:1800000000}.at4-whatsnext a{color:#666}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content{height:90pt;position:relative}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content .at-branding{position:absolute;bottom:15px;right:10px;padding-left:9px;text-decoration:none;line-height:10px;font-family:helvetica,arial,sans-serif;font-size:10px;color:#666}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content .at-whatsnext-content-inner{position:absolute;top:15px;right:20px;bottom:15px;left:140px;text-align:left;height:105px}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content-inner a{display:inline-block}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content-inner div.at-h6{text-align:left;margin:0;padding:0 0 3px;font-size:11px;color:#666;cursor:default}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content .at-h3{text-align:left;margin:5px 0;padding:0;line-height:1.2em;font-weight:400;font-size:14px;height:3pc}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content-inner a:link,.at4-whatsnext .at-whatsnext-content-inner a:visited{text-decoration:none;font-weight:400;color:#464646}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content-inner a:hover{color:#000}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content-inner small{position:absolute;bottom:15px;line-height:10px;font-size:11px;color:#666;cursor:default;text-align:left}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content .at-whatsnext-content-img{position:absolute;top:0;left:0;width:90pt;height:90pt;overflow:hidden}.at4-whatsnext .at-whatsnext-content .at-whatsnext-content-img img{position:absolute;top:0;left:0;max-height:none;max-width:none}.at4-whatsnext .at-whatsnext-close-control{position:absolute;top:0;right:0;display:block;width:20px;height:20px;line-height:20px;margin:0 5px 0 0;padding:0;text-indent:-9999em}.at-whatsnext-open-control{position:fixed;right:0;bottom:0;z-index:100020}.at4-whatsnext.ats-dark{background:#262b30}.at4-whatsnext.ats-dark .at-whatsnext-content .at-h3,.at4-whatsnext.ats-dark .at-whatsnext-content a.at4-logo:hover,.at4-whatsnext.ats-dark .at-whatsnext-content-inner a:link,.at4-whatsnext.ats-dark .at-whatsnext-content-inner a:visited{color:#fff}.at4-whatsnext.ats-light{background:#fff}.at4-whatsnext.ats-gray{background:#f2f2f2}.at4-whatsnext.at-whatsnext-nophoto{width:270px}.at4-whatsnext.at-whatsnext-nophoto .at-whatsnext-content-img{display:none}.at4-whatsnext.at-whatsnext-nophoto .at-whatsnext-content .at-whatsnext-content-inner{top:15px;right:0;left:20px}.at4-whatsnext.at-whatsnext-nophoto .at-whatsnext-content .at-whatsnext-content-inner.addthis_32x32_style{top:0;right:0;left:0;padding:45px 20px 0;font-size:20px}.at4-whatsnext.at-whatsnext-nophoto .at-whatsnext-content .at-whatsnext-content-inner .at4-icon,.at4-whatsnext.at-whatsnext-nophoto .at-whatsnext-content .at-whatsnext-content-inner .at4-icon-fw,.at4-whatsnext.at-whatsnext-nophoto .at-whatsnext-content .at-whatsnext-content-inner .whatsnext-msg{vertical-align:middle}.at-whatsnext-img,.at-whatsnext-img-lnk{position:absolute;left:0}</style><style type="text/css">.at4-whatsnextmobile{position:fixed;bottom:0;right:0;left:0;background:#fff;z-index:9999998;height:170px;font-size:28px}.at4-whatsnextmobile .col-2{height:100%;font-size:1em}.at4-whatsnextmobile .col-2:first-child{max-width:200px;display:inline-block;float:left}.at4-whatsnextmobile .col-2:last-child{position:absolute;left:200px;right:50px;top:0;bottom:0;display:inline-block}.at4-whatsnextmobile .at-whatsnext-content-inner{font-size:1em}.at4-whatsnextmobile .at-whatsnext-content-img img{height:100%;width:100%}.at4-whatsnextmobile .at-close-control{font-size:1em;position:absolute;top:0;right:0;width:50px;height:50px}.at4-whatsnextmobile .at-close-control button{width:100%;height:100%;font-size:1em;font-weight:400;text-decoration:none;opacity:.5;padding:0;cursor:pointer;background:0 0;border:0;-webkit-appearance:none}.at4-whatsnextmobile .at-h3,.at4-whatsnextmobile .at-h6{font-size:1em;margin:0;color:#a1a1a1;margin-left:2.5%;margin-top:25px}.at4-whatsnextmobile .at-h3{font-size:1em;line-height:1em;font-weight:500;height:50%}.at4-whatsnextmobile .at-h3 a{font-size:1em;text-decoration:none}.at4-whatsnextmobile .at-h6{font-size:.8em;line-height:.8em;font-weight:500}.at4-whatsnextmobile .footer{position:absolute;bottom:2px;left:200px;right:0;padding-left:2.5%;font-size:1em;line-height:.6em}.at4-whatsnextmobile .footer small{font-size:.6em;color:#a1a1a1}.at4-whatsnextmobile .footer small:first-child{margin-right:5%;float:left}.at4-whatsnextmobile .footer small:last-child{margin-right:2.5%;float:right}.at4-whatsnextmobile .at-whatsnext-content{height:100%}.at4-whatsnextmobile.ats-dark{background:#262b30;color:#fff}.at4-whatsnextmobile .at-close-control button{color:#bfbfbf}.at4-whatsnextmobile.ats-dark a:link,.at4-whatsnextmobile.ats-dark a:visited{color:#fff}.at4-whatsnextmobile.ats-gray{background:#f2f2f2;color:#262b30}.at4-whatsnextmobile.ats-light{background:#fff;color:#262b30}.at4-whatsnextmobile.ats-dark .footer a:link,.at4-whatsnextmobile.ats-dark .footer a:visited,.at4-whatsnextmobile.ats-gray .footer a:link,.at4-whatsnextmobile.ats-gray .footer a:visited,.at4-whatsnextmobile.ats-light .footer a:link,.at4-whatsnextmobile.ats-light .footer a:visited{color:#a1a1a1}.at4-whatsnextmobile.ats-gray a:link,.at4-whatsnextmobile.ats-gray a:visited,.at4-whatsnextmobile.ats-light a:link,.at4-whatsnextmobile.ats-light a:visited{color:#262b30}@media only screen and (min-device-width:320px) and (max-device-width:480px){.at4-whatsnextmobile{height:85px;font-size:14px}.at4-whatsnextmobile .col-2:first-child{width:75pt}.at4-whatsnextmobile .col-2:last-child{right:25px;left:75pt}.at4-whatsnextmobile .footer{left:75pt}.at4-whatsnextmobile .at-close-control{width:25px;height:25px}.at4-whatsnextmobile .at-h3,.at4-whatsnextmobile .at-h6{margin-top:12.5px}}</style><style type="text/css">.at-custom-mobile-bar{left:0;right:0;width:100%;height:56px;position:fixed;text-align:center;z-index:100020;background:#fff;overflow:hidden;box-shadow:0 0 10px 0 rgba(0,0,0,.2);font:initial;line-height:normal;top:auto;bottom:0}.at-custom-mobile-bar.at-custom-mobile-bar-zindex-hide{z-index:-1!important}.at-custom-mobile-bar.atss-top{top:0;bottom:auto}.at-custom-mobile-bar.atss-bottom{top:auto;bottom:0}.at-custom-mobile-bar .at-custom-mobile-bar-btns{display:inline-block;text-align:center}.at-custom-mobile-bar .at-custom-mobile-bar-counter,.at-custom-mobile-bar .at-share-btn{margin-top:4px}.at-custom-mobile-bar .at-share-btn{display:inline-block;text-decoration:none;transition:none;box-sizing:content-box}.at-custom-mobile-bar .at-custom-mobile-bar-counter{font-family:Helvetica neue,arial;vertical-align:top;margin-left:4px;margin-right:4px;display:inline-block}.at-custom-mobile-bar .at-custom-mobile-bar-count{font-size:26px;line-height:1.25em;color:#222}.at-custom-mobile-bar .at-custom-mobile-bar-text{font-size:9pt;line-height:1.25em;color:#888;letter-spacing:1px}.at-custom-mobile-bar .at-icon-wrapper{text-align:center;height:3pc;width:3pc;margin:0 4px}.at-custom-mobile-bar .at-icon{vertical-align:top;margin:8px;width:2pc;height:2pc}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-medium{height:3pc}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-medium .at-custom-mobile-bar-counter{margin-top:6px}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-medium .at-custom-mobile-bar-count{font-size:18px}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-medium .at-custom-mobile-bar-text{font-size:10px}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-medium .at-icon-wrapper{height:40px;width:40px}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-medium .at-icon{margin:6px;width:28px;height:28px}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-small{height:40px}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-small .at-custom-mobile-bar-counter{margin-top:3px}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-small .at-custom-mobile-bar-count{font-size:1pc}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-small .at-custom-mobile-bar-text{font-size:10px}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-small .at-icon-wrapper{height:2pc;width:2pc}.at-custom-mobile-bar.at-shfs-small .at-icon{margin:4px;width:24px;height:24px}</style><style type="text/css">.at-custom-sidebar{top:20%;width:58px;position:fixed;text-align:center;z-index:100020;background:#fff;overflow:hidden;box-shadow:0 0 10px 0 rgba(0,0,0,.2);font:initial;line-height:normal;top:auto;bottom:0}.at-custom-sidebar.at-custom-sidebar-zindex-hide{z-index:-1!important}.at-custom-sidebar.atss-left{left:0;right:auto;float:left;border-radius:0 4px 4px 0}.at-custom-sidebar.atss-right{left:auto;right:0;float:right;border-radius:4px 0 0 4px}.at-custom-sidebar .at-custom-sidebar-btns{display:inline-block;text-align:center;padding-top:4px}.at-custom-sidebar .at-custom-sidebar-counter{margin-bottom:8px}.at-custom-sidebar .at-share-btn{display:inline-block;text-decoration:none;transition:none;box-sizing:content-box}.at-custom-sidebar .at-custom-sidebar-counter{font-family:Helvetica neue,arial;vertical-align:top;margin-left:4px;margin-right:4px;display:inline-block}.at-custom-sidebar .at-custom-sidebar-count{font-size:21px;line-height:1.25em;color:#222}.at-custom-sidebar .at-custom-sidebar-text{font-size:10px;line-height:1.25em;color:#888;letter-spacing:1px}.at-custom-sidebar .at-icon-wrapper{text-align:center;margin:0 4px}.at-custom-sidebar .at-icon{vertical-align:top;margin:9px;width:2pc;height:2pc}.at-custom-sidebar .at-icon-wrapper{position:relative}.at-custom-sidebar .at4-share-count,.at-custom-sidebar .at4-share-count-container{line-height:1pc;font-size:10px}.at-custom-sidebar .at4-share-count{text-indent:0;font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;font-weight:200;width:100%;height:1pc}.at-custom-sidebar .at4-share-count-anchor .at-icon{margin-top:3px}.at-custom-sidebar .at4-share-count-container{position:absolute;left:0;right:auto;top:auto;bottom:0;width:100%;color:#fff;background:inherit}</style><style type="text/css">.at-image-sharing-mobile-icon{position:absolute;background:#000 url(//s7.addthis.com/static/44a36d35bafef33aa9455b7d3039a771.png) no-repeat top center;background-color:rgba(0,0,0,.9);background-image:url(//s7.addthis.com/static/10db525181ee0bbe1a515001be1c7818.svg),none;border-radius:3px;width:50px;height:40px;top:-9999px;left:-9999px}.at-image-sharing-tool{display:block;position:absolute;text-align:center;z-index:9001;background:none;overflow:hidden;top:-9999px;left:-9999px;font:initial;line-height:0}.at-image-sharing-tool.addthis-animated{animation-duration:.15s}.at-image-sharing-tool.at-orientation-vertical .at-share-btn{display:block}.at-image-sharing-tool.at-orientation-horizontal .at-share-btn{display:inline-block}.at-image-sharing-tool.at-image-sharing-tool-size-big .at-icon{width:43px;height:43px}.at-image-sharing-tool.at-image-sharing-tool-size-mobile .at-share-btn{margin:0!important}.at-image-sharing-tool.at-image-sharing-tool-size-mobile .at-icon-wrapper{height:60px;width:100%;border-radius:0!important}.at-image-sharing-tool.at-image-sharing-tool-size-mobile .at-icon{max-width:100%;height:54px!important;width:54px!important}.at-image-sharing-tool .at-custom-shape.at-image-sharing-tool-btns{margin-right:8px;margin-bottom:8px}.at-image-sharing-tool .at-custom-shape .at-share-btn{margin-top:8px;margin-left:8px}.at-image-sharing-tool .at-share-btn{line-height:0;text-decoration:none;transition:none;box-sizing:content-box}.at-image-sharing-tool .at-icon-wrapper{text-align:center;height:100%;width:100%}.at-image-sharing-tool .at-icon{vertical-align:top;width:2pc;height:2pc;margin:3px}</style><style type="text/css">.at-expanding-share-button{box-sizing:border-box;position:fixed;z-index:9999}.at-expanding-share-button[data-position=bottom-right]{bottom:10px;right:10px}.at-expanding-share-button[data-position=bottom-right] .at-expanding-share-button-toggle-bg,.at-expanding-share-button[data-position=bottom-right] .at-expanding-share-button-toggle-btn[data-name]:after,.at-expanding-share-button[data-position=bottom-right] .at-icon-wrapper,.at-expanding-share-button[data-position=bottom-right] [data-name]:after{float:right}.at-expanding-share-button[data-position=bottom-right] [data-name]:after{margin-right:10px}.at-expanding-share-button[data-position=bottom-right] .at-expanding-share-button-toggle-btn[data-name]:after{margin-right:5px}.at-expanding-share-button[data-position=bottom-right] .at-icon-wrapper{margin-right:-3px}.at-expanding-share-button[data-position=bottom-left]{bottom:10px;left:10px}.at-expanding-share-button[data-position=bottom-left] .at-expanding-share-button-toggle-bg,.at-expanding-share-button[data-position=bottom-left] .at-expanding-share-button-toggle-btn[data-name]:after,.at-expanding-share-button[data-position=bottom-left] .at-icon-wrapper,.at-expanding-share-button[data-position=bottom-left] [data-name]:after{float:left}.at-expanding-share-button[data-position=bottom-left] [data-name]:after{margin-left:10px}.at-expanding-share-button[data-position=bottom-left] .at-expanding-share-button-toggle-btn[data-name]:after{margin-left:5px}.at-expanding-share-button *,.at-expanding-share-button :after,.at-expanding-share-button :before{box-sizing:border-box}.at-expanding-share-button .at-expanding-share-button-services-list{display:none;list-style:none;margin:0 5px;overflow:visible;padding:0}.at-expanding-share-button .at-expanding-share-button-services-list>li{display:block;height:45px;position:relative;overflow:visible}.at-expanding-share-button .at-expanding-share-button-toggle-btn,.at-expanding-share-button .at-share-btn{transition:.1s;text-decoration:none}.at-expanding-share-button .at-share-btn{display:block;height:40px;padding:0 3px 0 0}.at-expanding-share-button .at-expanding-share-button-toggle-btn{position:relative;overflow:auto}.at-expanding-share-button .at-expanding-share-button-toggle-btn.at-expanding-share-button-hidden[data-name]:after{display:none}.at-expanding-share-button .at-expanding-share-button-toggle-bg{box-shadow:0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.3);border-radius:50%;position:relative}.at-expanding-share-button .at-expanding-share-button-toggle-bg>span{background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg%20width%3D%2232px%22%20height%3D%2232px%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%20version%3D%221.1%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3Ctitle%3Eshare%3C%2Ftitle%3E%3Cg%20stroke%3D%22none%22%20stroke-width%3D%221%22%20fill%3D%22none%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%3E%3Cg%20fill%3D%22%23FFFFFF%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M26%2C13.4285714%20C26%2C13.6220248%2025.9293162%2C13.7894338%2025.7879464%2C13.9308036%20L20.0736607%2C19.6450893%20C19.932291%2C19.786459%2019.7648819%2C19.8571429%2019.5714286%2C19.8571429%20C19.3779752%2C19.8571429%2019.2105662%2C19.786459%2019.0691964%2C19.6450893%20C18.9278267%2C19.5037195%2018.8571429%2C19.3363105%2018.8571429%2C19.1428571%20L18.8571429%2C16.2857143%20L16.3571429%2C16.2857143%20C15.6279725%2C16.2857143%2014.9750773%2C16.3080355%2014.3984375%2C16.3526786%20C13.8217977%2C16.3973217%2013.2488868%2C16.477306%2012.6796875%2C16.5926339%20C12.1104882%2C16.7079619%2011.6157015%2C16.8660704%2011.1953125%2C17.0669643%20C10.7749235%2C17.2678581%2010.3824423%2C17.5264121%2010.0178571%2C17.8426339%20C9.65327199%2C18.1588557%209.35565592%2C18.534596%209.125%2C18.9698661%20C8.89434408%2C19.4051361%208.71391434%2C19.9203839%208.58370536%2C20.515625%20C8.45349637%2C21.1108661%208.38839286%2C21.7842224%208.38839286%2C22.5357143%20C8.38839286%2C22.9449425%208.40699386%2C23.4025272%208.44419643%2C23.9084821%20C8.44419643%2C23.9531252%208.45349693%2C24.0405499%208.47209821%2C24.1707589%20C8.4906995%2C24.3009679%208.5%2C24.3995532%208.5%2C24.4665179%20C8.5%2C24.5781256%208.46837829%2C24.6711306%208.40513393%2C24.7455357%20C8.34188956%2C24.8199408%208.25446484%2C24.8571429%208.14285714%2C24.8571429%20C8.02380893%2C24.8571429%207.9196433%2C24.7938994%207.83035714%2C24.6674107%20C7.77827355%2C24.6004461%207.72991094%2C24.5186017%207.68526786%2C24.421875%20C7.64062478%2C24.3251483%207.59040206%2C24.2135423%207.53459821%2C24.0870536%20C7.47879436%2C23.9605648%207.43973225%2C23.87128%207.41741071%2C23.8191964%20C6.47246551%2C21.6986501%206%2C20.0208395%206%2C18.7857143%20C6%2C17.3050521%206.19717065%2C16.0662252%206.59151786%2C15.0691964%20C7.79688103%2C12.0706695%2011.0520568%2C10.5714286%2016.3571429%2C10.5714286%20L18.8571429%2C10.5714286%20L18.8571429%2C7.71428571%20C18.8571429%2C7.52083237%2018.9278267%2C7.35342333%2019.0691964%2C7.21205357%20C19.2105662%2C7.07068382%2019.3779752%2C7%2019.5714286%2C7%20C19.7648819%2C7%2019.932291%2C7.07068382%2020.0736607%2C7.21205357%20L25.7879464%2C12.9263393%20C25.9293162%2C13.067709%2026%2C13.2351181%2026%2C13.4285714%20L26%2C13.4285714%20Z%22%3E%3C%2Fpath%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E");background-position:center center;background-repeat:no-repeat;transition:transform .4s ease;border-radius:50%;display:block}.at-expanding-share-button .at-icon-wrapper{box-shadow:0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.3);border-radius:50%;display:inline-block;height:40px;line-height:40px;text-align:center;width:40px}.at-expanding-share-button .at-icon{display:inline-block;height:34px;margin:3px 0;vertical-align:top;width:34px}.at-expanding-share-button [data-name]:after{box-shadow:0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,.3);transform:translate(0, -50%);transition:.4s;background-color:#fff;border-radius:3px;color:#666;content:attr(data-name);font-family:Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:9pt;line-height:9pt;font-weight:500;opacity:0;padding:3px 5px;position:relative;top:20px;white-space:nowrap}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-show-icons .at-expanding-share-button-services-list{display:block}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-animate-in .at-expanding-share-button-toggle-bg>span{transform:rotate(270deg);background-image:url("data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20xmlns%3Axlink%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F1999%2Fxlink%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%3E%3Cg%3E%3Cpath%20d%3D%22M18%2014V8h-4v6H8v4h6v6h4v-6h6v-4h-6z%22%20fill-rule%3D%22evenodd%22%20fill%3D%22white%22%3E%3C%2Fpath%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E");background-position:center center;background-repeat:no-repeat}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-animate-in [data-name]:after{opacity:1}.at-expanding-share-button.at-hide-label [data-name]:after{display:none}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-desktop .at-expanding-share-button-toggle{height:50px}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-desktop .at-icon-wrapper:hover{box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.5)}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-desktop .at-expanding-share-button-toggle-bg{height:50px;line-height:50px;width:50px}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-desktop .at-expanding-share-button-toggle-bg>span{height:50px;width:50px}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-desktop .at-expanding-share-button-toggle-bg:after{box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.2);transition:opacity .2s ease;border-radius:50%;content:'';height:100%;opacity:0;position:absolute;top:0;left:0;width:100%}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-desktop .at-expanding-share-button-toggle-bg:hover:after{opacity:1}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-desktop .at-expanding-share-button-toggle-btn[data-name]:after{top:25px}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile .at-expanding-share-button-services-list{margin:0}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile .at-expanding-share-button-toggle-btn,.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile .at-share-btn{outline:0}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile .at-expanding-share-button-toggle{height:40px;-webkit-tap-highlight-color:transparent}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile .at-expanding-share-button-toggle-bg,.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile .at-expanding-share-button-toggle-bg span{height:40px;line-height:40px;width:40px}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile .at-expanding-share-button-click-flash{transform:scale(0);transition:transform ease,opacity ease-in;background-color:hsla(0,0%,100%,.3);border-radius:50%;height:40px;opacity:1;position:absolute;width:40px;z-index:10000}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile .at-expanding-share-button-click-flash.at-expanding-share-button-click-flash-animate{transform:scale(1);opacity:0}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile+.at-expanding-share-button-mobile-overlay{transition:opacity ease;bottom:0;background-color:hsla(0,0%,87%,.7);display:block;height:auto;left:0;opacity:0;position:fixed;right:0;top:0;width:auto;z-index:9998}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile+.at-expanding-share-button-mobile-overlay.at-expanding-share-button-hidden{height:0;width:0;z-index:-10000}.at-expanding-share-button.at-expanding-share-button-mobile.at-expanding-share-button-animate-in+.at-expanding-share-button-mobile-overlay{transition:opacity ease;opacity:1}</style><style type="text/css">.at-tjin-element .at300b,.at-tjin-element .at300m{display:inline-block;width:auto;padding:0;margin:0 2px 5px;outline-offset:-1px;transition:all .2s ease-in-out}.at-tjin-element .at300b:focus,.at-tjin-element .at300b:hover,.at-tjin-element .at300m:focus,.at-tjin-element .at300m:hover{transform:translateY(-4px)}.at-tjin-element .addthis_tjin_label{display:none}.at-tjin-element .addthis_vertical_style .at300b,.at-tjin-element .addthis_vertical_style .at300m{display:block}.at-tjin-element .addthis_vertical_style .at300b .addthis_tjin_label,.at-tjin-element .addthis_vertical_style .at300b .at-icon-wrapper,.at-tjin-element .addthis_vertical_style .at300m .addthis_tjin_label,.at-tjin-element .addthis_vertical_style .at300m .at-icon-wrapper{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:5px}.at-tjin-element .addthis_vertical_style .at300b:focus,.at-tjin-element .addthis_vertical_style .at300b:hover,.at-tjin-element .addthis_vertical_style .at300m:focus,.at-tjin-element .addthis_vertical_style .at300m:hover{transform:none}.at-tjin-element .at-tjin-btn{margin:0 5px 5px 0;padding:0;outline-offset:-1px;display:inline-block;box-sizing:content-box;transition:all .2s ease-in-out}.at-tjin-element .at-tjin-btn:focus,.at-tjin-element .at-tjin-btn:hover{transform:translateY(-4px)}.at-tjin-element .at-tjin-title{margin:0 0 15px}</style><style type="text/css">#addthissmartlayerscssready{color:#bada55!important}.addthis-smartlayers,div#at4-follow,div#at4-share,div#at4-thankyou,div#at4-whatsnext{padding:0;margin:0}#at4-follow-label,#at4-share-label,#at4-whatsnext-label,.at4-recommended-label.hidden{padding:0;border:none;background:none;position:absolute;top:0;left:0;height:0;width:0;overflow:hidden;text-indent:-9999em}.addthis-smartlayers .at4-arrow:hover{cursor:pointer}.addthis-smartlayers .at4-arrow:after,.addthis-smartlayers .at4-arrow:before{content:none}a.at4-logo{background:url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBwAHAJEAAP9uQf///wAAAAAAACH5BAkKAAIALAAAAAAHAAcAAAILFH6Ge8EBH2MKiQIAOw==) no-repeat left center}.at4-minimal a.at4-logo{background:url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBwAHAJEAAP9uQf///wAAAAAAACH5BAkKAAIALAAAAAAHAAcAAAILFH6Ge8EBH2MKiQIAOw==) no-repeat left center!important}button.at4-closebutton{position:absolute;top:0;right:0;padding:0;margin-right:10px;cursor:pointer;background:transparent;border:0;-webkit-appearance:none;font-size:19px;line-height:1;color:#000;text-shadow:0 1px 0 #fff;opacity:.2}button.at4-closebutton:hover{color:#000;text-decoration:none;cursor:pointer;opacity:.5}div.at4-arrow{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFAAAAAoCAYAAABpYH0BAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAV1JREFUeNrsmesOgyAMhQfxwfrofTM3E10ME2i5Oeppwr9a5OMUCrh1XV+wcvNAAIAA+BiAzrmtUWln27dbjEcC3AdODfo0BdEPhmcO4nIDvDNELi2jggk4/k8dT7skfeKzWIEd4VUpMQKvNB7X+OZSmAZkATWC1xvipbpnLmOosbJZC08CkAeA4E6qFUEMwLAGnlSBPCE8lW8CYnZTcimH2HoT7kSFOx5HBmCnDhTIu1p5s98G+QZrxGPhZVMY1vgyAQaAAAiAAAgDQACcBOD+BvJtBWfRy7NpJK5tBe4FNzXokywV734wPHMQlxvgnSGyNoUP/2ACjv/7iSeYKO3YWKzAjvCqlBiBVxqPa3ynexNJwOsN8TJbzL6JNIYYXWpMv4lIIAZgWANPqkCeEJ7KNwExu8lpLlSpAVQarO77TyKdBsyRPuwV0h0gmoGnTWFYzVkYBoAA+I/2FmAAt6+b5XM9mFkAAAAASUVORK5CYII=);background-repeat:no-repeat;width:20px;height:20px;margin:0;padding:0;overflow:hidden;text-indent:-9999em;text-align:left;cursor:pointer}#at4-recommendedpanel-outer-container .at4-arrow.at-right,div.at4-arrow.at-right{background-position:-20px 0}#at4-recommendedpanel-outer-container .at4-arrow.at-left,div.at4-arrow.at-left{background-position:0 0}div.at4-arrow.at-down{background-position:-60px 0}div.at4-arrow.at-up{background-position:-40px 0}.ats-dark div.at4-arrow.at-right{background-position:-20px -20px}.ats-dark div.at4-arrow.at-left{background-position:0 -20px}.ats-dark div.at4-arrow.at-down{background-position:-60px -20px}.ats-dark div.at4-arrow.at-up{background-position:-40px -20}.at4-opacity-hidden{opacity:0!important}.at4-opacity-visible{opacity:1!important}.at4-visually-hidden{position:absolute;clip:rect(1px,1px,1px,1px);padding:0;border:0;overflow:hidden}.at4-hidden-off-screen,.at4-hidden-off-screen *{position:absolute!important;top:-9999px!important;left:-9999px!important}.at4-show{display:block!important;opacity:1!important}.at4-show-content{opacity:1!important;visibility:visible}.at4-hide{display:none!important;opacity:0!important}.at4-hide-content{opacity:0!important;visibility:hidden}.at4-visible{display:block!important;opacity:0!important}.at-wordpress-hide{display:none!important;opacity:0!important}.addthis-animated{animation-fill-mode:both;animation-timing-function:ease-out;animation-duration:.3s}.slideInDown.addthis-animated,.slideInLeft.addthis-animated,.slideInRight.addthis-animated,.slideInUp.addthis-animated,.slideOutDown.addthis-animated,.slideOutLeft.addthis-animated,.slideOutRight.addthis-animated,.slideOutUp.addthis-animated{animation-duration:.4s}@keyframes fadeIn{0%{opacity:0}to{opacity:1}}.fadeIn{animation-name:fadeIn}@keyframes fadeInUp{0%{opacity:0;transform:translateY(20px)}to{opacity:1;transform:translateY(0)}}.fadeInUp{animation-name:fadeInUp}@keyframes fadeInDown{0%{opacity:0;transform:translateY(-20px)}to{opacity:1;transform:translateY(0)}}.fadeInDown{animation-name:fadeInDown}@keyframes fadeInLeft{0%{opacity:0;transform:translateX(-20px)}to{opacity:1;transform:translateX(0)}}.fadeInLeft{animation-name:fadeInLeft}@keyframes fadeInRight{0%{opacity:0;transform:translateX(20px)}to{opacity:1;transform:translateX(0)}}.fadeInRight{animation-name:fadeInRight}@keyframes fadeOut{0%{opacity:1}to{opacity:0}}.fadeOut{animation-name:fadeOut}@keyframes fadeOutUp{0%{opacity:1;transform:translateY(0)}to{opacity:0;transform:translateY(-20px)}}.fadeOutUp{animation-name:fadeOutUp}@keyframes fadeOutDown{0%{opacity:1;transform:translateY(0)}to{opacity:0;transform:translateY(20px)}}.fadeOutDown{animation-name:fadeOutDown}@keyframes fadeOutLeft{0%{opacity:1;transform:translateX(0)}to{opacity:0;transform:translateX(-20px)}}.fadeOutLeft{animation-name:fadeOutLeft}@keyframes fadeOutRight{0%{opacity:1;transform:translateX(0)}to{opacity:0;transform:translateX(20px)}}.fadeOutRight{animation-name:fadeOutRight}@keyframes slideInUp{0%{transform:translateY(1500px)}0%,to{opacity:1}to{transform:translateY(0)}}.slideInUp{animation-name:slideInUp}.slideInUp.addthis-animated{animation-duration:.4s}@keyframes slideInDown{0%{transform:translateY(-850px)}0%,to{opacity:1}to{transform:translateY(0)}}.slideInDown{animation-name:slideInDown}@keyframes slideOutUp{0%{transform:translateY(0)}0%,to{opacity:1}to{transform:translateY(-250px)}}.slideOutUp{animation-name:slideOutUp}@keyframes slideOutUpFast{0%{transform:translateY(0)}0%,to{opacity:1}to{transform:translateY(-1250px)}}#at4m-menu.slideOutUp{animation-name:slideOutUpFast}@keyframes slideOutDown{0%{transform:translateY(0)}0%,to{opacity:1}to{transform:translateY(350px)}}.slideOutDown{animation-name:slideOutDown}@keyframes slideOutDownFast{0%{transform:translateY(0)}0%,to{opacity:1}to{transform:translateY(1250px)}}#at4m-menu.slideOutDown{animation-name:slideOutDownFast}@keyframes slideInLeft{0%{opacity:0;transform:translateX(-850px)}to{transform:translateX(0)}}.slideInLeft{animation-name:slideInLeft}@keyframes slideInRight{0%{opacity:0;transform:translateX(1250px)}to{transform:translateX(0)}}.slideInRight{animation-name:slideInRight}@keyframes slideOutLeft{0%{transform:translateX(0)}to{opacity:0;transform:translateX(-350px)}}.slideOutLeft{animation-name:slideOutLeft}@keyframes slideOutRight{0%{transform:translateX(0)}to{opacity:0;transform:translateX(350px)}}.slideOutRight{animation-name:slideOutRight}.at4win{margin:0 auto;background:#fff;border:1px solid #ebeced;width:25pc;box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,.3);border-radius:8px;font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif;text-align:left;z-index:9999}.at4win .at4win-header{position:relative;border-bottom:1px solid #f2f2f2;background:#fff;height:49px;-webkit-border-top-left-radius:8px;-webkit-border-top-right-radius:8px;-moz-border-radius-topleft:8px;-moz-border-radius-topright:8px;border-top-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px;cursor:default}.at4win .at4win-header .at-h3,.at4win .at4win-header h3{height:49px;line-height:49px;margin:0 50px 0 0;padding:1px 0 0;margin-left:20px;font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif;font-size:1pc;font-weight:700;text-shadow:0 1px #fff;color:#333}.at4win .at4win-header .at-h3 img,.at4win .at4win-header h3 img{display:inline-block;margin-right:4px}.at4win .at4win-header .at4-close{display:block;position:absolute;top:0;right:0;background:url("data:image/gif;base64,R0lGODlhFAAUAIABAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAAUABQAAAIzBIKpG+YMm5Enpodw1HlCfnkKOIqU1VXk55goVb2hi7Y0q95lfG70uurNaqLgTviyyUoFADs=") no-repeat center center;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border-left:1px solid #d2d2d1;width:49px;height:49px;line-height:49px;overflow:hidden;text-indent:-9999px;text-shadow:none;cursor:pointer;opacity:.5;border:0;transition:opacity .15s ease-in}.at4win .at4win-header .at4-close::-moz-focus-inner{border:0;padding:0}.at4win .at4win-header .at4-close:hover{opacity:1;background-color:#ebeced;border-top-right-radius:7px}.at4win .at4win-content{position:relative;background:#fff;min-height:220px}#at4win-footer{position:relative;background:#fff;border-top:1px solid #d2d2d1;-webkit-border-bottom-right-radius:8px;-webkit-border-bottom-left-radius:8px;-moz-border-radius-bottomright:8px;-moz-border-radius-bottomleft:8px;border-bottom-right-radius:8px;border-bottom-left-radius:8px;height:11px;line-height:11px;padding:5px 20px;font-size:11px;color:#666;-ms-box-sizing:content-box;-o-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box}#at4win-footer a{margin-right:10px;text-decoration:none;color:#666}#at4win-footer a:hover{text-decoration:none;color:#000}#at4win-footer a.at4-logo{top:5px;padding-left:10px}#at4win-footer a.at4-privacy{position:absolute;top:5px;right:10px;padding-right:14px}.at4win.ats-dark{border-color:#555;box-shadow:none}.at4win.ats-dark .at4win-header{background:#1b1b1b;-webkit-border-top-left-radius:6px;-webkit-border-top-right-radius:6px;-moz-border-radius-topleft:6px;-moz-border-radius-topright:6px;border-top-left-radius:6px;border-top-right-radius:6px}.at4win.ats-dark .at4win-header .at4-close{background:url("data:image/gif;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAUCAYAAACNiR0NAAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAlwSFlzAAALEgAACxIB0t1+/AAAABx0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgRmlyZXdvcmtzIENTNui8sowAAAAWdEVYdENyZWF0aW9uIFRpbWUAMTEvMTMvMTKswDp5AAAAd0lEQVQ4jb2VQRLAIAgDE///Z3qqY1FAhalHMCsCIkVEAIAkkVgvp2lDBgYAnAyHkWotLccNrEd4A7X2TqIdqLfnWBAdaF5rJdyJfjtPH5GT37CaGhoVq3nOm/XflUuLUto2pY1d+vRKh0Pp+MrAVtDe2JkvYNQ+jVSEEFmOkggAAAAASUVORK5CYII=") no-repeat center center;background-image:url(//s7.addthis.com/static/fb08f6d50887bd0caacc86a62bcdcf68.svg),none;border-color:#333}.at4win.ats-dark .at4win-header .at4-close:hover{background-color:#000}.at4win.ats-dark .at4win-header .at-h3,.at4win.ats-dark .at4win-header h3{color:#fff;text-shadow:0 1px #000}.at4win.ats-gray .at4win-header{background:#fff;border-color:#d2d2d1;-webkit-border-top-left-radius:6px;-webkit-border-top-right-radius:6px;-moz-border-radius-topleft:6px;-moz-border-radius-topright:6px;border-top-left-radius:6px;border-top-right-radius:6px}.at4win.ats-gray .at4win-header a.at4-close{border-color:#d2d2d1}.at4win.ats-gray .at4win-header a.at4-close:hover{background-color:#ebeced}.at4win.ats-gray #at4win-footer{border-color:#ebeced}.at4win .clear{clear:both}.at4win ::selection{background:#fe6d4c;color:#fff}.at4win ::-moz-selection{background:#fe6d4c;color:#fff}.at4-icon-fw{display:inline-block;background-repeat:no-repeat;background-position:0 0;margin:0 5px 0 0;overflow:hidden;text-indent:-9999em;cursor:pointer;padding:0;border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;-webkit-border-radius:50%}.at44-follow-container a.aticon{height:2pc;margin:0 5px 5px 0}.at44-follow-container .at4-icon-fw{margin:0}</style><style type="text/css"></style></head>

  <body class="clearfix">
    <form name="aspnetForm" method="post" action="./Homepage.aspx?language=ITA" id="aspnetForm">
<div>
<input type="hidden" name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="">
<input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" value="">
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTE2NDAyMzkyMjgPZBYCZg9kFgQCAQ9kFgoCAw8WAh4HY29udGVudAUKQ0ZTIFJhdGluZ2QCBg8WAh8ABTdDb3B5cmlnaHQgwqkyMDA2LTIwMTkgVG9sdGVjaCBzcmwsIEFsbCBSaWdodHMgUmVzZXJ2ZWQuZAIHDxYCHwAFCkNGUyBSYXRpbmdkAgwPFgIeBFRleHRlZAIPDxUBTTxsaW5rIGhyZWY9Ii91c2VyL2Fzc2V0cy9jc3Mvd2Vic2l0ZS5jc3MiIHJlbD0ic3R5bGVzaGVldCIgdHlwZT0idGV4dC9jc3MiIC8+ZAIDD2QWDAICD2QWAmYPDxYCHwEFBEVzY2lkZAIDD2QWCAIDDw8WAh4LTmF2aWdhdGVVcmwFAy9pdGRkAgUPZBYCAgEPDxYCHwEFPzxhIGhyZWY9Jy9pdC9zb2NpZXRhL2NoaS1zaWFtbycgdGl0bGU9IkNoaSBTaWFtbyI+Q2hpIFNpYW1vPC9hPmRkAgcPZBYCZg8WAh8BBZQBPGRpdiBjbGFzcz0iaGVhZGVyLWJhbm5lciBpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBwdWxsLXJpZ2h0Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJjZnMtYmFubmVyIiBkYXRhLWNvZD0iOTkiIGRhdGEtbGFiZWw9IkJBTk5FUl9IT01FX0xFQURFUkJPQVJEX1RFU1RBVEEiPjwvZGl2PjwvZGl2PmQCCQ8WAh8BBfwTPHVsIGNsYXNzPSdkZXNrdG9wLW5hdiBoaWRkZW4tc20gaGlkZGVuLXhzIGhpZGUtb24tdGFibGV0Jz4gIDxsaT48ZGl2IGNsYXNzPSJ3cmFwcGVyIj48YSBocmVmPSIvaXQiPjxpIGNsYXNzPSJmYSBmYS1ob21lIG1yMTAiPjwvaT5Ib21lPC9hPjwvZGl2PjwvbGk+PGxpIGNsYXNzPSdBbmFsaXNpJz48ZGl2IGNsYXNzPSd3cmFwcGVyJz48YSBocmVmPScvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCJyB0aXRsZT0nQW5hbGlzaSc+PGkgY2xhc3M9ImZhIGZhLXNsaWRlcnMgbXI0Ij48L2k+QW5hbGlzaTwvYT48L2Rpdj48dWw+PGxpID48YSBocmVmPSIvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCJlJVQj0yMTMiPk9nZ2kgc3VpIG1lcmNhdGk8L2E+PC9saT48bGkgPjxhIGhyZWY9Ii9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yJk1PRD1SVUImUlVCPTIxNCI+UHVudG8gTWFjcm8tZWNvbm9taWNvPC9hPjwvbGk+PGxpID48YSBocmVmPSIvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCJlJVQj0yMTUiPlRlbmRlbnplIGRpIG1lcmNhdG88L2E+PC9saT48bGkgIGNsYXNzPSdjZnMtYW4tMScgPjxhIGhyZWY9Ii9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yJk1PRD1SVUImUlVCPTIxNiI+Q2F0ZWdvcnkgRm9jdXM8L2E+PC9saT48bGkgIGNsYXNzPSdjZnMtYW4tMScgPjxhIGhyZWY9Ii9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yJk1PRD1SVUImUlVCPTIxNyI+Q0ZTIFpvb208L2E+PC9saT48bGkgIGNsYXNzPSdjZnMtYW4tMScgPjxhIGhyZWY9Ii9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yJk1PRD1SVUImUlVCPTIxOCI+RnVuZCBGb2N1czwvYT48L2xpPjxsaSAgY2xhc3M9J2Nmcy1hbi0xJyA+PGEgaHJlZj0iL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTImTU9EPVJVQiZSVUI9MjE5Ij5MYSBwYXJvbGEgYWkgcHJvdGFnb25pc3RpPC9hPjwvbGk+PGxpICBjbGFzcz0nY2ZzLWFuLTInID48YSBocmVmPSIvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCJlJVQj0yMjIiPlBvcnRmb2xpbyBJZGVhczwvYT48L2xpPjxsaSAgY2xhc3M9J2Nmcy1hbi0yJyA+PGEgaHJlZj0iL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTImTU9EPVJVQiZSVUI9MjIzIj5Bc3NldCBBbGxvY2F0aW9uIE91dGxvb2s8L2E+PC9saT48bGkgY2xhc3M9J2Nmcy1hbi0zJz48YSBocmVmPSIvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCIj5UdXR0ZSBsZSBydWJyaWNoZTwvYT48L2xpPjwvdWw+PC9saT48bGkgY2xhc3M9Jyc+PGRpdiBjbGFzcz0nd3JhcHBlcic+PGEgaHJlZj0nL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTMxJk1PRD1DTEEnIHRpdGxlPSdDbGFzc2lmaWNoZSc+PGkgY2xhc3M9ImZhIGZhLXN0YXIgbXI0Ij48L2k+Q2xhc3NpZmljaGU8L2E+PC9kaXY+PC9saT48bGkgY2xhc3M9Jyc+PGRpdiBjbGFzcz0nd3JhcHBlcic+PGEgaHJlZj0nL2l0L2ZvbmRpLWV0Zi1jYXRlZ29yaWUnID48aSBjbGFzcz0iZmEgZmEtc2VhcmNoIG1yNCI+PC9pPkZvbmRpIGUgQ2F0ZWdvcmllPC9hPjwvZGl2Pjx1bD48bGkgY2xhc3M9Jyc+PGEgaHJlZj0nL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTgmTU9EPVNSQycgdGl0bGU9J0Z1bmQgU2VsZWN0b3InPkZ1bmQgU2VsZWN0b3I8L2E+PC9saT48bGkgY2xhc3M9Jyc+PGEgaHJlZj0nL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTEwJk1PRD1DQVQnIHRpdGxlPSdBbmFsaXNpIENhdGVnb3JpZSc+QW5hbGlzaSBDYXRlZ29yaWU8L2E+PC9saT48L3VsPjwvbGk+PGxpIGNsYXNzPScnPjxkaXYgY2xhc3M9J3dyYXBwZXInPjxhIGhyZWY9Jy9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz00Jk1PRD1SSEMnIHRpdGxlPSdSZXNlYXJjaCBIdWIgQ2VudGVyJz48aSBjbGFzcz0iZmEgZmEtdGgtbGFyZ2UgbXI0Ij48L2k+UmVzZWFyY2ggSHViIENlbnRlcjwvYT48L2Rpdj48L2xpPjxsaSBjbGFzcz0nJz48ZGl2IGNsYXNzPSd3cmFwcGVyJz48YSBocmVmPScvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9NTUmTU9EPUJSQScgdGl0bGU9J0JyYW5kJz48aSBjbGFzcz0iZmEgZmEtY3ViZXMgbXI0Ij48L2k+QnJhbmQ8L2E+PC9kaXY+PHVsPjxsaSBjbGFzcz0nJz48YSBocmVmPScvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9ODUmTU9EPUJSQScgdGl0bGU9J0dydXBwaSBTR1InPkdydXBwaSBTR1I8L2E+PC9saT48bGkgY2xhc3M9Jyc+PGEgaHJlZj0nL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTg2Jk1PRD1CUkEnIHRpdGxlPSdEaXN0cmlidXRvcmknPkRpc3RyaWJ1dG9yaTwvYT48L2xpPjwvdWw+PC9saT48bGkgY2xhc3M9Jyc+PGRpdiBjbGFzcz0nd3JhcHBlcic+PGEgaHJlZj0nL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTUmTU9EPUVWRScgdGl0bGU9J0V2ZW50aSc+PGkgY2xhc3M9ImZhIGZhLWNhbGVuZGFyIG1yNCI+PC9pPkV2ZW50aTwvYT48L2Rpdj48L2xpPjxsaSBjbGFzcz0nRXZpZGVuemEnPjxkaXYgY2xhc3M9J3dyYXBwZXInPjxhIGhyZWY9Jy9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yMyZNT0Q9RFNIJyB0YXJnZXQ9J190b3AnPjxpIGNsYXNzPSJmYSBmYS11c2VyIG1yNCI+PC9pPk15IENGUzwvYT48L2Rpdj48L2xpPjwvdWw+ZAIED2QWJgIBD2QWEAIBDw8WAh8CBSgvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCJkNPRD00MTkyFgIeBXN0eWxlBUdkaXNwbGF5OmJsb2NrOyBiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOiB1cmwoJy9yZXBvc2l0b3J5L2ltYWdlcy9PQkowMTY5Ni5KUEcnKRYGAgEPFgIfAQUTVGVuZGVuemUgZGkgbWVyY2F0b2QCAw8WAh8BBSRQcmltaSBzZWduYWxpIGRpIHJlY3VwZXJvIHBlciBsJ2V1cm9kAgUPDxYCHwEFNDxpIGNsYXNzPSJmYSBmYS1hbmdsZS1yaWdodCBtcjEwIj48L2k+TGVnZ2kgYXJ0aWNvbG9kZAIDDw8WAh8CBSgvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCJkNPRD00MTc5FgIfAwVHZGlzcGxheTpibG9jazsgYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTogdXJsKCcvcmVwb3NpdG9yeS9pbWFnZXMvT0JKMDI2NDQuSlBHJykWBgIBDxYCHwEFGEFzc2V0IEFsbG9jYXRpb24gT3V0bG9va2QCAw8WAh8BBRxBc3NldCBBbGxvY2F0aW9uIEdpdWdubyAyMDE5ZAIFDw8WAh8BBTQ8aSBjbGFzcz0iZmEgZmEtYW5nbGUtcmlnaHQgbXIxMCI+PC9pPkxlZ2dpIGFydGljb2xvZGQCBQ8PFgIfAgUoL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTImTU9EPVJVQiZDT0Q9NDE3OBYCHwMFR2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7IGJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6IHVybCgnL3JlcG9zaXRvcnkvaW1hZ2VzL09CSjAyMDk2LkpQRycpFgYCAQ8WAh8BBQ9Qb3J0Zm9saW8gSWRlYXNkAgMPFgIfAQUbUG9ydGZvbGlvIElkZWFzIEdpdWdubyAyMDE5ZAIFDw8WAh8BBTQ8aSBjbGFzcz0iZmEgZmEtYW5nbGUtcmlnaHQgbXIxMCI+PC9pPkxlZ2dpIGFydGljb2xvZGQCBw8PFgIfAgUoL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTImTU9EPVJVQiZDT0Q9NDE4NRYCHwMFR2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7IGJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6IHVybCgnL3JlcG9zaXRvcnkvaW1hZ2VzL09CSjAzMDA1LkpQRycpFgYCAQ8WAh8BBQ5DYXRlZ29yeSBGb2N1c2QCAw8WAh8BBRVJIEZvbmRpIEF6aW9uYXJpIEV1cm9kAgUPDxYCHwEFNDxpIGNsYXNzPSJmYSBmYS1hbmdsZS1yaWdodCBtcjEwIj48L2k+TGVnZ2kgYXJ0aWNvbG9kZAIJDw8WAh8CBSgvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCJkNPRD00MTkzFgIfAwVHZGlzcGxheTpibG9jazsgYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTogdXJsKCcvcmVwb3NpdG9yeS9pbWFnZXMvT0JKMDQzNDguSlBHJykWBgIBDxYCHwEFFVB1bnRvIE1hY3JvLWVjb25vbWljb2QCAw8WAh8BBSBJbmZsYXppb25lIFVTQSBhIDEsNzklIGluIG1hZ2dpb2QCBQ8PFgIfAQU0PGkgY2xhc3M9ImZhIGZhLWFuZ2xlLXJpZ2h0IG1yMTAiPjwvaT5MZWdnaSBhcnRpY29sb2RkAgsPDxYCHwIFKC9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yJk1PRD1SVUImQ09EPTQxODYWAh8DBUdkaXNwbGF5OmJsb2NrOyBiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOiB1cmwoJy9yZXBvc2l0b3J5L2ltYWdlcy9PQkowMzgxMC5KUEcnKRYGAgEPFgIfAQUKRnVuZCBGb2N1c2QCAw8WAh8BBRhHQU0gRXVyb2xhbmQgVmFsdWUgU3RvY2tkAgUPDxYCHwEFNDxpIGNsYXNzPSJmYSBmYS1hbmdsZS1yaWdodCBtcjEwIj48L2k+TGVnZ2kgYXJ0aWNvbG9kZAINDw8WAh8CBSgvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCJkNPRD00MTg3FgIfAwVHZGlzcGxheTpibG9jazsgYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTogdXJsKCcvcmVwb3NpdG9yeS9pbWFnZXMvT0JKMDI1OTcuSlBHJykWBgIBDxYCHwEFCkZ1bmQgRm9jdXNkAgMPFgIfAQUgRFBBTSBJbnZlc3QgQiAgRXF1aXRpZXMgRXVyb2xhbmRkAgUPDxYCHwEFNDxpIGNsYXNzPSJmYSBmYS1hbmdsZS1yaWdodCBtcjEwIj48L2k+TGVnZ2kgYXJ0aWNvbG9kZAIPDw8WAh8CBSgvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCJkNPRD00MTg4FgIfAwVHZGlzcGxheTpibG9jazsgYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTogdXJsKCcvcmVwb3NpdG9yeS9pbWFnZXMvT0JKMDMwMDcuUE5HJykWBgIBDxYCHwEFCkZ1bmQgRm9jdXNkAgMPFgIfAQUXQ2FuZHJpYW0gU1JJIEVxdWl0eSBFTVVkAgUPDxYCHwEFNDxpIGNsYXNzPSJmYSBmYS1hbmdsZS1yaWdodCBtcjEwIj48L2k+TGVnZ2kgYXJ0aWNvbG9kZAIDDxYCHgtfIUl0ZW1Db3VudAIFFgpmD2QWAgIBDw8WAh8CBSgvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCJkNPRD00MTkxZBYEAgEPFgIfAQUkU2VnbmFsZSBkaSBpbnZlcnNpb25lIGRhIFdhbGwgU3RyZWV0ZAIDDxYCHwEFGW1lcmNvbGVkw6wgMTIgZ2l1Z25vIDIwMTlkAgEPZBYCAgEPDxYCHwIFKC9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yJk1PRD1SVUImQ09EPTQxODlkFgQCAQ8WAh8BBSdRdWludG8gZ2lvcm5vIGRpIHJpYWx6byBwZXIgV2FsbCBTdHJlZXRkAgMPFgIfAQUXbWFydGVkw6wgMTEgZ2l1Z25vIDIwMTlkAgIPZBYCAgEPDxYCHwIFKC9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yJk1PRD1SVUImQ09EPTQxODRkFgQCAQ8WAh8BBTNBcGVydHVyYSBkaSBzZXR0aW1hbmEgcG9zaXRpdmEgZGVpIG1lcmNhdGkgYXppb25hcmlkAgMPFgIfAQUWbHVuZWTDrCAxMCBnaXVnbm8gMjAxOWQCAw9kFgICAQ8PFgIfAgUoL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTImTU9EPVJVQiZDT0Q9NDE4MWQWBAIBDxYCHwEFPE1lcmNhdGkgYXppb25hcmkgcG9zaXRpdmkgaW4gYXR0ZXNhIGRlbGxhIGRpc29jY3VwYXppb25lIFVTQWQCAw8WAh8BBRd2ZW5lcmTDrCAwNyBnaXVnbm8gMjAxOWQCBA9kFgICAQ8PFgIfAgUoL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTImTU9EPVJVQiZDT0Q9NDE4MGQWBAIBDxYCHwEFN1NpIHJhZmZvcnphbm8gbGUgYXNwZXR0YXRpdmUgZGkgdW4gdGFnbGlvIGRlaSB0YXNzaSBVU0FkAgMPFgIfAQUXZ2lvdmVkw6wgMDYgZ2l1Z25vIDIwMTlkAgUPD2QPDxQrAAMWCB4ETmFtZQUIQExOR19DT0QeBkRiVHlwZQspYlN5c3RlbS5EYXRhLkRiVHlwZSwgU3lzdGVtLkRhdGEsIFZlcnNpb249NC4wLjAuMCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5EB4MRGVmYXVsdFZhbHVlBQNJVEEeDlBhcmFtZXRlclZhbHVlZBYIHwUFCEBPQkpfVFBPHwYLKwQQHwcFA1JVQh8IZBYIHwUFCEBSVUJfQ09EHwYLKwQQHwcFAzIxMx8IZBQrAQMCAwIDAgNkZAIHDw8WAh8CBSYvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MTAmTU9EPUNBVCZJTkQ9MWRkAgkPDxYCHwIFJi9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0xMCZNT0Q9Q0FUJklORD0yZGQCCw8PFgIfAgUmL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTEwJk1PRD1DQVQmSU5EPTNkZAIND2QWAmYPFgIfAQV7PGRpdiBjbGFzcz0iY2xlYXJmaXgiPiAgICA8ZGl2IGNsYXNzPSJjZnMtYmFubmVyIiBkYXRhLWNvZD0iMTIyIiBkYXRhLWxhYmVsPSJCQU5ORVJfSE9NRV9MRUFERVJCT0FSRF9TUEFaSU9fMSI+PC9kaXY+PC9kaXY+ZAIPDw8WAh8CBSAvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MTAmTU9EPUNBVGRkAhEPDxYCHwIFIC9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0zMSZNT0Q9Q0xBZGQCEw8WAh8BBecIPHVsPg0KPGxpPjxhIGhyZWY9Ii9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0zMSZhbXA7TU9EPUNMQSZhbXA7QT0xJmFtcDtWPTMiPkF6aW9uYXJpIEdlb2dyYWZpY2kgLSBUb3AgMTAgTWlub3Igdm9sYXRpbGl0JmFncmF2ZTs8L2E+PC9saT4NCjxsaT48YSBocmVmPSIvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MzEmYW1wO01PRD1DTEEmYW1wO0E9MSZhbXA7Vj00Ij5BemlvbmFyaSBHZW9ncmFmaWNpIC0gVG9wIDEwIFNoYXJwZTwvYT48L2xpPg0KPGxpPjxhIGhyZWY9Ii9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0zMSZhbXA7TU9EPUNMQSZhbXA7QT0xJmFtcDtNPTEyIj5BemlvbmFyaSBHZW9ncmFmaWNpICZuZGFzaDsgQXouIEFtZXJpY2EgLSBUb3AgMTAgUmVuZGltZW50byAtIFlURDwvYT48L2xpPg0KPGxpPjxhIGhyZWY9Ii9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0zMSZhbXA7TU9EPUNMQSZhbXA7QT00Ij5CaWxhbmNpYXRpIGUgRmxlc3NpYmlsaSAmbmRhc2g7IFRvcCAxMCByZW5kaW1lbnRvIC0gWVREPC9hPjwvbGk+DQo8bGk+PGEgaHJlZj0iL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTMxJmFtcDtNT0Q9Q0xBJmFtcDtBPTQmYW1wO009MTQmYW1wO1Y9NCI+QmlsYW5jaWF0aSBlIEZsZXNzaWJpbGkgJm5kYXNoOyBCaWxhbmNpYXRpIC0gVG9wIDEwIFNoYXJwZTwvYT48L2xpPg0KPGxpPjxhIGhyZWY9Ii9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0zMSZhbXA7TU9EPUNMQSZhbXA7QT0yJmFtcDtWPTQiPkF6LiBTZXR0b3JpYWxpIGUgdGVtYXRpY2kgLSBUb3AgMTAgU2hhcnBlPC9hPjwvbGk+DQo8bGk+PGEgaHJlZj0iL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTMxJmFtcDtNT0Q9Q0xBJmFtcDtBPTImYW1wO1Y9MSI+QXouIFNldHRvcmlhbGkgZSB0ZW1hdGljaSAtIFRvcCAxMCBSZW5kaW1lbnRvIC0gMSBhbm5vPC9hPjwvbGk+DQo8bGk+PGEgaHJlZj0iL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTMxJmFtcDtNT0Q9Q0xBJmFtcDtBPTMmYW1wO009MSZhbXA7Vj0xIj5PYmJsaWdhemlvbmFyaSBBbWVyaWNhIC0gVG9wIDEwIFJlbmRpbWVudG8gLSBZVEQ8L2E+PGEgaHJlZj0iL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTMxJmFtcDtNT0Q9Q0xBJmFtcDtBPTEmYW1wO009MTIiPjxiciAvPjwvYT48L2xpPg0KPC91bD5kAhUPDxYCHwIFHy9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz04Jk1PRD1TUkNkZAIXDw8WAh8CBSAvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MTAmTU9EPUNBVGRkAhkPDxYCHwIFJy9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yJk1PRD1SVUImUlVCPTIyM2RkAhsPDxYCHwIFJy9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yJk1PRD1SVUImUlVCPTIyMmRkAh0PZBYCZg8WAh8BBXs8ZGl2IGNsYXNzPSJjbGVhcmZpeCI+ICAgIDxkaXYgY2xhc3M9ImNmcy1iYW5uZXIiIGRhdGEtY29kPSIxMjMiIGRhdGEtbGFiZWw9IkJBTk5FUl9IT01FX0xFQURFUkJPQVJEX1NQQVpJT18yIj48L2Rpdj48L2Rpdj5kAh8PDxYCHwIFHy9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz00Jk1PRD1SSENkZAIhDxYCHwQCCBYQZg9kFgICAQ8PFgIfAgUoL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTQmTU9EPVJIQyZDT0Q9NDE4MmQWBgIBDw8WAh4ISW1hZ2VVcmwFHy9yZXBvc2l0b3J5L2ltYWdlcy9PQkowNDg2OS5KUEdkZAIDDxYCHwEFIkVEUkFNIEFzc2V0IEFsbG9jYXRpb24gZ2l1Z25vIDIwMTlkAgUPFgIfAQUzQ29uc2lnbGlhYmlsZSBhZG90dGFyZSB1bmEgY2VydGEgZG9zZSBkaSBwcnVkZW56YQ0KZAIBD2QWAgIBDw8WAh8CBSgvSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9NCZNT0Q9UkhDJkNPRD00MTY5ZBYGAgEPDxYCHwkFHy9yZXBvc2l0b3J5L2ltYWdlcy9PQkowMjIzNS5KUEdkZAIDDxYCHwEFS0NBTkRSSUFNOiBGRUQgZSBtYXRlcmllIHByaW1lIGdpb2Nhbm8gYSBmYXZvcmUgZGVsbOKAmUVtZXJnaW5nIE1hcmtldCBEZWJ0IGQCBQ8WAh8BBTBEaWxpYW5hIERlbHRjaGV2YSwgSGVhZCBvZiBFbWVyZ2luZyBNYXJrZXQgRGVidCBkAgIPZBYCAgEPDxYCHwIFKC9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz00Jk1PRD1SSEMmQ09EPTQxNDJkFgYCAQ8PFgIfCQUfL3JlcG9zaXRvcnkvaW1hZ2VzL09CSjAzOTY5LkpQR2RkAgMPFgIfAQUwR0FNOiBsZSBhemlvbmkgcG9zc29ubyBjb250aW51YXJlIGEgZ3VhZGFnbmFyZT8gZAIFDxYCHwEFM0xhcnJ5IEhhdGhld2F5LCBjYXBvIGVjb25vbWlzdGEgZGkgR0FNIEludmVzdG1lbnRzIGQCAw9kFgICAQ8PFgIfAgUoL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTQmTU9EPVJIQyZDT0Q9NDExN2QWBgIBDw8WAh8JBR8vcmVwb3NpdG9yeS9pbWFnZXMvT0JKMDQ4NzYuSlBHZGQCAw8WAh8BBS5FLiBkZSBSb3Roc2NoaWxkIDogQXNzZXQgQWxsb2NhdGlvbiBzdHJhdGVnaWNhZAIFDxYCHwEFKExpZXZlIHNvdHRvcGVzbyBzdSBhemlvbmkgZSBvYmJsaWdhemlvbmlkAgQPZBYCAgEPDxYCHwIFKC9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz00Jk1PRD1SSEMmQ09EPTQxMDdkFgYCAQ8PFgIfCQUfL3JlcG9zaXRvcnkvaW1hZ2VzL09CSjA0MDYyLkpQR2RkAgMPFgIfAQVAVUJTIE1vbnRobHkgSG91c2UgVmlldzogYWx6YXJlIGxlZ2dlcm1lbnRlIGlsIHByb2ZpbG8gZGkgcmlzY2hpb2QCBQ8WAh8BBUdJIGRhdGkgZWNvbm9taWNpIGdsb2JhbGkgbW9zdHJhbm8gY3Jlc2NlbnRpIHNlZ25hbGkgZGkgc3RhYmlsaXp6YXppb25lLmQCBQ9kFgICAQ8PFgIfAgUoL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTQmTU9EPVJIQyZDT0Q9NDEwMWQWBgIBDw8WAh8JBR8vcmVwb3NpdG9yeS9pbWFnZXMvT0JKMDA1OTcuSlBHZGQCAw8WAh8BBTVOQVRJWElTOiBpIGZ1bmQgYnV5ZXIgcHJlZmVyaXNjb25vIGxhIGdlc3Rpb25lIGF0dGl2YWQCBQ8WAh8BBTZJIHJpc3VsdGF0aSBkaSB1biBzdXJ2ZXkgdHJhIGludmVzdGl0b3JpIHByb2Zlc3Npb25hbGlkAgYPZBYCAgEPDxYCHwIFKC9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz00Jk1PRD1SSEMmQ09EPTQxMDJkFgYCAQ8PFgIfCQUfL3JlcG9zaXRvcnkvaW1hZ2VzL09CSjA0OTI1LkpQR2RkAgMPFgIfAQUxR0FNOiBM4oCZZXRlcm5vIGRpbGVtbWEgdHJhIGF6aW9uaSBlIG9iYmxpZ2F6aW9uaWQCBQ8WAh8BBUpDb24gdHV0dGEgcHJvYmFiaWxpdMOgIHNhcsOgIGlsIG1lcmNhdG8gb2JibGlnYXppb25hcmlvIGEgY2VkZXJlIGlsIHBhc3NvLmQCBw9kFgICAQ8PFgIfAgUoL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTQmTU9EPVJIQyZDT0Q9NDEwM2QWBgIBDw8WAh8JBR8vcmVwb3NpdG9yeS9pbWFnZXMvT0JKMDQ5MzAuSlBHZGQCAw8WAh8BBUZTY2hyb2RlcnM6IGF6aW9uYXJpbyBVc2EsIHV0aWxpIHZlcnNvIHVuIGNhcG92b2xnaW1lbnRvIGRlbGzigJlvdXRsb29rZAIFDxYCHwEFM0tlaXRoIFdhZGUsIENoaWVmIEVjb25vbWlzdCAmIFN0cmF0ZWdpc3QsIFNjaHJvZGVyc2QCIw8PZA8PFCsABRYIHwUFCUBMTkdfQ09EMR8GCysEEB8HBQNJVEEfCGQWCB8FBQlATE5HX0NPRDIfBgsrBBAfBwUDSVRBHwhkFggfBQUJQExOR19DT0QzHwYLKwQQHwcFA0lUQR8IZBYIHwUFCUBMTkdfQ09ENB8GCysEEB8HBQNJVEEfCGQWCB8FBQhAT0JKX1RQTx8GCysEEB8HBQNSSEMfCGQUKwEFAgMCAwIDAgMCA2RkAicPZBYCAgEPDxYCHwIFIC9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yMiZNT0Q9TEdOZGQCBQ8PFgIeB1Zpc2libGVoZBYEAgEPZBYCAgMPFgIfAQV4PHVsIGNsYXNzPSJjZnMtYnJlYWRjcnVtYiBjbGVhcmZpeCI+ICAgIDxsaT4gICAgICAgIDxhIGhyZWY9Ii9pdCI+ICAgICAgICAgICAgPHNwYW4+SG9tZTwvc3Bhbj4gICAgICAgIDwvYSAgICA8L2xpPjwvdWw+ZAIFD2QWAgIBD2QWBgIBDw8WAh8KaGRkAgMPDxYEHghDc3NDbGFzcwUJY29sLW1kLTEyHgRfIVNCAgJkFgICAQ8PFgYfCwUNY29udGVudC1wYW5lbB8MAgIfCmdkZAIFDw8WAh8KaGRkAgYPZBYWAgEPDxYCHwIFHy9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz02Jk1PRD1DTlRkZAIDD2QWAmYPFgIfAQV6PGRpdiBjbGFzcz0iY2xlYXJmaXgiPjxkaXYgY2xhc3M9ImNmcy1iYW5uZXIiIGRhdGEtY29kPSIxMDAiIGRhdGEtbGFiZWw9IkJBTk5FUl9IT01FX01FRElVTV9SRUNUQU5HTEVfRk9PVEVSIj48L2Rpdj48L2Rpdj5kAgUPDxYCHwIFBC9JVEFkZAIHDw8WAh8CBR8vSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9MiZNT0Q9UlVCZGQCCQ8PFgIfAgUgL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTMxJk1PRD1DTEFkZAILDw8WAh8CBR8vSVRBL0RlZmF1bHQuYXNweD9QQUc9OCZNT0Q9U1JDZGQCDQ8PFgIfAgUfL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTQmTU9EPVJIQ2RkAg8PDxYCHwIFIC9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz01NSZNT0Q9QlJBZGQCEQ8PFgIfAgUfL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTUmTU9EPUVWRWRkAhMPDxYCHwIFIC9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz0yMyZNT0Q9RFNIZGQCFQ8WAh8BBeEHPHA+JmNvcHk7IDIwMTYgLSBDRlMgUmF0aW5nIHMuci5sLiAtIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYXJrZXRpbmdAY2ZzcmF0aW5nLml0IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+bWFya2V0aW5nQGNmc3JhdGluZy5pdDwvYT4gLSBQLklWQSAxMjc0MTk4MDE1MCAtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LnlvdXJiaXouaXQvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UG93ZXJlZCBieSBZb3VyYml6PC9hPjwvcD4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImZvb3Rlci1saW5rcy1ibG9jayI+PGEgY2xhc3M9ImZvb3Rlci1saW5rIiBzdHlsZT0ibWFyZ2luLXJpZ2h0OiAxNHB4OyIgaHJlZj0iL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTQxJmFtcDtOT1Q9MyI+UHJpdmFjeSBQb2xpY3k8L2E+IDxhIGNsYXNzPSJmb290ZXItbGluayIgc3R5bGU9Im1hcmdpbi1yaWdodDogMTRweDsiIGhyZWY9Ii9JVEEvRGVmYXVsdC5hc3B4P1BBRz00MSZhbXA7Tk9UPTE2NSI+Q29va2llcyBQb2xpY3k8L2E+IDxhIGNsYXNzPSJmb290ZXItbGluayIgaHJlZj0iL0lUQS9EZWZhdWx0LmFzcHg/UEFHPTQxJmFtcDtOT1Q9MTY0Ij5EaXNjbGFpbWVyIExlZ2FsZTwvYT4gPCEtLTxzY3JpcHQ+Ly8gPCFbQ0RBVEFbDQooZnVuY3Rpb24gKHcsZCkge3ZhciBsb2FkZXIgPSBmdW5jdGlvbiAoKSB7dmFyIHMgPSBkLmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCB0YWcgPSBkLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5zcmMgPSAiLy9jZG4uaXViZW5kYS5jb20vaXViZW5kYS5qcyI7IHRhZy5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLHRhZyk7fTsgaWYody5hZGRFdmVudExpc3RlbmVyKXt3LmFkZEV2ZW50TGlzdGVuZXIoImxvYWQiLCBsb2FkZXIsIGZhbHNlKTt9ZWxzZSBpZih3LmF0dGFjaEV2ZW50KXt3LmF0dGFjaEV2ZW50KCJvbmxvYWQiLCBsb2FkZXIpO31lbHNle3cub25sb2FkID0gbG9hZGVyO319KSh3aW5kb3csIGRvY3VtZW50KTsNCi8vIF1dPjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+LS0+PC9kaXY+ZAIIDxYCHwpoZGQ+OKr/ZH8FBJLJotN7ba6eya0ubfDaMa3WtL3tq8DUDA==">
</div>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var theForm = document.forms['aspnetForm'];
if (!theForm) {
  theForm = document.aspnetForm;
}
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
  if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
    theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
    theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
    theForm.submit();
  }
}
//]]>
</script>


<script src="/WebResource.axd?d=V8xNzhbgXYkHee4JhOKRHbVjrqMv3IqIFlDJpygb9oid6pr41socOiJvooTfbgQYFJSk9W0rEpCVixnVF6m6edbbq0nqDAlaf0sQ7Dj4LYU1&amp;t=636776761224055265" type="text/javascript"></script>


<script src="/ScriptResource.axd?d=JMmv3sfByJwK0y6dgotwBKuMTVXlxAbxT947t_KTOBl1Pxp7hmTHraIB7tty0MxsDn56tDUID-G3YzwbsrTbcqlvaLnx5toLOCMZRmAj9f64xwWM581rPF4Q0m5MLkxoOu3qRDuNFhOT3oOxqZXcvz4QgwTcupWT4BE_FJWCG2M1&amp;t=ffffffff999c3159" type="text/javascript"></script>
<script src="/ScriptResource.axd?d=qaiLCEWEYiXvRVOntdnmPczsGRiB6p1mJErLTBzcDJKSFklj5L8gR71pPKJr5StpyVS-WnU0Da_s3qPhb8JTW_WdufT0hSVjvD-Rq_5ZVV3zMM1mg-aBMTC0vGHcKv1oYX4NAUjBJEgIXJFaBlkZPNgRFn9mZSBZm0LW9LGbxR1wRlapbaLg0993-F7Un8C10&amp;t=ffffffff999c3159" type="text/javascript"></script>
<div>

	<input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="FC64D30F">
	<input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdAAOSz2/6D4RDCfymxeIjxa0Ch11RB3SLwkxJLyKJclpF6eQUSjtUjVB2Xqn/RHQ5dlW/STnkUHfhhJ1AKl8DfxkugkcwyQ0HvzW/GhOYzKhlDg==">
</div>
      
      <!--loader-->
      

      <!--script manager-->
      <script type="text/javascript">
//<![CDATA[
Sys.WebForms.PageRequestManager._initialize('ctl00$scrMgr', 'aspnetForm', ['tctl00$ctl13','','tctl00$JsRunner_UP',''], [], [], 90, 'ctl00');
//]]>
</script>


      <!--preview panel-->
      

      <!--website content-->
      <div id="boxed-wrapper">
        <div id="wrap-all" style="padding-top: 213px;">

          <!--header-->
          <header id="site-header" class="site-header">
            <div id="ctl00_CollapsibleHeader_PNL">
	

              <!--supmenu-->
              <div class="sup-menu-box scroll-hide">
                <div class="container">
                  <ul class="sup-menu clearfix">
                    
                    <li><a id="ctl00_Accedi_HL" href="/ITA/Default.aspx?PAG=22&amp;MOD=LGN">ACCEDI / REGISTRATI</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </div>

              <div class="container">
				        <div class="row">
					        <div class="col-lg-12">
						        <div class="row mb20 scroll-hide">

                      <!--logo-->
                      <div class="col-lg-4 col-xs-12">
                        <div class="site-logo">
							            <a id="ctl00_Logo_HL" class="navbar-brand" href="/it">
                            <img src="/user/assets/img/logo.png">
								          </a>
						            </div>
                      </div>

                      <!--quicklinks-->
                      

                      <!--header banner-->
                      <div class="col-lg-8 col-xs-12">
                        <div class="text-center">
                          <div class="header-banner img-responsive pull-right"><div class="cfs-banner" data-cod="99" data-label="BANNER_HOME_LEADERBOARD_TESTATA"><a href="/user/bannerengine.aspx?c=BANNER_HOME_LEADERBOARD_TESTATA&amp;d=http://www.cfsrating.it/i300migliorifondi/it/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="/repository/images/OBJ05261.GIF" alt="" width="728" height="90"></a></div></div>
                        </div>
                      </div>

                    </div>

						        <div class="cl"></div>
					        </div>
				        </div>
			        </div>

              <!--main menu-->
              <div class="main-nav-container">
                <div class="container">
                  <nav class="blocked">
							      <div class="mobile-nav-wrapper hidden-lg hidden-md" id="mobile-menu-wrapper">
									    <i class="fa fa-bars mobile-nav-icon" id="mobile-nav-icon"></i>
								    <ul class="hide-on-tablet mobile-nav" id="mobile-nav"> <li><div class="wrapper"><a href="/it"><i class="fa fa-home mr10"></i>Home</a></div></li><li class="Analisi has"><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB" title="Analisi"><i class="fa fa-sliders mr4"></i>Analisi</a></div><ul><li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=213">Oggi sui mercati</a></li><li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=214">Punto Macro-economico</a></li><li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=215">Tendenze di mercato</a></li><li class="cfs-an-1"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=216">Category Focus</a></li><li class="cfs-an-1"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=217">CFS Zoom</a></li><li class="cfs-an-1"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=218">Fund Focus</a></li><li class="cfs-an-1"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=219">La parola ai protagonisti</a></li><li class="cfs-an-2"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=222">Portfolio Ideas</a></li><li class="cfs-an-2"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=223">Asset Allocation Outlook</a></li><li class="cfs-an-3"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB">Tutte le rubriche</a></li></ul><i class="fa fa-angle-right"></i></li><li class=""><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA" title="Classifiche"><i class="fa fa-star mr4"></i>Classifiche</a></div></li><li class="has"><div class="wrapper"><a href="/it/fondi-etf-categorie"><i class="fa fa-search mr4"></i>Fondi e Categorie</a></div><ul><li class=""><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=8&amp;MOD=SRC" title="Fund Selector">Fund Selector</a></li><li class=""><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=10&amp;MOD=CAT" title="Analisi Categorie">Analisi Categorie</a></li></ul><i class="fa fa-angle-right"></i></li><li class=""><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC" title="Research Hub Center"><i class="fa fa-th-large mr4"></i>Research Hub Center</a></div></li><li class="has"><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=55&amp;MOD=BRA" title="Brand"><i class="fa fa-cubes mr4"></i>Brand</a></div><ul><li class=""><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=85&amp;MOD=BRA" title="Gruppi SGR">Gruppi SGR</a></li><li class=""><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=86&amp;MOD=BRA" title="Distributori">Distributori</a></li></ul><i class="fa fa-angle-right"></i></li><li class=""><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=5&amp;MOD=EVE" title="Eventi"><i class="fa fa-calendar mr4"></i>Eventi</a></div></li><li class="Evidenza"><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=23&amp;MOD=DSH" target="_top"><i class="fa fa-user mr4"></i>My CFS</a></div></li></ul></div>
                    <ul class="desktop-nav hidden-sm hidden-xs hide-on-tablet"> <li><div class="wrapper"><a href="/it"><i class="fa fa-home mr10"></i>Home</a></div></li><li class="Analisi"><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB" title="Analisi"><i class="fa fa-sliders mr4"></i>Analisi</a></div><ul><li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=213">Oggi sui mercati</a></li><li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=214">Punto Macro-economico</a></li><li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=215">Tendenze di mercato</a></li><li class="cfs-an-1"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=216">Category Focus</a></li><li class="cfs-an-1"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=217">CFS Zoom</a></li><li class="cfs-an-1"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=218">Fund Focus</a></li><li class="cfs-an-1"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=219">La parola ai protagonisti</a></li><li class="cfs-an-2"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=222">Portfolio Ideas</a></li><li class="cfs-an-2"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=223">Asset Allocation Outlook</a></li><li class="cfs-an-3"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB">Tutte le rubriche</a></li></ul></li><li class=""><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA" title="Classifiche"><i class="fa fa-star mr4"></i>Classifiche</a></div></li><li class=""><div class="wrapper"><a href="/it/fondi-etf-categorie"><i class="fa fa-search mr4"></i>Fondi e Categorie</a></div><ul><li class=""><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=8&amp;MOD=SRC" title="Fund Selector">Fund Selector</a></li><li class=""><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=10&amp;MOD=CAT" title="Analisi Categorie">Analisi Categorie</a></li></ul></li><li class=""><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC" title="Research Hub Center"><i class="fa fa-th-large mr4"></i>Research Hub Center</a></div></li><li class=""><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=55&amp;MOD=BRA" title="Brand"><i class="fa fa-cubes mr4"></i>Brand</a></div><ul><li class=""><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=85&amp;MOD=BRA" title="Gruppi SGR">Gruppi SGR</a></li><li class=""><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=86&amp;MOD=BRA" title="Distributori">Distributori</a></li></ul></li><li class=""><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=5&amp;MOD=EVE" title="Eventi"><i class="fa fa-calendar mr4"></i>Eventi</a></div></li><li class="Evidenza"><div class="wrapper"><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=23&amp;MOD=DSH" target="_top"><i class="fa fa-user mr4"></i>My CFS</a></div></li></ul>
						      </nav>
                </div>
              </div>

            
</div>
		      </header>

          <!--homepage content-->
          

  <!--slider-->
  <div id="ctl00_Homepage_CPH_Slides_PNL" class="home-slider-box">
	
    <div class="row">
      <div class="col-md-6 col-sm-4">
        <div class="item">
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco1_HL" class="owl-inner owl-inner-22" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4192" style="display:block; background-image: url('/repository/images/OBJ01696.JPG')">
            <div class="owl-overlay">
              <div class="owl-info">
                <div class="owl-category">
                  Tendenze di mercato
                </div>
                <div class="owl-title">
                  Primi segnali di recupero per l'euro
                </div>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco1_LBL" class="news-link"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo</span>
              </div>
            </div>
          </a>
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco2_HL" class="owl-inner owl-inner-21" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4179" style="display:block; background-image: url('/repository/images/OBJ02644.JPG')">
            <div class="owl-overlay">
              <div class="owl-info">
                <div class="owl-category">
                  Asset Allocation Outlook
                </div>
                <div class="owl-title">
                  Asset Allocation Giugno 2019
                </div>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco2_LBL" class="news-link"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo</span>
              </div>
            </div>
          </a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-sm-4">
        <div class="item">
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco3_HL" class="owl-inner owl-inner-11" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4178" style="display:block; background-image: url('/repository/images/OBJ02096.JPG')">
            <div class="owl-overlay">
              <div class="owl-info">
                <div class="owl-category">
                  Portfolio Ideas
                </div>
                <div class="owl-title">
                  Portfolio Ideas Giugno 2019
                </div>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco3_LBL" class="news-link"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo</span>
              </div>
            </div>
          </a>
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco4_HL" class="owl-inner owl-inner-11" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4185" style="display:block; background-image: url('/repository/images/OBJ03005.JPG')">
            <div class="owl-overlay">
              <div class="owl-info">
                <div class="owl-category">
                  Category Focus
                </div>
                <div class="owl-title">
                  I Fondi Azionari Euro
                </div>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco4_LBL" class="news-link"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo</span>
              </div>
            </div>
          </a>
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco5_HL" class="owl-inner owl-inner-11" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4193" style="display:block; background-image: url('/repository/images/OBJ04348.JPG')">
            <div class="owl-overlay">
              <div class="owl-info">
                <div class="owl-category">
                  Punto Macro-economico
                </div>
                <div class="owl-title">
                  Inflazione USA a 1,79% in maggio
                </div>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco5_LBL" class="news-link"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo</span>
              </div>
            </div>
          </a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-sm-4">
        <div class="item">
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco6_HL" class="owl-inner owl-inner-11" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4186" style="display:block; background-image: url('/repository/images/OBJ03810.JPG')">
            <div class="owl-overlay">
              <div class="owl-info">
                <div class="owl-category">
                  Fund Focus
                </div>
                <div class="owl-title">
                  GAM Euroland Value Stock
                </div>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco6_LBL" class="news-link"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo</span>
              </div>
            </div>
          </a>
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco7_HL" class="owl-inner owl-inner-11" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4187" style="display:block; background-image: url('/repository/images/OBJ02597.JPG')">
            <div class="owl-overlay">
              <div class="owl-info">
                <div class="owl-category">
                  Fund Focus
                </div>
                <div class="owl-title">
                  DPAM Invest B Equities Euroland
                </div>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco7_LBL" class="news-link"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo</span>
              </div>
            </div>
          </a>
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco8_HL" class="owl-inner owl-inner-11" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4188" style="display:block; background-image: url('/repository/images/OBJ03007.PNG')">
            <div class="owl-overlay">
              <div class="owl-info">
                <div class="owl-category">
                  Fund Focus
                </div>
                <div class="owl-title">
                  Candriam SRI Equity EMU
                </div>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_Blocco8_LBL" class="news-link"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo</span>
              </div>
            </div>
          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  
</div>

  <!--azioni-->
  
			
  <!--ultime notizie-->
  <div id="UltimeNotizie" class="ticker-box clearfix" style="margin:0 10px;">
    
        <div class="rivaCarouselWrapper" style="padding-right: 0px; height: 60px;"><div class="rivaCarouselWrapperInner" style="margin-left: 0px; left: -1890px; height: 60px;"><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 0px; width: 1890px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_UltimeNotizie_RPT_ctl04_Notizia_HL" class="news-item cloned" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4180">
          <div class="news-titolo">
            Si rafforzano le aspettative di un taglio dei tassi USA
          </div>
          <div class="news-fonte">
            giovedì 06 giugno 2019
          </div>
        </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 0px; width: 1890px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_UltimeNotizie_RPT_ctl00_Notizia_HL" class="news-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4191">
          <div class="news-titolo">
            Segnale di inversione da Wall Street
          </div>
          <div class="news-fonte">
            mercoledì 12 giugno 2019
          </div>
        </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 0px; width: 1890px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_UltimeNotizie_RPT_ctl01_Notizia_HL" class="news-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4189">
          <div class="news-titolo">
            Quinto giorno di rialzo per Wall Street
          </div>
          <div class="news-fonte">
            martedì 11 giugno 2019
          </div>
        </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 0px; width: 1890px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_UltimeNotizie_RPT_ctl02_Notizia_HL" class="news-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4184">
          <div class="news-titolo">
            Apertura di settimana positiva dei mercati azionari
          </div>
          <div class="news-fonte">
            lunedì 10 giugno 2019
          </div>
        </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 0px; width: 1890px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_UltimeNotizie_RPT_ctl03_Notizia_HL" class="news-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4181">
          <div class="news-titolo">
            Mercati azionari positivi in attesa della disoccupazione USA
          </div>
          <div class="news-fonte">
            venerdì 07 giugno 2019
          </div>
        </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 0px; width: 1890px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_UltimeNotizie_RPT_ctl04_Notizia_HL" class="news-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4180">
          <div class="news-titolo">
            Si rafforzano le aspettative di un taglio dei tassi USA
          </div>
          <div class="news-fonte">
            giovedì 06 giugno 2019
          </div>
        </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 0px; width: 1890px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_UltimeNotizie_RPT_ctl00_Notizia_HL" class="news-item cloned" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;COD=4191">
          <div class="news-titolo">
            Segnale di inversione da Wall Street
          </div>
          <div class="news-fonte">
            mercoledì 12 giugno 2019
          </div>
        </a></div></div></div>
      
        
      
        
      
        
      
        
      
    
    <div class="custom-nav">
      <div class="rivaCarouselNav width-100 float-left nav-st-3"><a href="#" class="to-the-left "><i class="fa fa-chevron-left"></i></a><a href="#" class="to-the-right "><i class="fa fa-chevron-right"></i></a></div>
    </div>
  </div>

  <!--grafici-->
	<section class="padding-top-60 padding-bottom-60 relative lg-pt0">
		<div class="container">

      <div class="row">
        <div class="col-md-4">
          <div class="widget home-widget clearfix">
						<h2 class="widget-title home-title clearfix">
              <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>AZIONARI GEOGRAFICI
						</h2>
						<div class="widget-content">
              <div id="AzionariGeografici" class="plugin-wrapper">

                <!--AI-->
                <div class="rivaCarouselWrapper" style="padding-right: 0px; height: 300px;"><div class="rivaCarouselWrapperInner" style="margin-left: -20px; left: -349px; height: 300px;"><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget cloned">
                  <div id="GeograficiA5" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="3"><div class="highcharts-container" id="highcharts-6" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-7"><rect x="0" y="0" width="233" height="197"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 121.5 10 L 121.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 170.5 10 L 170.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 220.5 10 L 220.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 269.5 10 L 269.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 121.5 243 L 121.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 170.5 243 L 170.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 220.5 243 L 220.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 269.5 243 L 269.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 5 anni</tspan></text><path fill="none" d="M 122 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="197" height="233" clip-path="url(#highcharts-7)"><rect x="196.5" y="20.5" width="33" height="177" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="104.5" width="33" height="93" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="138.5" width="33" height="59" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="166.5" width="33" height="31" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="178.5" width="33" height="19" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="183.5" width="33" height="14" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="197" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Az. America</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Az. Internazionale</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Az. Asia Pacifico</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Az. Emerging</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Az. Euro</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Az. Europa</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="122" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="311.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">100</text><text x="171.25" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">25</text><text x="220.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">50</text><text x="269.75" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">75</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="GeograficiAI" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="0"><div class="highcharts-container" id="highcharts-0" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-1"><rect x="0" y="0" width="233" height="197"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 121.5 10 L 121.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 170.5 10 L 170.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 220.5 10 L 220.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 269.5 10 L 269.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 121.5 243 L 121.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 170.5 243 L 170.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 220.5 243 L 220.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 269.5 243 L 269.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance da inizio anno</tspan></text><path fill="none" d="M 122 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="197" height="233" clip-path="url(#highcharts-1)"><rect x="196.5" y="22.5" width="33" height="175" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="54.5" width="33" height="143" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="82.5" width="33" height="115" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="83.5" width="33" height="114" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="113.5" width="33" height="84" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="126.5" width="33" height="71" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="197" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Az. America</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Az. Internazionale</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Az. Europa</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Az. Euro</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Az. Asia Pacifico</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Az. Emerging</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="122" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:49.25;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>0</tspan></text><text x="171.25" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:49.25;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>5</tspan></text><text x="220.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:49.25;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>10</tspan></text><text x="269.75" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:49.25;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>15</tspan></text><text x="314" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:24.625;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>20</tspan></text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="GeograficiA1" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="1"><div class="highcharts-container" id="highcharts-2" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-3"><rect x="0" y="0" width="233" height="197"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 121.5 10 L 121.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 160.5 10 L 160.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 200.5 10 L 200.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 239.5 10 L 239.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 279.5 10 L 279.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 121.5 243 L 121.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 160.5 243 L 160.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 200.5 243 L 200.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 239.5 243 L 239.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 279.5 243 L 279.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 1 anno</tspan></text><path fill="none" d="M 122 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="197" height="233" clip-path="url(#highcharts-3)"><rect x="196.5" y="43.5" width="33" height="75" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="88.5" width="33" height="30" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="118.5" width="33" height="14" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#f79104" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="118.5" width="33" height="35" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#f79104" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="118.5" width="33" height="36" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#f79104" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="118.5" width="33" height="50" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#f79104" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="197" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Az. America</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Az. Internazionale</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Az. Europa</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Az. Asia Pacifico</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Az. Euro</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Az. Emerging</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="122" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:39.4;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>-10</tspan></text><text x="161.4" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:39.4;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>-5</tspan></text><text x="200.8" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:39.4;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>0</tspan></text><text x="240.2" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:39.4;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>5</tspan></text><text x="279.6" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:39.4;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>10</tspan></text><text x="314" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:19.7;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>15</tspan></text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="GeograficiA3" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="2"><div class="highcharts-container" id="highcharts-4" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-5"><rect x="0" y="0" width="233" height="197"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 121.5 10 L 121.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 187.5 10 L 187.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 252.5 10 L 252.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 121.5 243 L 121.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 187.5 243 L 187.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 252.5 243 L 252.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 3 anni</tspan></text><path fill="none" d="M 122 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="197" height="233" clip-path="url(#highcharts-5)"><rect x="196.5" y="53.5" width="33" height="144" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="105.5" width="33" height="92" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="118.5" width="33" height="79" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="139.5" width="33" height="58" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="143.5" width="33" height="54" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="152.5" width="33" height="45" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="197" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Az. America</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Az. Internazionale</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Az. Emerging</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Az. Euro</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Az. Asia Pacifico</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Az. Europa</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="122" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:56px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="187.66666666666666" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:56px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">20</text><text x="253.33333333333331" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:56px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">40</text><text x="314" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:56px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">60</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="GeograficiA5" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="3"><div class="highcharts-container" id="highcharts-6" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-7"><rect x="0" y="0" width="233" height="197"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 121.5 10 L 121.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 170.5 10 L 170.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 220.5 10 L 220.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 269.5 10 L 269.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 121.5 243 L 121.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 170.5 243 L 170.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 220.5 243 L 220.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 269.5 243 L 269.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 5 anni</tspan></text><path fill="none" d="M 122 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="197" height="233" clip-path="url(#highcharts-7)"><rect x="196.5" y="20.5" width="33" height="177" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="104.5" width="33" height="93" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="138.5" width="33" height="59" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="166.5" width="33" height="31" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="178.5" width="33" height="19" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="183.5" width="33" height="14" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="197" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Az. America</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Az. Internazionale</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Az. Asia Pacifico</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Az. Emerging</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Az. Euro</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Az. Europa</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="122" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="311.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">100</text><text x="171.25" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">25</text><text x="220.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">50</text><text x="269.75" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">75</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget cloned">
                  <div id="GeograficiAI" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="0"><div class="highcharts-container" id="highcharts-0" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-1"><rect x="0" y="0" width="233" height="197"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 121.5 10 L 121.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 170.5 10 L 170.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 220.5 10 L 220.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 269.5 10 L 269.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 121.5 243 L 121.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 170.5 243 L 170.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 220.5 243 L 220.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 269.5 243 L 269.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance da inizio anno</tspan></text><path fill="none" d="M 122 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="197" height="233" clip-path="url(#highcharts-1)"><rect x="196.5" y="22.5" width="33" height="175" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="54.5" width="33" height="143" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="82.5" width="33" height="115" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="83.5" width="33" height="114" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="113.5" width="33" height="84" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="126.5" width="33" height="71" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="197" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Az. America</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Az. Internazionale</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Az. Europa</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Az. Euro</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Az. Asia Pacifico</tspan></text><text x="107" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Az. Emerging</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="122" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:49.25;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>0</tspan></text><text x="171.25" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:49.25;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>5</tspan></text><text x="220.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:49.25;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>10</tspan></text><text x="269.75" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:49.25;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>15</tspan></text><text x="314" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:24.625;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>20</tspan></text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div></div></div>

                <!--A1-->
                

                <!--A3-->
                

                <!--A5-->
                

                <!--nav menu-->
                <div class="custom-nav clearfix">
                  <div class="pull-left">
                    <div class="rivaCarouselNav nav-st-3 home-cla-nav ghost"><a href="#" class="to-the-left "><i class="fa fa-chevron-left"></i></a><a href="#" class="to-the-right "><i class="fa fa-chevron-right"></i></a></div>
                  </div>
                  <div class="pull-right mt4">
                    <a id="ctl00_Homepage_CPH_VediTuttoAzionariGeografici_HL" class="home-widget-info" href="/ITA/Default.aspx?PAG=10&amp;MOD=CAT&amp;IND=1">Vedi tutto</a>
                  </div>
                </div>

              </div>
						</div>
					</div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <div class="widget home-widget clearfix">
						<h2 class="widget-title home-title">
              <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>AZIONARI SETTORIALI
						</h2>
						<div class="widget-content">
              <div id="AzioniSettoriali" class="plugin-wrapper">

                <!--AI-->
                <div class="rivaCarouselWrapper" style="padding-right: 0px; height: 300px;"><div class="rivaCarouselWrapperInner" style="margin-left: -20px; left: -349px; height: 300px;"><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget cloned">
                  <div id="SettorialiA5" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="7"><div class="highcharts-container" id="highcharts-14" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-15"><rect x="0" y="0" width="233" height="200"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 118.5 10 L 118.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 158.5 10 L 158.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 198.5 10 L 198.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 238.5 10 L 238.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 278.5 10 L 278.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 118.5 243 L 118.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 158.5 243 L 158.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 198.5 243 L 198.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 238.5 243 L 238.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 278.5 243 L 278.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 5 anni</tspan></text><path fill="none" d="M 119 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="200" height="233" clip-path="url(#highcharts-15)"><rect x="210.5" y="47.5" width="20" height="113" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="187.5" y="78.5" width="20" height="82" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="164.5" y="102.5" width="20" height="58" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="140.5" y="114.5" width="20" height="46" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="117.5" y="123.5" width="20" height="37" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="94.5" y="127.5" width="20" height="33" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="71.5" y="130.5" width="20" height="30" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="47.5" y="144.5" width="20" height="16" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="24.5" y="148.5" width="20" height="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="1.5" y="160.5" width="20" height="17" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#f79104" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="200" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="26" opacity="1"><tspan>Az. Technology</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="49" opacity="1"><tspan>Az. Finanziari</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="73" opacity="1"><tspan>Az. Consumer Go…</tspan><title>Az. Consumer Goods</title></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="96" opacity="1"><tspan>Az. Healthcare</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="119" opacity="1"><tspan>Az. Industriali</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="143" opacity="1"><tspan>Az. Real Estate</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="166" opacity="1"><tspan>Az. Utilities</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="189" opacity="1"><tspan>Az. Materie Prime</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="213" opacity="1"><tspan>Az. Comunicazioni</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="236" opacity="1"><tspan>Az. Energia</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="119" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>-50</tspan></text><text x="159" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>0</tspan></text><text x="199" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>50</tspan></text><text x="239" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>100</tspan></text><text x="279" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>150</tspan></text><text x="311.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:20.1;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>200</tspan></text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="SettorialiAI" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="4"><div class="highcharts-container" id="highcharts-8" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-9"><rect x="0" y="0" width="233" height="200"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 118.5 10 L 118.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 185.5 10 L 185.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 251.5 10 L 251.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 118.5 243 L 118.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 185.5 243 L 185.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 251.5 243 L 251.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance da inizio anno</tspan></text><path fill="none" d="M 119 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="200" height="233" clip-path="url(#highcharts-9)"><rect x="210.5" y="33.5" width="20" height="167" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="187.5" y="83.5" width="20" height="117" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="164.5" y="86.5" width="20" height="114" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="140.5" y="89.5" width="20" height="111" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="117.5" y="105.5" width="20" height="95" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="94.5" y="119.5" width="20" height="81" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="71.5" y="123.5" width="20" height="77" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="47.5" y="141.5" width="20" height="59" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="24.5" y="148.5" width="20" height="52" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="1.5" y="179.5" width="20" height="21" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="200" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="26" opacity="1"><tspan>Az. Technology</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="49" opacity="1"><tspan>Az. Real Estate</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="73" opacity="1"><tspan>Az. Industriali</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="96" opacity="1"><tspan>Az. Consumer Go…</tspan><title>Az. Consumer Goods</title></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="119" opacity="1"><tspan>Az. Comunicazioni</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="143" opacity="1"><tspan>Az. Utilities</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="166" opacity="1"><tspan>Az. Materie Prime</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="189" opacity="1"><tspan>Az. Energia</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="213" opacity="1"><tspan>Az. Healthcare</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="236" opacity="1"><tspan>Az. Finanziari</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="119" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="185.66666666666669" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">10</text><text x="252.33333333333334" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">20</text><text x="314" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">30</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="SettorialiA1" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="5"><div class="highcharts-container" id="highcharts-10" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-11"><rect x="0" y="0" width="233" height="200"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 118.5 10 L 118.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 158.5 10 L 158.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 198.5 10 L 198.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 238.5 10 L 238.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 278.5 10 L 278.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 118.5 243 L 118.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 158.5 243 L 158.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 198.5 243 L 198.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 238.5 243 L 238.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 278.5 243 L 278.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 1 anno</tspan></text><path fill="none" d="M 119 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="200" height="233" clip-path="url(#highcharts-11)"><rect x="210.5" y="38.5" width="20" height="82" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="187.5" y="42.5" width="20" height="78" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="164.5" y="71.5" width="20" height="49" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="140.5" y="75.5" width="20" height="45" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="117.5" y="78.5" width="20" height="42" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="94.5" y="79.5" width="20" height="41" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="71.5" y="80.5" width="20" height="40" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="47.5" y="116.5" width="20" height="4" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="24.5" y="120.5" width="20" height="30" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#f79104" rx="0" ry="0"></rect><rect x="1.5" y="120.5" width="20" height="53" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#f79104" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="200" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="26" opacity="1"><tspan>Az. Utilities</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="49" opacity="1"><tspan>Az. Finanziari</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="73" opacity="1"><tspan>Az. Real Estate</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="96" opacity="1"><tspan>Az. Comunicazioni</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="119" opacity="1"><tspan>Az. Consumer Go…</tspan><title>Az. Consumer Goods</title></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="143" opacity="1"><tspan>Az. Technology</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="166" opacity="1"><tspan>Az. Healthcare</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="189" opacity="1"><tspan>Az. Industriali</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="213" opacity="1"><tspan>Az. Materie Prime</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="236" opacity="1"><tspan>Az. Energia</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="119" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>-20</tspan></text><text x="159" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>-10</tspan></text><text x="199" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>0</tspan></text><text x="239" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>10</tspan></text><text x="279" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>20</tspan></text><text x="314" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:20.1;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>30</tspan></text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="SettorialiA3" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="6"><div class="highcharts-container" id="highcharts-12" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-13"><rect x="0" y="0" width="233" height="200"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 118.5 10 L 118.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 158.5 10 L 158.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 198.5 10 L 198.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 238.5 10 L 238.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 278.5 10 L 278.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 118.5 243 L 118.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 158.5 243 L 158.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 198.5 243 L 198.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 238.5 243 L 238.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 278.5 243 L 278.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 3 anni</tspan></text><path fill="none" d="M 119 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="200" height="233" clip-path="url(#highcharts-13)"><rect x="210.5" y="31.5" width="20" height="129" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="187.5" y="96.5" width="20" height="64" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="164.5" y="112.5" width="20" height="48" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="140.5" y="116.5" width="20" height="44" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="117.5" y="120.5" width="20" height="40" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="94.5" y="128.5" width="20" height="32" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="71.5" y="136.5" width="20" height="24" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="47.5" y="140.5" width="20" height="20" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="24.5" y="160.5" width="20" height="2" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#f79104" rx="0" ry="0"></rect><rect x="1.5" y="160.5" width="20" height="4" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#f79104" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="200" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="26" opacity="1"><tspan>Az. Technology</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="49" opacity="1"><tspan>Az. Finanziari</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="73" opacity="1"><tspan>Az. Consumer Go…</tspan><title>Az. Consumer Goods</title></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="96" opacity="1"><tspan>Az. Industriali</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="119" opacity="1"><tspan>Az. Materie Prime</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="143" opacity="1"><tspan>Az. Healthcare</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="166" opacity="1"><tspan>Az. Utilities</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="189" opacity="1"><tspan>Az. Real Estate</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="213" opacity="1"><tspan>Az. Energia</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="236" opacity="1"><tspan>Az. Comunicazioni</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="159" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="311.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">100</text><text x="119" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">-25</text><text x="199" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">25</text><text x="239" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">50</text><text x="279" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">75</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="SettorialiA5" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="7"><div class="highcharts-container" id="highcharts-14" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-15"><rect x="0" y="0" width="233" height="200"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 118.5 10 L 118.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 158.5 10 L 158.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 198.5 10 L 198.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 238.5 10 L 238.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 278.5 10 L 278.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 118.5 243 L 118.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 158.5 243 L 158.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 198.5 243 L 198.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 238.5 243 L 238.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 278.5 243 L 278.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 5 anni</tspan></text><path fill="none" d="M 119 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="200" height="233" clip-path="url(#highcharts-15)"><rect x="210.5" y="47.5" width="20" height="113" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="187.5" y="78.5" width="20" height="82" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="164.5" y="102.5" width="20" height="58" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="140.5" y="114.5" width="20" height="46" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="117.5" y="123.5" width="20" height="37" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="94.5" y="127.5" width="20" height="33" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="71.5" y="130.5" width="20" height="30" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="47.5" y="144.5" width="20" height="16" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="24.5" y="148.5" width="20" height="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="1.5" y="160.5" width="20" height="17" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#f79104" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="200" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="26" opacity="1"><tspan>Az. Technology</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="49" opacity="1"><tspan>Az. Finanziari</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="73" opacity="1"><tspan>Az. Consumer Go…</tspan><title>Az. Consumer Goods</title></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="96" opacity="1"><tspan>Az. Healthcare</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="119" opacity="1"><tspan>Az. Industriali</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="143" opacity="1"><tspan>Az. Real Estate</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="166" opacity="1"><tspan>Az. Utilities</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="189" opacity="1"><tspan>Az. Materie Prime</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="213" opacity="1"><tspan>Az. Comunicazioni</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="236" opacity="1"><tspan>Az. Energia</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="119" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>-50</tspan></text><text x="159" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>0</tspan></text><text x="199" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>50</tspan></text><text x="239" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>100</tspan></text><text x="279" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:40.2;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>150</tspan></text><text x="311.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:20.1;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1"><tspan>200</tspan></text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 349px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget cloned">
                  <div id="SettorialiAI" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="4"><div class="highcharts-container" id="highcharts-8" style="position: relative; overflow: hidden; width: 329px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="329" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-9"><rect x="0" y="0" width="233" height="200"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="329" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 118.5 10 L 118.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 185.5 10 L 185.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 251.5 10 L 251.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 10 L 319.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 118.5 243 L 118.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 185.5 243 L 185.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 251.5 243 L 251.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 319.5 243 L 319.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="319" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance da inizio anno</tspan></text><path fill="none" d="M 119 243.5 L 319 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="200" height="233" clip-path="url(#highcharts-9)"><rect x="210.5" y="33.5" width="20" height="167" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="187.5" y="83.5" width="20" height="117" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="164.5" y="86.5" width="20" height="114" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="140.5" y="89.5" width="20" height="111" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="117.5" y="105.5" width="20" height="95" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="94.5" y="119.5" width="20" height="81" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="71.5" y="123.5" width="20" height="77" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="47.5" y="141.5" width="20" height="59" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="24.5" y="148.5" width="20" height="52" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="1.5" y="179.5" width="20" height="21" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(319,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="200" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="26" opacity="1"><tspan>Az. Technology</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="49" opacity="1"><tspan>Az. Real Estate</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="73" opacity="1"><tspan>Az. Industriali</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:ellipsis;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="96" opacity="1"><tspan>Az. Consumer Go…</tspan><title>Az. Consumer Goods</title></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="119" opacity="1"><tspan>Az. Comunicazioni</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="143" opacity="1"><tspan>Az. Utilities</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="166" opacity="1"><tspan>Az. Materie Prime</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="189" opacity="1"><tspan>Az. Energia</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="213" opacity="1"><tspan>Az. Healthcare</tspan></text><text x="104" style="color:#333;cursor:default;font-size:13px;font-weight:lighter;fill:#333;width:99px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="236" opacity="1"><tspan>Az. Finanziari</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="119" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="185.66666666666669" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">10</text><text x="252.33333333333334" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">20</text><text x="314" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">30</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div></div></div>

                <!--A1-->
                

                <!--A3-->
                

                <!--A5-->
                

                <!--nav menu-->
                <div class="custom-nav clearfix">
                  <div class="pull-left">
                    <div class="rivaCarouselNav nav-st-3 home-cla-nav ghost"><a href="#" class="to-the-left "><i class="fa fa-chevron-left"></i></a><a href="#" class="to-the-right "><i class="fa fa-chevron-right"></i></a></div>
                  </div>
                  <div class="pull-right mt4">
                    <a id="ctl00_Homepage_CPH_VediTuttoAzioniSettoriali_HL" class="home-widget-info" href="/ITA/Default.aspx?PAG=10&amp;MOD=CAT&amp;IND=2">Vedi tutto</a>
                  </div>
                </div>

              </div>
						</div>
					</div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <div class="widget home-widget last clearfix">
						<h2 class="widget-title home-title">
              <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>OBBLIGAZIONARI
						</h2>
						<div class="widget-content">
              <div id="Obbligazionari" class="plugin-wrapper">

                <!--AI-->
                <div class="rivaCarouselWrapper" style="padding-right: 0px; height: 300px;"><div class="rivaCarouselWrapperInner" style="margin-left: -20px; left: -380px; height: 300px;"><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 380px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget cloned">
                  <div id="ObbligazionariA5" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="11"><div class="highcharts-container" id="highcharts-22" style="position: relative; overflow: hidden; width: 360px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="360" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-23"><rect x="0" y="0" width="233" height="217"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="360" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 132.5 10 L 132.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 186.5 10 L 186.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 241.5 10 L 241.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 295.5 10 L 295.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 10 L 350.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 132.5 243 L 132.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 186.5 243 L 186.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 241.5 243 L 241.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 295.5 243 L 295.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 243 L 350.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="350" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 5 anni</tspan></text><path fill="none" d="M 133 243.5 L 350 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="217" height="233" clip-path="url(#highcharts-23)"><rect x="196.5" y="59.5" width="33" height="158" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="81.5" width="33" height="136" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="110.5" width="33" height="107" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="112.5" width="33" height="105" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="166.5" width="33" height="51" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="174.5" width="33" height="43" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="217" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Obbl. Emerging</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Obbl. Asia Pacifico</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Obbl. Internazionale</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Obbl. America</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Obbl. Europa</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Obbl. Euro</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="133" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="187.25" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">20</text><text x="241.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">40</text><text x="295.75" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">60</text><text x="345" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">80</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 380px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="ObbligazionariAI" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="8"><div class="highcharts-container" id="highcharts-16" style="position: relative; overflow: hidden; width: 360px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="360" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-17"><rect x="0" y="0" width="233" height="217"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="360" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 132.5 10 L 132.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 186.5 10 L 186.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 241.5 10 L 241.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 295.5 10 L 295.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 10 L 350.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 132.5 243 L 132.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 186.5 243 L 186.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 241.5 243 L 241.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 295.5 243 L 295.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 243 L 350.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="350" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance da inizio anno</tspan></text><path fill="none" d="M 133 243.5 L 350 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="217" height="233" clip-path="url(#highcharts-17)"><rect x="196.5" y="31.5" width="33" height="186" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="78.5" width="33" height="139" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="92.5" width="33" height="125" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="121.5" width="33" height="96" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="127.5" width="33" height="90" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="215.5" width="33" height="2" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="217" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Obbl. Asia Pacifico</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Obbl. America</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Obbl. Internazionale</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Obbl. Europa</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Obbl. Euro</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Obbl. Emerging</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="133" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="345" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">10</text><text x="187.25" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">2.5</text><text x="241.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">5</text><text x="295.75" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">7.5</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 380px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="ObbligazionariA1" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="9"><div class="highcharts-container" id="highcharts-18" style="position: relative; overflow: hidden; width: 360px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="360" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-19"><rect x="0" y="0" width="233" height="217"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="360" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 132.5 10 L 132.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 204.5 10 L 204.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 277.5 10 L 277.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 10 L 350.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 132.5 243 L 132.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 204.5 243 L 204.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 277.5 243 L 277.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 243 L 350.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="350" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 1 anno</tspan></text><path fill="none" d="M 133 243.5 L 350 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="217" height="233" clip-path="url(#highcharts-19)"><rect x="196.5" y="24.5" width="33" height="193" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="27.5" width="33" height="190" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="50.5" width="33" height="167" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="67.5" width="33" height="150" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="133.5" width="33" height="84" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="137.5" width="33" height="80" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="217" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Obbl. Asia Pacifico</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Obbl. Emerging</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Obbl. America</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Obbl. Internazionale</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Obbl. Europa</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Obbl. Euro</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="133" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="205.33333333333331" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">5</text><text x="277.66666666666663" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">10</text><text x="345" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">15</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 380px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="ObbligazionariA3" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="10"><div class="highcharts-container" id="highcharts-20" style="position: relative; overflow: hidden; width: 360px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="360" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-21"><rect x="0" y="0" width="233" height="217"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="360" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 132.5 10 L 132.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 186.5 10 L 186.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 241.5 10 L 241.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 295.5 10 L 295.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 10 L 350.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 132.5 243 L 132.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 186.5 243 L 186.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 241.5 243 L 241.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 295.5 243 L 295.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 243 L 350.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="350" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 3 anni</tspan></text><path fill="none" d="M 133 243.5 L 350 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="217" height="233" clip-path="url(#highcharts-21)"><rect x="196.5" y="59.5" width="33" height="158" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="183.5" width="33" height="34" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="198.5" width="33" height="19" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="201.5" width="33" height="16" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="201.5" width="33" height="16" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="204.5" width="33" height="13" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="217" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Obbl. Emerging</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Obbl. Asia Pacifico</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Obbl. America</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Obbl. Europa</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Obbl. Internazionale</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Obbl. Euro</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="133" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="187.25" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">20</text><text x="241.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">40</text><text x="295.75" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">60</text><text x="345" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">80</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 380px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget">
                  <div id="ObbligazionariA5" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="11"><div class="highcharts-container" id="highcharts-22" style="position: relative; overflow: hidden; width: 360px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="360" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-23"><rect x="0" y="0" width="233" height="217"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="360" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 132.5 10 L 132.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 186.5 10 L 186.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 241.5 10 L 241.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 295.5 10 L 295.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 10 L 350.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 132.5 243 L 132.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 186.5 243 L 186.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 241.5 243 L 241.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 295.5 243 L 295.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 243 L 350.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="350" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance 5 anni</tspan></text><path fill="none" d="M 133 243.5 L 350 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="217" height="233" clip-path="url(#highcharts-23)"><rect x="196.5" y="59.5" width="33" height="158" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="81.5" width="33" height="136" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="110.5" width="33" height="107" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="112.5" width="33" height="105" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="166.5" width="33" height="51" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="174.5" width="33" height="43" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="217" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Obbl. Emerging</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Obbl. Asia Pacifico</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Obbl. Internazionale</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Obbl. America</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Obbl. Europa</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Obbl. Euro</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="133" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="187.25" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">20</text><text x="241.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">40</text><text x="295.75" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">60</text><text x="345" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">80</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 20px; width: 380px;"><div class="widget home-widget cl-home-widget cloned">
                  <div id="ObbligazionariAI" style="width:100%; height:300px;" data-highcharts-chart="8"><div class="highcharts-container" id="highcharts-16" style="position: relative; overflow: hidden; width: 360px; height: 300px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="360" height="300"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-17"><rect x="0" y="0" width="233" height="217"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="360" height="300" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 132.5 10 L 132.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 186.5 10 L 186.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 241.5 10 L 241.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 295.5 10 L 295.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 10 L 350.5 243" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 132.5 243 L 132.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 186.5 243 L 186.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 241.5 243 L 241.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 295.5 243 L 295.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 350.5 243 L 350.5 253" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="350" zIndex="7" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#707070;fill:#707070;" visibility="visible" y="282"><tspan>Performance da inizio anno</tspan></text><path fill="none" d="M 133 243.5 L 350 243.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" style="" width="217" height="233" clip-path="url(#highcharts-17)"><rect x="196.5" y="31.5" width="33" height="186" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="157.5" y="78.5" width="33" height="139" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="118.5" y="92.5" width="33" height="125" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="80.5" y="121.5" width="33" height="96" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="41.5" y="127.5" width="33" height="90" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect><rect x="2.5" y="215.5" width="33" height="2" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1" fill="#527199" rx="0" ry="0"></rect></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(350,243) rotate(90) scale(-1,1) scale(1 1)" width="217" height="233" clip-path="none"></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="35" opacity="1"><tspan>Obbl. Asia Pacifico</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="74" opacity="1"><tspan>Obbl. America</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="113" opacity="1"><tspan>Obbl. Internazionale</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="151" opacity="1"><tspan>Obbl. Europa</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="190" opacity="1"><tspan>Obbl. Euro</tspan></text><text x="118" style="color:#333;cursor:default;font-size:14px;font-weight:lighter;fill:#333;width:109px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="229" opacity="1"><tspan>Obbl. Emerging</tspan></text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="133" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">0</text><text x="345" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">10</text><text x="187.25" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">2.5</text><text x="241.5" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">5</text><text x="295.75" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="262" opacity="1">7.5</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
                </div></div></div></div>

                <!--A1-->
                

                <!--A3-->
                

                <!--A5-->
                

                <!--nav menu-->
                <div class="custom-nav clearfix">
                  <div class="pull-left">
                    <div class="rivaCarouselNav nav-st-3 home-cla-nav ghost"><a href="#" class="to-the-left "><i class="fa fa-chevron-left"></i></a><a href="#" class="to-the-right "><i class="fa fa-chevron-right"></i></a></div>
                  </div>
                  <div class="pull-right mt4">
                    <a id="ctl00_Homepage_CPH_VediTuttoObbligazionari_HL" class="home-widget-info" href="/ITA/Default.aspx?PAG=10&amp;MOD=CAT&amp;IND=3">Vedi tutto</a>
                  </div>
                </div>

              </div>
						</div>
					</div>
        </div>
      </div>

      <!--navigazione-->
      <a href="#" class="graph-nav-left">
        <i class="fa fa-angle-left"></i>
      </a>
      <a href="#" class="graph-nav-right">
        <i class="fa fa-angle-right"></i>
      </a>
      
    </div>
  </section>

  <!--banner-->
  <section class="banner-section border-bottom-1">
    <div class="container">
      <div class="text-center">
        <div class="clearfix">  <div class="cfs-banner" data-cod="122" data-label="BANNER_HOME_LEADERBOARD_SPAZIO_1"></div></div>
      </div>
    </div>
  </section>

  <section class="secondary-bg-lighten">
		<div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-8">
          <div class="widget home-widget clearfix">
						<h2 class="widget-title home-title clearfix">
              <span class="pull-left">
                <i class="fa fa-globe mr10"></i>ANALISI CATEGORIE
              </span>
              <span class="pull-right">
                <a id="ctl00_Homepage_CPH_VediTuttoCategorie_HL" class="home-widget-info" href="/ITA/Default.aspx?PAG=10&amp;MOD=CAT">Vedi tutto</a>
              </span>
						</h2>
						<div class="widget-content">
              <div class="chart-box">
                <div id="chartContainer4" style="width:100%; height:284px;" data-highcharts-chart="12"><div class="highcharts-container" id="highcharts-24" style="position: relative; overflow: hidden; width: 697px; height: 284px; text-align: left; line-height: normal; z-index: 0; font-family: Roboto Condensed; touch-action: none;"><svg version="1.1" style="font-family:Roboto Condensed;font-size:12px;" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="697" height="284"><desc>Created with Highcharts 4.1.9</desc><defs><clipPath id="highcharts-25"><rect x="0" y="0" width="624" height="217"></rect></clipPath></defs><rect x="0" y="0" width="697" height="284" strokeWidth="0" fill="#FFFFFF" class=" highcharts-background"></rect><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 88.5 10 L 88.5 227" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 177.5 10 L 177.5 227" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 267.5 10 L 267.5 227" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 356.5 10 L 356.5 227" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 445.5 10 L 445.5 227" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 534.5 10 L 534.5 227" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 624.5 10 L 624.5 227" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-grid" zIndex="1"><path fill="none" d="M 63 227.5 L 687 227.5" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 63 184.5 L 687 184.5" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 63 140.5 L 687 140.5" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 63 97.5 L 687 97.5" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 63 53.5 L 687 53.5" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 63 9.5 L 687 9.5" stroke="#D8D8D8" stroke-width="1" zIndex="1" opacity="1"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 88.5 227 L 88.5 237" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 177.5 227 L 177.5 237" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 267.5 227 L 267.5 237" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 356.5 227 L 356.5 237" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 445.5 227 L 445.5 237" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 534.5 227 L 534.5 237" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 624.5 227 L 624.5 237" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="375" zIndex="7" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" class=" highcharts-xaxis-title" style="color:#898989;font-size:12px;fill:#898989;" visibility="visible" y="266">Rischio</text><path fill="none" d="M 63 227.5 L 687 227.5" stroke="#ddd" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-axis" zIndex="2"><path fill="none" d="M 63 227.5 L 53 227.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 63 184.5 L 53 184.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 63 140.5 L 53 140.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 63 97.5 L 53 97.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 63 53.5 L 53 53.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><path fill="none" d="M 63 9.5 L 53 9.5" stroke="#C0D0E0" stroke-width="1" opacity="1"></path><text x="25" zIndex="7" text-anchor="middle" transform="translate(0,0) rotate(270 25 118.5)" class=" highcharts-yaxis-title" style="color:#898989;font-size:12px;fill:#898989;" visibility="visible" y="118.5">Rendimento</text><path fill="none" d="M 62.5 10 L 62.5 227" stroke="#ddd" stroke-width="1" zIndex="7" visibility="visible"></path></g><g class="highcharts-series-group" zIndex="3"><g class="highcharts-series highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(63,10) scale(1 1)" clip-path="url(#highcharts-25)" style=""></g><g class="highcharts-markers highcharts-series-0 highcharts-tracker" visibility="visible" zIndex="0.1" transform="translate(63,10) scale(1 1)" clip-path="url(#highcharts-26)" style=""><path fill="#86B402" d="M 87 112.0534 C 90.996 112.0534 90.996 118.0534 87 118.0534 C 83.004 118.0534 83.004 112.0534 87 112.0534 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 88 121.12400000000001 C 91.996 121.12400000000001 91.996 127.12400000000001 88 127.12400000000001 C 84.004 127.12400000000001 84.004 121.12400000000001 88 121.12400000000001 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 124 106.8888 C 127.996 106.8888 127.996 112.8888 124 112.8888 C 120.004 112.8888 120.004 106.8888 124 106.8888 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 118 115.7424 C 121.996 115.7424 121.996 121.7424 118 121.7424 C 114.004 121.7424 114.004 115.7424 118 115.7424 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 102 97.8182 C 105.996 97.8182 105.996 103.8182 102 103.8182 C 98.004 103.8182 98.004 97.8182 102 97.8182 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 70 115.78580000000001 C 73.996 115.78580000000001 73.996 121.78580000000001 70 121.78580000000001 C 66.004 121.78580000000001 66.004 115.78580000000001 70 115.78580000000001 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 102 97.8182 C 105.996 97.8182 105.996 103.8182 102 103.8182 C 98.004 103.8182 98.004 97.8182 102 97.8182 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 83 117.6086 C 86.996 117.6086 86.996 123.6086 83 123.6086 C 79.004 123.6086 79.004 117.6086 83 117.6086 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 130 119.0408 C 133.996 119.0408 133.996 125.0408 130 125.0408 C 126.004 125.0408 126.004 119.0408 130 119.0408 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 77 118.73700000000001 C 80.996 118.73700000000001 80.996 124.73700000000001 77 124.73700000000001 C 73.004 124.73700000000001 73.004 118.73700000000001 77 118.73700000000001 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 71 120.42960000000001 C 74.996 120.42960000000001 74.996 126.42960000000001 71 126.42960000000001 C 67.004 126.42960000000001 67.004 120.42960000000001 71 120.42960000000001 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 123 106.368 C 126.996 106.368 126.996 112.368 123 112.368 C 119.004 112.368 119.004 106.368 123 106.368 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 147 95.518 C 150.996 95.518 150.996 101.518 147 101.518 C 143.004 101.518 143.004 95.518 147 95.518 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 127 109.623 C 130.996 109.623 130.996 115.623 127 115.623 C 123.004 115.623 123.004 109.623 127 109.623 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 129 117.4784 C 132.996 117.4784 132.996 123.4784 129 123.4784 C 125.004 123.4784 125.004 117.4784 129 117.4784 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 28 128.89260000000002 C 31.996 128.89260000000002 31.996 134.89260000000002 28 134.89260000000002 C 24.004 134.89260000000002 24.004 128.89260000000002 28 128.89260000000002 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 130 119.0408 C 133.996 119.0408 133.996 125.0408 130 125.0408 C 126.004 125.0408 126.004 119.0408 130 119.0408 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 28 119.9956 C 31.996 119.9956 31.996 125.9956 28 125.9956 C 24.004 125.9956 24.004 119.9956 28 119.9956 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 28 119.9956 C 31.996 119.9956 31.996 125.9956 28 125.9956 C 24.004 125.9956 24.004 119.9956 28 119.9956 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 28 119.9956 C 31.996 119.9956 31.996 125.9956 28 125.9956 C 24.004 125.9956 24.004 119.9956 28 119.9956 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 28 119.9956 C 31.996 119.9956 31.996 125.9956 28 125.9956 C 24.004 125.9956 24.004 119.9956 28 119.9956 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 28 119.9956 C 31.996 119.9956 31.996 125.9956 28 125.9956 C 24.004 125.9956 24.004 119.9956 28 119.9956 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 595 184.6182 C 598.996 184.6182 598.996 190.6182 595 190.6182 C 591.004 190.6182 591.004 184.6182 595 184.6182 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 124 114.13660000000002 C 127.996 114.13660000000002 127.996 120.13660000000002 124 120.13660000000002 C 120.004 120.13660000000002 120.004 114.13660000000002 124 114.13660000000002 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 136 98.0352 C 139.996 98.0352 139.996 104.0352 136 104.0352 C 132.004 104.0352 132.004 98.0352 136 98.0352 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 157 118.1294 C 160.996 118.1294 160.996 124.1294 157 124.1294 C 153.004 124.1294 153.004 118.1294 157 118.1294 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 127 124.379 C 130.996 124.379 130.996 130.37900000000002 127 130.37900000000002 C 123.004 130.37900000000002 123.004 124.379 127 124.379 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 130 119.0408 C 133.996 119.0408 133.996 125.0408 130 125.0408 C 126.004 125.0408 126.004 119.0408 130 119.0408 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 128 113.095 C 131.996 113.095 131.996 119.095 128 119.095 C 124.004 119.095 124.004 113.095 128 113.095 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 90 106.1944 C 93.996 106.1944 93.996 112.1944 90 112.1944 C 86.004 112.1944 86.004 106.1944 90 106.1944 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 88 118.73700000000001 C 91.996 118.73700000000001 91.996 124.73700000000001 88 124.73700000000001 C 84.004 124.73700000000001 84.004 118.73700000000001 88 118.73700000000001 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 77 118.73700000000001 C 80.996 118.73700000000001 80.996 124.73700000000001 77 124.73700000000001 C 73.004 124.73700000000001 73.004 118.73700000000001 77 118.73700000000001 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 74 115.9594 C 77.996 115.9594 77.996 121.9594 74 121.9594 C 70.004 121.9594 70.004 115.9594 74 115.9594 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 91 108.321 C 94.996 108.321 94.996 114.321 91 114.321 C 87.004 114.321 87.004 108.321 91 108.321 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 83 120.6032 C 86.996 120.6032 86.996 126.6032 83 126.6032 C 79.004 126.6032 79.004 120.6032 83 120.6032 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 33 126.63580000000002 C 36.996 126.63580000000002 36.996 132.63580000000002 33 132.63580000000002 C 29.004 132.63580000000002 29.004 126.63580000000002 33 126.63580000000002 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 71 120.42960000000001 C 74.996 120.42960000000001 74.996 126.42960000000001 71 126.42960000000001 C 67.004 126.42960000000001 67.004 120.42960000000001 71 120.42960000000001 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 64 118.086 C 67.996 118.086 67.996 124.086 64 124.086 C 60.004 124.086 60.004 118.086 64 118.086 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 123 106.368 C 126.996 106.368 126.996 112.368 123 112.368 C 119.004 112.368 119.004 106.368 123 106.368 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 147 95.518 C 150.996 95.518 150.996 101.518 147 101.518 C 143.004 101.518 143.004 95.518 147 95.518 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 127 109.623 C 130.996 109.623 130.996 115.623 127 115.623 C 123.004 115.623 123.004 109.623 127 109.623 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 144 95.9086 C 147.996 95.9086 147.996 101.9086 144 101.9086 C 140.004 101.9086 140.004 95.9086 144 95.9086 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 135 121.1674 C 138.996 121.1674 138.996 127.1674 135 127.1674 C 131.004 127.1674 131.004 121.1674 135 121.1674 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 128 120.34280000000001 C 131.996 120.34280000000001 131.996 126.34280000000001 128 126.34280000000001 C 124.004 126.34280000000001 124.004 120.34280000000001 128 120.34280000000001 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 129 117.4784 C 132.996 117.4784 132.996 123.4784 129 123.4784 C 125.004 123.4784 125.004 117.4784 129 117.4784 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 128 111.7062 C 131.996 111.7062 131.996 117.7062 128 117.7062 C 124.004 117.7062 124.004 111.7062 128 111.7062 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 127 121.341 C 130.996 121.341 130.996 127.341 127 127.341 C 123.004 127.341 123.004 121.341 127 121.341 Z"></path><path fill="#86B402" d="M 28 128.89260000000002 C 31.996 128.89260000000002 31.996 134.89260000000002 28 134.89260000000002 C 24.004 134.89260000000002 24.004 128.89260000000002 28 128.89260000000002 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 28 119.9956 C 31.996 119.9956 31.996 125.9956 28 125.9956 C 24.004 125.9956 24.004 119.9956 28 119.9956 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 142 99.9448 C 145.996 99.9448 145.996 105.9448 142 105.9448 C 138.004 105.9448 138.004 99.9448 142 99.9448 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 139 80.41479999999999 C 142.996 80.41479999999999 142.996 86.41479999999999 139 86.41479999999999 C 135.004 86.41479999999999 135.004 80.41479999999999 139 80.41479999999999 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 167 94.0424 C 170.996 94.0424 170.996 100.0424 167 100.0424 C 163.004 100.0424 163.004 94.0424 167 94.0424 Z"></path><path fill="#7F6084" d="M 140 101.2034 C 143.996 101.2034 143.996 107.2034 140 107.2034 C 136.004 107.2034 136.004 101.2034 140 101.2034 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 301 27.379999999999995 C 304.996 27.379999999999995 304.996 33.379999999999995 301 33.379999999999995 C 297.004 33.379999999999995 297.004 27.379999999999995 301 27.379999999999995 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 422 149.2038 C 425.996 149.2038 425.996 155.2038 422 155.2038 C 418.004 155.2038 418.004 149.2038 422 149.2038 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 239 82.8452 C 242.996 82.8452 242.996 88.8452 239 88.8452 C 235.004 88.8452 235.004 82.8452 239 82.8452 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 263 88.96459999999999 C 266.996 88.96459999999999 266.996 94.96459999999999 263 94.96459999999999 C 259.004 94.96459999999999 259.004 88.96459999999999 263 88.96459999999999 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 217 80.71860000000001 C 220.996 80.71860000000001 220.996 86.71860000000001 217 86.71860000000001 C 213.004 86.71860000000001 213.004 80.71860000000001 217 80.71860000000001 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 197 104.0678 C 200.996 104.0678 200.996 110.0678 197 110.0678 C 193.004 110.0678 193.004 104.0678 197 104.0678 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 258 82.281 C 261.996 82.281 261.996 88.281 258 88.281 C 254.004 88.281 254.004 82.281 258 82.281 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 221 97.254 C 224.996 97.254 224.996 103.254 221 103.254 C 217.004 103.254 217.004 97.254 221 97.254 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 276 79.98079999999999 C 279.996 79.98079999999999 279.996 85.98079999999999 276 85.98079999999999 C 272.004 85.98079999999999 272.004 79.98079999999999 276 79.98079999999999 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 234 92.697 C 237.996 92.697 237.996 98.697 234 98.697 C 230.004 98.697 230.004 92.697 234 92.697 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 222 100.1618 C 225.996 100.1618 225.996 106.1618 222 106.1618 C 218.004 106.1618 218.004 100.1618 222 100.1618 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 191 87.1418 C 194.996 87.1418 194.996 93.1418 191 93.1418 C 187.004 93.1418 187.004 87.1418 191 87.1418 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 243 99.20700000000001 C 246.996 99.20700000000001 246.996 105.20700000000001 243 105.20700000000001 C 239.004 105.20700000000001 239.004 99.20700000000001 243 99.20700000000001 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 202 103.113 C 205.996 103.113 205.996 109.113 202 109.113 C 198.004 109.113 198.004 103.113 202 103.113 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 209 94.9104 C 212.996 94.9104 212.996 100.9104 209 100.9104 C 205.004 100.9104 205.004 94.9104 209 94.9104 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 215 92.87060000000001 C 218.996 92.87060000000001 218.996 98.87060000000001 215 98.87060000000001 C 211.004 98.87060000000001 211.004 92.87060000000001 215 92.87060000000001 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 251 93.3914 C 254.996 93.3914 254.996 99.3914 251 99.3914 C 247.004 99.3914 247.004 93.3914 251 93.3914 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 238 92.2196 C 241.996 92.2196 241.996 98.2196 238 98.2196 C 234.004 98.2196 234.004 92.2196 238 92.2196 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 336 91.82900000000001 C 339.996 91.82900000000001 339.996 97.82900000000001 336 97.82900000000001 C 332.004 97.82900000000001 332.004 91.82900000000001 336 91.82900000000001 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 255 102.028 C 258.996 102.028 258.996 108.028 255 108.028 C 251.004 108.028 251.004 102.028 255 102.028 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 339 116.21979999999999 C 342.996 116.21979999999999 342.996 122.21979999999999 339 122.21979999999999 C 335.004 122.21979999999999 335.004 116.21979999999999 339 116.21979999999999 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 352 44.566400000000016 C 355.996 44.566400000000016 355.996 50.566400000000016 352 50.566400000000016 C 348.004 50.566400000000016 348.004 44.566400000000016 352 44.566400000000016 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 302 79.85060000000001 C 305.996 79.85060000000001 305.996 85.85060000000001 302 85.85060000000001 C 298.004 85.85060000000001 298.004 79.85060000000001 302 79.85060000000001 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 223 83.75660000000002 C 226.996 83.75660000000002 226.996 89.75660000000002 223 89.75660000000002 C 219.004 89.75660000000002 219.004 83.75660000000002 223 83.75660000000002 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 269 77.507 C 272.996 77.507 272.996 83.507 269 83.507 C 265.004 83.507 265.004 77.507 269 77.507 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 267 94.0424 C 270.996 94.0424 270.996 100.0424 267 100.0424 C 263.004 100.0424 263.004 94.0424 267 94.0424 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 331 70.30260000000001 C 334.996 70.30260000000001 334.996 76.30260000000001 331 76.30260000000001 C 327.004 76.30260000000001 327.004 70.30260000000001 331 70.30260000000001 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 254 66.3966 C 257.996 66.3966 257.996 72.3966 254 72.3966 C 250.004 72.3966 250.004 66.3966 254 66.3966 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 515 39.35840000000002 C 518.996 39.35840000000002 518.996 45.35840000000002 515 45.35840000000002 C 511.004 45.35840000000002 511.004 39.35840000000002 515 39.35840000000002 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 245 82.97540000000001 C 248.996 82.97540000000001 248.996 88.97540000000001 245 88.97540000000001 C 241.004 88.97540000000001 241.004 82.97540000000001 245 82.97540000000001 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 362 74.1652 C 365.996 74.1652 365.996 80.1652 362 80.1652 C 358.004 80.1652 358.004 74.1652 362 74.1652 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 233 117.4784 C 236.996 117.4784 236.996 123.4784 233 123.4784 C 229.004 123.4784 229.004 117.4784 233 117.4784 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 318 111.8798 C 321.996 111.8798 321.996 117.8798 318 117.8798 C 314.004 117.8798 314.004 111.8798 318 111.8798 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 217 87.2286 C 220.996 87.2286 220.996 93.2286 217 93.2286 C 213.004 93.2286 213.004 87.2286 217 87.2286 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 225 107.67 C 228.996 107.67 228.996 113.67 225 113.67 C 221.004 113.67 221.004 107.67 225 107.67 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 224 99.2938 C 227.996 99.2938 227.996 105.2938 224 105.2938 C 220.004 105.2938 220.004 99.2938 224 99.2938 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 204 97.38419999999999 C 207.996 97.38419999999999 207.996 103.38419999999999 204 103.38419999999999 C 200.004 103.38419999999999 200.004 97.38419999999999 204 97.38419999999999 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 224 83.2792 C 227.996 83.2792 227.996 89.2792 224 89.2792 C 220.004 89.2792 220.004 83.2792 224 83.2792 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 235 85.8398 C 238.996 85.8398 238.996 91.8398 235 91.8398 C 231.004 91.8398 231.004 85.8398 235 85.8398 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 206 88.9212 C 209.996 88.9212 209.996 94.9212 206 94.9212 C 202.004 94.9212 202.004 88.9212 206 88.9212 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 320 79.3732 C 323.996 79.3732 323.996 85.3732 320 85.3732 C 316.004 85.3732 316.004 79.3732 320 79.3732 Z"></path><path fill="#C24642" d="M 242 71.12719999999999 C 245.996 71.12719999999999 245.996 77.12719999999999 242 77.12719999999999 C 238.004 77.12719999999999 238.004 71.12719999999999 242 71.12719999999999 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 217 80.71860000000001 C 220.996 80.71860000000001 220.996 86.71860000000001 217 86.71860000000001 C 213.004 86.71860000000001 213.004 80.71860000000001 217 80.71860000000001 Z"></path><path fill="#369EAD" d="M 240 103.2866 C 243.996 103.2866 243.996 109.2866 240 109.2866 C 236.004 109.2866 236.004 103.2866 240 103.2866 Z"></path></g></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-xaxis-labels" zIndex="7"><text x="89.04313747926082" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:94px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="246" opacity="1">0</text><text x="178.2930945706276" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:94px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="246" opacity="1">5</text><text x="267.54305166199435" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:94px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="246" opacity="1">10</text><text x="356.79300875336116" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:94px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="246" opacity="1">15</text><text x="446.0429658447279" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:94px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="246" opacity="1">20</text><text x="535.2929229360947" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:94px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="246" opacity="1">25</text><text x="624.5428800274615" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:94px;text-overflow:clip;" text-anchor="middle" transform="translate(0,0)" y="246" opacity="1">30</text></g><g class="highcharts-axis-labels highcharts-yaxis-labels" zIndex="7"><text x="48" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:220px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="231" opacity="1">-20</text><text x="48" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:220px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="188" opacity="1">-10</text><text x="48" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:220px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="144" opacity="1">0</text><text x="48" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:220px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="101" opacity="1">10</text><text x="48" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:220px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="57" opacity="1">20</text><text x="48" style="color:#606060;cursor:default;font-size:11px;fill:#606060;width:220px;text-overflow:clip;" text-anchor="end" transform="translate(0,0)" y="14" opacity="1">30</text></g><g class="highcharts-tooltip" zIndex="8" style="cursor:default;padding:0;pointer-events:none;white-space:nowrap;" transform="translate(0,-9999)"><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.049999999999999996" stroke-width="5" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.09999999999999999" stroke-width="3" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="none" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5" isShadow="true" stroke="black" stroke-opacity="0.15" stroke-width="1" transform="translate(1, 1)"></path><path fill="rgba(249, 249, 249, .85)" d="M 3.5 0.5 L 13.5 0.5 C 16.5 0.5 16.5 0.5 16.5 3.5 L 16.5 13.5 C 16.5 16.5 16.5 16.5 13.5 16.5 L 3.5 16.5 C 0.5 16.5 0.5 16.5 0.5 13.5 L 0.5 3.5 C 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5 0.5"></path><text x="8" zIndex="1" style="font-size:12px;color:#333333;fill:#333333;" y="20"></text></g></svg></div></div>
              </div>
              <ul class="chart-legend clearfix">
                <li class="color-1"><a>Az. Settoriali</a></li>
                <li class="color-2"><a>Az. Geografici</a></li>
                <li class="color-3"><a>Bilanciati e Flessibili</a></li>
                <li class="color-4"><a>Obbligazionari</a></li>
              </ul>
						</div>
					</div>
        </div>

        <div class="col-md-4 lg-mt30">
          <div class="home-classifiche">
            <div class="widget home-widget cl-home-widget">
              <h2 class="widget-title home-title clearfix">
                <span class="pull-left">
                  <i class="fa fa-sort-amount-desc mr10"></i>CLASSIFICHE CFS
                </span>
                <span class="pull-right">
                  <a id="ctl00_Homepage_CPH_ClassificheTutto_HL" class="home-widget-info" href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA">Crea le tue classifiche</a>
                </span>
						  </h2>
              <ul>
<li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA&amp;A=1&amp;V=3">Azionari Geografici - Top 10 Minor volatilità</a></li>
<li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA&amp;A=1&amp;V=4">Azionari Geografici - Top 10 Sharpe</a></li>
<li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA&amp;A=1&amp;M=12">Azionari Geografici – Az. America - Top 10 Rendimento - YTD</a></li>
<li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA&amp;A=4">Bilanciati e Flessibili – Top 10 rendimento - YTD</a></li>
<li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA&amp;A=4&amp;M=14&amp;V=4">Bilanciati e Flessibili – Bilanciati - Top 10 Sharpe</a></li>
<li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA&amp;A=2&amp;V=4">Az. Settoriali e tematici - Top 10 Sharpe</a></li>
<li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA&amp;A=2&amp;V=1">Az. Settoriali e tematici - Top 10 Rendimento - 1 anno</a></li>
<li><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA&amp;A=3&amp;M=1&amp;V=1">Obbligazionari America - Top 10 Rendimento - YTD</a><a href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA&amp;A=1&amp;M=12"><br></a></li>
</ul>
            </div>
          </div>
        </div>

      </div>

      <div class="row mt60">
        <div class="col-md-3 col-sm-6 lg-mb30">
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_FundSelector_HL" class="ricerca-box ricerca-box-1" href="/ITA/Default.aspx?PAG=8&amp;MOD=SRC">
            <div class="inner">
              <h3>Fund selector</h3>
            </div>
          </a>
        </div>
        <div class="col-md-3 col-sm-6 lg-mb30">
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_CategoryAnalysis_HL" class="ricerca-box ricerca-box-2" href="/ITA/Default.aspx?PAG=10&amp;MOD=CAT">
            <div class="inner">
              <h3>Analisi Categorie</h3>
            </div>
          </a>
        </div>
        <div class="col-md-3 col-sm-6 lg-mb30">
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_AssetAllocationOutlook_HL" class="ricerca-box ricerca-box-3" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=223">
            <div class="inner">
              <h3>Asset Allocation Outlook</h3>
            </div>
          </a>
        </div>
        <div class="col-md-3 col-sm-6 lg-mb30">
          <a id="ctl00_Homepage_CPH_PortfolioDesign_HL" class="ricerca-box ricerca-box-4" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB&amp;RUB=222">
            <div class="inner">
              <h3>Portfolio Ideas</h3>
            </div>
          </a>
        </div>
      </div>
		</div>
	</section>

  <!--banner-->
  <section class="banner-section border-bottom-1">
    <div class="container">
      <div class="text-center">
        <div class="clearfix">  <div class="cfs-banner" data-cod="123" data-label="BANNER_HOME_LEADERBOARD_SPAZIO_2"></div></div>
      </div>
    </div>
  </section>

  <!--research hub center-->
  <section class="align-center padding-bottom-0">
		<div class="container">
			<h2 class="section-title margin-bottom-20">Research Hub Center</h2>
      <a id="ctl00_Homepage_CPH_VediTuttoRHC" class="read-all-link" href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC">
        <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Vedi tutto
      </a>
    </div>
    <div id="rhc-list" class="plugin-container margin-top-0">
      <div class="rivaCarouselNav width-100 float-left nav-st-3 mt10"><a href="#" class="to-the-left "><i class="fa fa-chevron-left"></i></a><a href="#" class="to-the-right "><i class="fa fa-chevron-right"></i></a></div>
      
          <div class="rivaCarouselWrapper" style="padding-right: 0px; height: 200px;"><div class="rivaCarouselWrapperInner" style="margin-left: -10px; left: 0px; height: 200px;"><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 10px; width: 480px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl00_RHC_HL" class="project-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC&amp;COD=4182">
				    <figure class="home-img-cutter">
              <img id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl00_RHC_IMG" src="/repository/images/OBJ04869.JPG" style="border-width:0px;">		
				    </figure>
            <div class="fig-caption">
              <div class="inner">
                <div class="fig-caption-title">
                  EDRAM Asset Allocation giugno 2019
                </div>
                <p>Consigliabile adottare una certa dose di prudenza
</p>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl00_LeggiTutto_LBL" class="item-link">
                  <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo
                </span>
              </div>
            </div>
			    </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 10px; width: 480px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl01_RHC_HL" class="project-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC&amp;COD=4169">
				    <figure class="home-img-cutter">
              <img id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl01_RHC_IMG" src="/repository/images/OBJ02235.JPG" style="border-width:0px;">		
				    </figure>
            <div class="fig-caption">
              <div class="inner">
                <div class="fig-caption-title">
                  CANDRIAM: FED e materie prime giocano a favore dell’Emerging Market Debt 
                </div>
                <p>Diliana Deltcheva, Head of Emerging Market Debt </p>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl01_LeggiTutto_LBL" class="item-link">
                  <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo
                </span>
              </div>
            </div>
			    </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 10px; width: 480px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl02_RHC_HL" class="project-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC&amp;COD=4142">
				    <figure class="home-img-cutter">
              <img id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl02_RHC_IMG" src="/repository/images/OBJ03969.JPG" style="border-width:0px;">		
				    </figure>
            <div class="fig-caption">
              <div class="inner">
                <div class="fig-caption-title">
                  GAM: le azioni possono continuare a guadagnare? 
                </div>
                <p>Larry Hatheway, capo economista di GAM Investments </p>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl02_LeggiTutto_LBL" class="item-link">
                  <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo
                </span>
              </div>
            </div>
			    </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 10px; width: 480px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl03_RHC_HL" class="project-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC&amp;COD=4117">
				    <figure class="home-img-cutter">
              <img id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl03_RHC_IMG" src="/repository/images/OBJ04876.JPG" style="border-width:0px;">		
				    </figure>
            <div class="fig-caption">
              <div class="inner">
                <div class="fig-caption-title">
                  E. de Rothschild : Asset Allocation strategica
                </div>
                <p>Lieve sottopeso su azioni e obbligazioni</p>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl03_LeggiTutto_LBL" class="item-link">
                  <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo
                </span>
              </div>
            </div>
			    </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 10px; width: 480px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl04_RHC_HL" class="project-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC&amp;COD=4107">
				    <figure class="home-img-cutter">
              <img id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl04_RHC_IMG" src="/repository/images/OBJ04062.JPG" style="border-width:0px;">		
				    </figure>
            <div class="fig-caption">
              <div class="inner">
                <div class="fig-caption-title">
                  UBS Monthly House View: alzare leggermente il profilo di rischio
                </div>
                <p>I dati economici globali mostrano crescenti segnali di stabilizzazione.</p>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl04_LeggiTutto_LBL" class="item-link">
                  <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo
                </span>
              </div>
            </div>
			    </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 10px; width: 480px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl05_RHC_HL" class="project-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC&amp;COD=4101">
				    <figure class="home-img-cutter">
              <img id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl05_RHC_IMG" src="/repository/images/OBJ00597.JPG" style="border-width:0px;">		
				    </figure>
            <div class="fig-caption">
              <div class="inner">
                <div class="fig-caption-title">
                  NATIXIS: i fund buyer preferiscono la gestione attiva
                </div>
                <p>I risultati di un survey tra investitori professionali</p>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl05_LeggiTutto_LBL" class="item-link">
                  <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo
                </span>
              </div>
            </div>
			    </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 10px; width: 480px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl06_RHC_HL" class="project-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC&amp;COD=4102">
				    <figure class="home-img-cutter">
              <img id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl06_RHC_IMG" src="/repository/images/OBJ04925.JPG" style="border-width:0px;">		
				    </figure>
            <div class="fig-caption">
              <div class="inner">
                <div class="fig-caption-title">
                  GAM: L’eterno dilemma tra azioni e obbligazioni
                </div>
                <p>Con tutta probabilità sarà il mercato obbligazionario a cedere il passo.</p>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl06_LeggiTutto_LBL" class="item-link">
                  <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo
                </span>
              </div>
            </div>
			    </a></div><div class="rivaCarouselItem" style="padding-left: 10px; width: 480px;"><a id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl07_RHC_HL" class="project-item" href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC&amp;COD=4103">
				    <figure class="home-img-cutter">
              <img id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl07_RHC_IMG" src="/repository/images/OBJ04930.JPG" style="border-width:0px;">		
				    </figure>
            <div class="fig-caption">
              <div class="inner">
                <div class="fig-caption-title">
                  Schroders: azionario Usa, utili verso un capovolgimento dell’outlook
                </div>
                <p>Keith Wade, Chief Economist &amp; Strategist, Schroders</p>
                <span id="ctl00_Homepage_CPH_RHC_RPT_ctl07_LeggiTutto_LBL" class="item-link">
                  <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Leggi articolo
                </span>
              </div>
            </div>
			    </a></div></div></div>
        
          
        
          
        
          
        
          
        
          
        
          
        
          
        
      
		</div>
	</section>

  <!-- elenco SGR -->
  <div id="ctl00_Homepage_CPH_ElencoSGR_PNL">
	
		<!--
    <section class="align-center border-bottom-1 pt10 pb10" >
      <div class="container">
			  <div class="row">
				  <div class="col-lg-12">
            <div id="partners" class="plugin-container">
              <a href="/ITA/Default.aspx?PAG=7&MOD=GES&COD=78" class="partner-logo"><img src="/user/assets/img/client01.png" alt="" /></a>
              <a class="partner-logo"><img src="/user/assets/img/client02.png" alt="" /></a>
              <a class="partner-logo"><img src="/user/assets/img/client03.png" alt="" /></a>
              <a class="partner-logo"><img src="/user/assets/img/client04.png" alt="" /></a>
						  <div class="riva-insert-menu-here"></div>
					  </div>
				  </div>
			  </div>
		  </div>
    </section>
		-->
	
</div>

  <!-- servizi -->
  <div id="ctl00_Homepage_CPH_ServiziUtenti_PNL" class="transparent-bg-secondary padding-top-10 padding-bottom-10 home-mycfs-box"><div class="transparent-bg-secondary-inner">
	
		<div class="container">

      <div class="row">
				<div class="col-lg-12 col-md-12" style="text-align:center;">
					<h2 class="section-title" style="font-size:48px;line-height: 48px; margin-bottom:0;">MY CFS</h2>
          <p style="font-size: 18px; color: rgba(255, 255, 255, 0.8) !important;">Servizi esclusivi per utenti registrati</p>
					<p class="b" style="margin-bottom:40px;">
            <a id="ctl00_Homepage_CPH_AccediRegistrati_HL" class="biss-btn mycfs-btn" href="/ITA/Default.aspx?PAG=22&amp;MOD=LGN">
              ACCEDI/REGISTRATI
            </a>
					</p>
				</div>
      </div>
      <div class="row">
				<div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
					<article class="services-1">
						<span class="icon"><i class="fa fa-eye"></i></span>
						<div class="inner">
							<p class="h">Watch list<br>&nbsp;</p>
              <p>Salva i prodotti in liste organizzate e facili da richiamare.</p>
						</div>
						<div class="color-bg"></div>
					</article>
				</div>
				<div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
					<article class="services-1">
						<span class="icon"><i class="fa fa-search-plus"></i></span>
						<div class="inner">
							<p class="h">Confronta Fondi</p>
              <p>Un nuovo schema di confronto per una migliore comprensione.</p>
						</div>
						<div class="color-bg"></div>
					</article>
				</div>
				<div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
					<article class="services-1">
						<span class="icon"><i class="fa fa-line-chart"></i></span>
						<div class="inner">
							<p class="h">Personal portfolio</p>
              <p>Tieni sotto controllo l'ndamento dei tuoi investimenti.</p>
						</div>
						<div class="color-bg"></div>
					</article>
				</div>
        <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
					<article class="services-1">
						<span class="icon"><i class="fa fa-envelope"></i></span>
						<div class="inner">
							<p class="h">Newsletter<br>&nbsp;</p>
              <p>Info e trend dei mercati attraverso le analisi indipendenti di CFS Rating.</p>
						</div>
						<div class="color-bg"></div>
					</article>
				</div>
			</div>
		</div>
	
</div><div class="transparent-bg-secondary-layer"></div></div>          

          <!--footer-->
          <footer id="ctl00_Footer_PNL" class="site-footer">

            <div class="border-bottom-1-2 pb40">
              <div class="container">
				        <div class="row">
					        <div class="col-md-8 col-sm-6">
                    <div class="footer-block clearfix">
                      <aside class="widget mt40">
							          <h2 class="widget-title">CFS RATING</h2>
							          <div class="widget-content">
								          <p class="mt10">Un'esperienza decennale nell'analisi indipendente.</p>
                          <hr>
                          <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                              <ul class="footer-list">
                                <li><a href="/it/cfs-rating/chi-siamo"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Chi siamo</a></li>
                                <li><a href="/it/cfs-rating/prodotti"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Prodotti</a></li>
                                <li><a href="/it/cfs-rating/il-rating-cfs"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Il rating CFS</a></li>
                              </ul>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                              <ul class="footer-list">
                                <li><a href="/it/cfs-rating/partnership"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Partnership</a></li>
                                <li><a href="/it/cfs-rating/careers"><i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Careers</a></li>
                                <li>
                                  <a id="ctl00_Contatti_HL" href="/ITA/Default.aspx?PAG=6&amp;MOD=CNT">
                                    <i class="fa fa-angle-right mr10"></i>Contatti
                                  </a>
                                </li>
                              </ul>
                            </div>
                          </div>
                          
							          </div>
						          </aside>
                    </div>
					        </div>

                  <!--banner-->
                  <div class="col-md-4 col-sm-12">
                    <div class="footer-block clearfix">
                      <div class="footer-banner mt50">
                        <div class="clearfix"><div class="cfs-banner" data-cod="100" data-label="BANNER_HOME_MEDIUM_RECTANGLE_FOOTER"><a href="/user/bannerengine.aspx?c=BANNER_HOME_MEDIUM_RECTANGLE_FOOTER&amp;d=http://www.cfsrating.it/i300migliorifondi/it/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a></div></div>
						          </div>
                    </div>
					        </div>

				        </div>
			        </div>
            </div>
			  
            <div style="background:#fff;">
              <div class="container">
					      <div class="row">
						      <div class="col-lg-12">
							      <div class="footer-menu">
                      <a id="ctl00_HomeFooter_HL" href="/ITA">Home</a>
                      <a id="ctl00_AnalisiFooter_HL" href="/ITA/Default.aspx?PAG=2&amp;MOD=RUB">Analisi</a>
                      <a id="ctl00_ClassificheFooter_HL" href="/ITA/Default.aspx?PAG=31&amp;MOD=CLA">Classifiche</a>
                      <a id="ctl00_FondiFooter_HL" href="/ITA/Default.aspx?PAG=8&amp;MOD=SRC">Fondi e Categorie</a>
                      <a id="ctl00_RHCFooter_HL" href="/ITA/Default.aspx?PAG=4&amp;MOD=RHC">Research Hub Center</a>
                      <a id="ctl00_BrandFooter_HL" href="/ITA/Default.aspx?PAG=55&amp;MOD=BRA">Brand</a>
                      <a id="ctl00_EventiFooter_HL" href="/ITA/Default.aspx?PAG=5&amp;MOD=EVE">Eventi</a>
                      <a id="ctl00_MyCFSFooter_HL" href="/ITA/Default.aspx?PAG=23&amp;MOD=DSH">My CFS</a>
							      </div>
						      </div>
					      </div>
								<!--
                <div class="row">
						      <div class="col-lg-12">
							      <ul class="footer-sb">
								      <li><a href="https://it-it.facebook.com/CFSRating" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>
								      <li><a href="https://www.youtube.com/channel/UCQbfAFxDZKMuZ_6qu0DRQTg" target="_blank"><i class="fa fa-youtube"></i></a></li>
								      <li><a href="https://www.linkedin.com/company/cfs-rating" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i></a></li>
							      </ul>
						      </div>
					      </div>
								-->
                <div class="row">
                  <div class="col-lg-12">
                    <div class="powered-box">
                      <p>© 2016 - CFS Rating s.r.l. - <a href="mailto:marketing@cfsrating.it" target="_blank">marketing@cfsrating.it</a> - P.IVA 12741980150 - <a href="https://www.yourbiz.it/" target="_blank">Powered by Yourbiz</a></p>
<div class="footer-links-block"><a class="footer-link" style="margin-right: 14px;" href="/ITA/Default.aspx?PAG=41&amp;NOT=3">Privacy Policy</a> <a class="footer-link" style="margin-right: 14px;" href="/ITA/Default.aspx?PAG=41&amp;NOT=165">Cookies Policy</a> <a class="footer-link" href="/ITA/Default.aspx?PAG=41&amp;NOT=164">Disclaimer Legale</a> <!--<script>// <![CDATA[
(function (w,d) {var loader = function () {var s = d.createElement("script"), tag = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.src = "//cdn.iubenda.com/iubenda.js"; tag.parentNode.insertBefore(s,tag);}; if(w.addEventListener){w.addEventListener("load", loader, false);}else if(w.attachEvent){w.attachEvent("onload", loader);}else{w.onload = loader;}})(window, document);
// ]]></script>
</div>--></div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
				      </div>
            </div>

		      </footer>

          <!--modale di ricerca-->
          <div id="SearchModal" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog">
            <div class="modal-dialog" role="document">
              <div id="ctl00_Ricerca_PNL" class="modal-content" onkeypress="javascript:return WebForm_FireDefaultButton(event, 'ctl00_Cerca_LB')">
	
                <div id="ctl00_ctl13">
		
                    <div class="modal-header">
                      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button>
                      <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Ricerca fondo</h4>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                      <div class="mt10">Inserisci il codice ISIN o il nome del fondo</div>
                      <input name="ctl00$RicercaFondo_TB" type="text" id="ctl00_RicercaFondo_TB" class="input-block mt10" placeholder="Inserisci il codice ISIN o il nome del fondo..." autocomplete="off">
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                      <button type="button" class="biss-btn biss-btn-default pointer mr10" data-dismiss="modal">Annulla</button>
                      <a id="ctl00_Cerca_LB" class="biss-btn biss-btn-default biss-btn-azure" href="javascript:__doPostBack('ctl00$Cerca_LB','')">Cerca</a>
                    </div>
                  
	</div>
              
</div>
            </div>
          </div>

          <!--log-->
           

          <!--scroller-->
		      <div id="scroll-to-the-top">
			      <i class="fa fa-angle-up"></i>
		      </div>

        </div>
      </div>

      <!--script bundle-->
      <script src="/user/assets/js/website.js" type="text/javascript"></script>

      

  <!--css-->
  <link href="/user/assets/theme/js/owl.carousel/assets/owl.carousel.css" rel="stylesheet">

  <!--js-->
  <script src="/user/assets/theme/js/owl.carousel/owl.carousel.js"></script>
  <script src="/user/assets/js/jquery-highcharts/js/highcharts.js"></script>
  <script type="text/javascript">

    Highcharts.setOptions({
      chart: {
        style: {
          fontFamily: 'Roboto Condensed'
        }
      }
    });

    function InitGraphs(AzionariGeograficiAI, AzionariGeograficiA1, AzionariGeograficiA3, AzionariGeograficiA5,
              AzioniSettorialiAI, AzioniSettorialiA1, AzioniSettorialiA3, AzioniSettorialiA5,
              ObbligazionariAI, ObbligazionariA1, ObbligazionariA3, ObbligazionariA5,
              AnalisiCategorie) {

      // azionari geografici
      $('#GeograficiAI').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '14px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance da inizio anno',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: { headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: AzionariGeograficiAI
      });
      $('#GeograficiA1').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '14px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance 1 anno',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: AzionariGeograficiA1
      });
      $('#GeograficiA3').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '14px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance 3 anni',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: AzionariGeograficiA3
      });
      $('#GeograficiA5').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '14px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance 5 anni',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: AzionariGeograficiA5
      });

      // azionari settoriali
      $('#SettorialiAI').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '13px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance da inizio anno',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: AzioniSettorialiAI
      });
      $('#SettorialiA1').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '13px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance 1 anno',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: AzioniSettorialiA1
      });
      $('#SettorialiA3').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '13px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance 3 anni',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: AzioniSettorialiA3
      });
      $('#SettorialiA5').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '13px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance 5 anni',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: AzioniSettorialiA5
      });

      // obbligazionari
      $('#ObbligazionariAI').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '14px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance da inizio anno',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: ObbligazionariAI
      });
      $('#ObbligazionariA1').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '14px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance 1 anno',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: ObbligazionariA1
      });
      $('#ObbligazionariA3').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '14px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance 3 anni',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: ObbligazionariA3
      });
      $('#ObbligazionariA5').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: { type: 'bar' },
        title: { text: '' },
        xAxis: {
          type: 'category',
          gridLineWidth: 0,
          labels: {
            style: {
              color: '#333',
              fontWeight: 'lighter',
              fontSize: '14px'
            }
          },
          tickWidth: 0,
          lineWidth: 0,
          title: { text: '' }
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Performance 5 anni',
            align: 'high'
          },
          labels: { overflow: 'justify' },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          ineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        tooltip: {
          headerFormat: '', pointFormat: '<strong>{point.name}</strong> {point.y}'
        },
        plotOptions: { bar: { minPointLength: 2 } },
        series: ObbligazionariA5
      });

      // analisi categorie
      $('#chartContainer4').highcharts({
        credits: { enabled: false },
        chart: {
          type: 'scatter',
          zoomType: 'xy',
          panning: true,
          panKey: 'shift'
        },
        title: { text: '' },
        subtitle: { text: '' },
        xAxis: {
          title: {
            text: 'Rischio',
            style: {
              color: '#898989',
              'font-size': '12px'
            }
          },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth: 1,
          lineWidth: 1,
          lineColor: '#ddd',
          maxPadding: 0.05,
          minPadding: 0.05
        },
        yAxis: {
          title: {
            text: 'Rendimento',
            style: {
              color: '#898989',
              'font-size': '12px'
            }
          },
          gridLineWidth: 1,
          tickWidth:1,
          lineWidth: 1,
          lineColor: '#ddd'
        },
        legend: { enabled: false },
        plotOptions: {
          scatter: {
            marker: {
              states: {
                hover: {
                  enabled: true,
                  lineColor: 'rgb(100,100,100)'
                }
              }
            },
            states: {
              hover: {
                marker: { enabled: false }
              }
            },
            tooltip: {
              headerFormat: '',
              pointFormat: '<strong>{point.name}</strong><br /><strong>Rischio:</strong> {point.x}<br /><strong>Rendimento:</strong> {point.y}'
            }
          }
        },
        series: AnalisiCategorie
      });
    }

  </script>

  <script type="text/javascript">
    (function ($) {
      "use strict";

      $('document').ready(function () {

        var $container = $('body');

        $container.imagesLoaded(function () {

          // slider
          $('#layerslider').layerSlider({
            skinsPath: 'css/layerslider/skins/',
            skin: 'fullwidth',
            firstLayer: 2,
            thumbnailNavigation: 'hover',
            hoverPrevNext: true,
            responsive: true,
            responsiveUnder: 1170,
            sublayerContainer: 1170
          });

          // partner
          if ($('#partners').length > 0) {
            $('#partners').rivaCarousel({
              style: 'horizontal',
              navigation: 'bullets',
              navigation_class: 'width-100 margin-top-20 nav-st-1 ghost',
              navigation_item_class: 'ghost',
              visible: 4,
              selector: 'partner-logo',
              gutter: 80,
              infinite: 1,
              autostart: 1
            });
          }

          // finanza
          //$('#finanza1').rivaCarousel({
          //  style: 'horizontal',
          //  navigation: 'buttons',
          //  navigation_class: 'width-100 float-left nav-st-3',
          //  button_left_text: '<i class="fa fa-chevron-left"></i>',
          //  button_right_text: '<i class="fa fa-chevron-right"></i>',
          //  visible: 1,
          //  selector: 'project-item-box',
          //  gutter: 0,
          //  infinite: 1,
          //  interval: 2000,
          //  autostart: 0,
          //  speed: 350
          //});

          // ultime notizie
          $('#UltimeNotizie').rivaCarousel({
            style: 'horizontal',
            navigation: 'buttons',
            navigation_class: 'width-100 float-left nav-st-3',
            button_left_text: '<i class="fa fa-chevron-left"></i>',
            button_right_text: '<i class="fa fa-chevron-right"></i>',
            visible: 1,
            selector: 'news-item',
            gutter: 0,
            infinite: 1,
            interval: 4000,
            autostart: true,
            speed: 800
          });

          // azionari geografici
          $('#AzionariGeografici').rivaCarousel({
            style: 'horizontal',
            navigation: 'buttons',
            navigation_class: 'nav-st-3 home-cla-nav ghost',
            button_left_text: '<i class="fa fa-chevron-left"></i>',
            button_right_text: '<i class="fa fa-chevron-right"></i>',
            visible: 1,
            selector: 'home-widget',
            gutter: 20,
            infinite: true,
            interval: 4000,
            autostart: false,
            speed: 600,
            ease: 'jswing'
          });
          
          // azioni settoriali
          $('#AzioniSettoriali').rivaCarousel({
            style: 'horizontal',
            navigation: 'buttons',
            navigation_class: 'nav-st-3 home-cla-nav ghost',
            button_left_text: '<i class="fa fa-chevron-left"></i>',
            button_right_text: '<i class="fa fa-chevron-right"></i>',
            visible: 1,
            selector: 'home-widget',
            gutter: 20,
            infinite: true,
            interval: 4000,
            autostart: false,
            speed: 600,
            ease: 'jswing'
          });

          // obbligazionari
          $('#Obbligazionari').rivaCarousel({
            style: 'horizontal',
            navigation: 'buttons',
            navigation_class: 'nav-st-3 home-cla-nav ghost',
            button_left_text: '<i class="fa fa-chevron-left"></i>',
            button_right_text: '<i class="fa fa-chevron-right"></i>',
            visible: 1,
            selector: 'home-widget',
            gutter: 20,
            infinite: true,
            interval: 4000,
            autostart: false,
            speed: 600,
            ease: 'jswing'
          });

          // navigazione sync
          setTimeout(function () {
            $('.graph-nav-right').click(function (e) {
              e.preventDefault();
              $('#AzionariGeografici .to-the-right').click();
              setTimeout(function () { $('#AzioniSettoriali .to-the-right').click(); }, 120);
              setTimeout(function () { $('#Obbligazionari .to-the-right').click(); }, 240);
            });
            $('.graph-nav-left').click(function (e) {
              e.preventDefault();
              $('#AzionariGeografici .to-the-left').click();
              setTimeout(function () { $('#AzioniSettoriali .to-the-left').click(); }, 120);
              setTimeout(function () { $('#Obbligazionari .to-the-left').click(); }, 240);
            });
          }, 200);

          // research hub center
          $('#rhc-list').rivaCarousel({
            style: 'horizontal',
            navigation: 'buttons',
            navigation_class: 'width-100 float-left nav-st-3 mt10',
            button_left_text: '<i class="fa fa-chevron-left"></i>',
            button_right_text: '<i class="fa fa-chevron-right"></i>',
            visible: 4,
            selector: 'project-item',
            gutter: 10,
            infinite: 0,
            interval: 5000,
            autostart: 1,
            speed: 350,
            ease: 'linear'
          });

        });

        var owl = $('.owl-carousel');
        
        owl.owlCarousel({
          margin: 10,
          loop: true,
          autoWidth: false,
          navigation: false,
          autoPlay: false
        });

        //$(".OwlCarouselcustomNavigation .next").click(function () {
        //  owl.trigger('owl.next');
        //});
        //$(".OwlCarouselcustomNavigation .prev").click(function () {
        //  owl.trigger('owl.prev');
        //});

      });

    })(jQuery);

  </script>      <!--[if lt IE 9]>
        <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
        <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
      <![endif]-->

      <div id="ctl00_JsRunner_UP">
	
          
        
</div>

      <div id="UpdateProgress" style="display:none;" role="status" aria-hidden="true">
	
          <div class="update-progress">
            <div class="inner">
              <img src="/user/assets/img/loader.gif">
            </div>
          </div>
        
</div>

    

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
InitGraphs([{  pointWidth: 33,  data: [{ name: 'Az. America', y: 17.73, color: "#527199"}, { name: 'Az. Internazionale', y: 14.52, color: "#527199"}, { name: 'Az. Europa', y: 11.70, color: "#527199"}, { name: 'Az. Euro', y: 11.60, color: "#527199"}, { name: 'Az. Asia Pacifico', y: 8.48, color: "#527199"}, { name: 'Az. Emerging', y: 7.23, color: "#527199"}]}],[{  pointWidth: 33,  data: [{ name: 'Az. America', y: 9.49, color: "#527199"}, { name: 'Az. Internazionale', y: 3.88, color: "#527199"}, { name: 'Az. Europa', y: -1.73, color: "#f79104"}, { name: 'Az. Asia Pacifico', y: -4.41, color: "#f79104"}, { name: 'Az. Euro', y: -4.50, color: "#f79104"}, { name: 'Az. Emerging', y: -6.38, color: "#f79104"}]}],[{  pointWidth: 33,  data: [{ name: 'Az. America', y: 43.99, color: "#527199"}, { name: 'Az. Internazionale', y: 28.04, color: "#527199"}, { name: 'Az. Emerging', y: 24.09, color: "#527199"}, { name: 'Az. Euro', y: 17.71, color: "#527199"}, { name: 'Az. Asia Pacifico', y: 16.35, color: "#527199"}, { name: 'Az. Europa', y: 13.79, color: "#527199"}]}],[{  pointWidth: 33,  data: [{ name: 'Az. America', y: 89.99, color: "#527199"}, { name: 'Az. Internazionale', y: 47.32, color: "#527199"}, { name: 'Az. Asia Pacifico', y: 29.95, color: "#527199"}, { name: 'Az. Emerging', y: 15.84, color: "#527199"}, { name: 'Az. Euro', y: 9.83, color: "#527199"}, { name: 'Az. Europa', y: 6.97, color: "#527199"}]}],[{  pointWidth: 20,  data: [{ name: 'Az. Technology', y: 25.06, color: "#527199"}, { name: 'Az. Real Estate', y: 17.49, color: "#527199"}, { name: 'Az. Industriali', y: 17.13, color: "#527199"}, { name: 'Az. Consumer Goods', y: 16.66, color: "#527199"}, { name: 'Az. Comunicazioni', y: 14.19, color: "#527199"}, { name: 'Az. Utilities', y: 12.16, color: "#527199"}, { name: 'Az. Materie Prime', y: 11.48, color: "#527199"}, { name: 'Az. Energia', y: 8.80, color: "#527199"}, { name: 'Az. Healthcare', y: 7.84, color: "#527199"}, { name: 'Az. Finanziari', y: 3.16, color: "#527199"}]}],[{  pointWidth: 20,  data: [{ name: 'Az. Utilities', y: 20.49, color: "#527199"}, { name: 'Az. Finanziari', y: 19.52, color: "#527199"}, { name: 'Az. Real Estate', y: 12.21, color: "#527199"}, { name: 'Az. Comunicazioni', y: 11.27, color: "#527199"}, { name: 'Az. Consumer Goods', y: 10.50, color: "#527199"}, { name: 'Az. Technology', y: 10.20, color: "#527199"}, { name: 'Az. Healthcare', y: 10.04, color: "#527199"}, { name: 'Az. Industriali', y: 1.12, color: "#527199"}, { name: 'Az. Materie Prime', y: -7.54, color: "#f79104"}, { name: 'Az. Energia', y: -13.15, color: "#f79104"}]}],[{  pointWidth: 20,  data: [{ name: 'Az. Technology', y: 80.51, color: "#527199"}, { name: 'Az. Finanziari', y: 39.85, color: "#527199"}, { name: 'Az. Consumer Goods', y: 30.26, color: "#527199"}, { name: 'Az. Industriali', y: 27.61, color: "#527199"}, { name: 'Az. Materie Prime', y: 24.93, color: "#527199"}, { name: 'Az. Healthcare', y: 20.30, color: "#527199"}, { name: 'Az. Utilities', y: 15.06, color: "#527199"}, { name: 'Az. Real Estate', y: 12.61, color: "#527199"}, { name: 'Az. Energia', y: -1.17, color: "#f79104"}, { name: 'Az. Comunicazioni', y: -2.54, color: "#f79104"}]}],[{  pointWidth: 20,  data: [{ name: 'Az. Technology', y: 141.86, color: "#527199"}, { name: 'Az. Finanziari', y: 102.04, color: "#527199"}, { name: 'Az. Consumer Goods', y: 72.74, color: "#527199"}, { name: 'Az. Healthcare', y: 57.97, color: "#527199"}, { name: 'Az. Industriali', y: 46.01, color: "#527199"}, { name: 'Az. Real Estate', y: 41.56, color: "#527199"}, { name: 'Az. Utilities', y: 37.25, color: "#527199"}, { name: 'Az. Materie Prime', y: 20.61, color: "#527199"}, { name: 'Az. Comunicazioni', y: 14.51, color: "#527199"}, { name: 'Az. Energia', y: -21.46, color: "#f79104"}]}],[{  pointWidth: 33,  data: [{ name: 'Obbl. Asia Pacifico', y: 8.57, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. America', y: 6.41, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Internazionale', y: 5.78, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Europa', y: 4.41, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Euro', y: 4.14, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Emerging', y: 0.00, color: "#527199"}]}],[{  pointWidth: 33,  data: [{ name: 'Obbl. Asia Pacifico', y: 13.35, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Emerging', y: 13.12, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. America', y: 11.57, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Internazionale', y: 10.36, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Europa', y: 5.80, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Euro', y: 5.54, color: "#527199"}]}],[{  pointWidth: 33,  data: [{ name: 'Obbl. Emerging', y: 58.12, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Asia Pacifico', y: 12.64, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. America', y: 6.88, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Europa', y: 5.97, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Internazionale', y: 5.75, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Euro', y: 4.74, color: "#527199"}]}],[{  pointWidth: 33,  data: [{ name: 'Obbl. Emerging', y: 58.37, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Asia Pacifico', y: 50.23, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Internazionale', y: 39.45, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. America', y: 38.56, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Europa', y: 18.89, color: "#527199"}, { name: 'Obbl. Euro', y: 15.81, color: "#527199"}]}],[{  marker: { symbol: "circle", radius: 3 },  states: { hover: { enabled: false } },  data: [{ name: "Az. Agricoltura", x: 11.99, y: 5.51, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Ambiente", x: 10.74, y: 10.71, color:"#369EAD" }, { name: "Az. America - Large Cap", x: 12.14, y: 12.92, color:"#C24642" }, { name: "Az. America - Small Cap", x: 16.51, y: 11.02, color:"#C24642" }, { name: "Az. Asia Pac. - Asia Pacifico", x: 10.10, y: 8.82, color:"#C24642" }, { name: "Az. Asia Pac. - Australia e N. Zel", x: 11.73, y: 9.53, color:"#C24642" }, { name: "Az. Asia Pac. - Ex Japan", x: 11.12, y: 10.12, color:"#C24642" }, { name: "Az. Asia Pac. - Japan Large Cap", x: 10.00, y: 6.87, color:"#C24642" }, { name: "Az. Asia Pac. - Japan Small Cap", x: 11.12, y: 6.43, color:"#C24642" }, { name: "Az. Asia Pac. - Small Cap ex Japan", x: 11.16, y: 4.50, color:"#C24642" }, { name: "Az. Beni di Consumo", x: 10.72, y: 9.21, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Biotecnologie", x: 16.37, y: 3.53, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Comunicazioni", x: 11.61, y: 2.24, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Emergenti - America Latina", x: 18.86, y: 12.22, color:"#C24642" }, { name: "Az. Emergenti - Asia Pacifico", x: 12.32, y: 10.19, color:"#C24642" }, { name: "Az. Emergenti - Brasile", x: 27.40, y: 20.24, color:"#C24642" }, { name: "Az. Emergenti - BRIC", x: 12.81, y: 14.01, color:"#C24642" }, { name: "Az. Emergenti - Cina", x: 17.11, y: 13.11, color:"#C24642" }, { name: "Az. Emergenti - EMEA", x: 13.52, y: 7.64, color:"#C24642" }, { name: "Az. Emergenti - Est Europa", x: 13.62, y: 11.45, color:"#C24642" }, { name: "Az. Emergenti - Globali", x: 11.04, y: 10.01, color:"#C24642" }, { name: "Az. Emergenti - India", x: 15.49, y: 10.91, color:"#C24642" }, { name: "Az. Emergenti - Russia", x: 18.28, y: 19.04, color:"#C24642" }, { name: "Az. Energia", x: 17.55, y: 2.53, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Euro - Germania", x: 12.85, y: 5.80, color:"#C24642" }, { name: "Az. Euro - Italia", x: 17.41, y: 8.15, color:"#C24642" }, { name: "Az. Euro - Large Cap", x: 11.89, y: 8.06, color:"#C24642" }, { name: "Az. Euro - Small Cap", x: 12.62, y: 7.79, color:"#C24642" }, { name: "Az. Europa - Ex UK", x: 10.60, y: 7.91, color:"#C24642" }, { name: "Az. Europa - Large Cap", x: 10.28, y: 7.44, color:"#C24642" }, { name: "Az. Europa - Scandinavia", x: 9.88, y: 5.55, color:"#C24642" }, { name: "Az. Europa - Small Cap", x: 12.20, y: 6.45, color:"#C24642" }, { name: "Az. Europa - Svizzera", x: 9.27, y: 9.23, color:"#C24642" }, { name: "Az. Europa - UK", x: 11.03, y: 6.23, color:"#C24642" }, { name: "Az. Farmaceutici", x: 11.68, y: 7.95, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Finanziari", x: 14.02, y: 10.88, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Immobiliari", x: 10.95, y: 6.90, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Industriali", x: 13.00, y: 10.35, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Infrastrutture", x: 9.58, y: 5.33, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Internazionali - Large Cap", x: 10.74, y: 10.71, color:"#C24642" }, { name: "Az. Internazionali - Small Cap", x: 13.29, y: 8.81, color:"#C24642" }, { name: "Az. Materie Prime", x: 11.96, y: 10.22, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Metalli Preziosi", x: 22.19, y: -5.07, color:"#369EAD" }, { name: "Az. Tecnologia", x: 15.42, y: 23.00, color:"#369EAD" }, { name: "Bilanciati", x: 6.43, y: 5.99, color:"#7F6084" }, { name: "Bilanciati - Orientamento Az.", x: 7.93, y: 7.64, color:"#7F6084" }, { name: "Bilanciati - Orientamento Obb.", x: 6.33, y: 10.78, color:"#7F6084" }, { name: "Flessibili Total Return", x: 6.54, y: 6.28, color:"#7F6084" }, { name: "Fondi a formula", x: 0.14, y: 1.66, color:"#7F6084" }, { name: "Liquidità Area Euro", x: 0.13, y: -0.39, color:"#86B402" }, { name: "Liquidità USA", x: 5.70, y: 1.35, color:"#86B402" }, { name: "Obb. America - Corporate", x: 5.75, y: 3.57, color:"#86B402" }, { name: "Obb. America - Diversificati", x: 5.81, y: 2.24, color:"#86B402" }, { name: "Obb. America - Breve Termine", x: 5.73, y: 1.58, color:"#86B402" }, { name: "Obb. America - Governativi MLT", x: 6.14, y: 1.39, color:"#86B402" }, { name: "Obb. America - High Yield", x: 6.63, y: 7.21, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Asia Pacifico", x: 5.67, y: 4.05, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Convertibili", x: 6.83, y: 7.30, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Emergenti", x: 5.46, y: 4.80, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Euro - Corporate", x: 2.14, y: 2.10, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Euro - Diversificati", x: 2.54, y: 1.56, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Euro - Breve Termine", x: 0.42, y: 0.13, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Euro - Governativi MLT", x: 3.24, y: 1.52, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Euro - High Yield", x: 3.69, y: 4.35, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Europa - Corporate", x: 2.69, y: 2.59, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Europa - Diversificati", x: 2.89, y: 1.95, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Europa - Governativi MLT", x: 3.51, y: 1.95, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Europa - High Yield", x: 3.61, y: 4.84, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Internaz. - Corporate", x: 5.73, y: 3.25, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Internaz. - Diversificati", x: 5.83, y: 1.88, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Internaz. - Breve Termine", x: 5.70, y: 0.65, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Internaz. - Governativi MLT", x: 7.36, y: 2.09, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Internaz. - High Yield", x: 6.21, y: 6.72, color:"#86B402" }, { name: "Obbligazionari Misti", x: 5.49, y: 3.01, color:"#7F6084" }, { name: "Az. Emergenti - Turchia", x: 31.91, y: -13.23, color:"#C24642" }, { name: "Absolute Return - Azioni", x: 0.14, y: 1.66, color:"#7F6084" }, { name: "Absolute Return - Mix", x: 0.14, y: 1.66, color:"#7F6084" }, { name: "Absolute Return - Obbligazioni", x: 0.14, y: 1.66, color:"#7F6084" }, { name: "Absolute Return - Volatilità", x: 0.14, y: 1.66, color:"#7F6084" }, { name: "Absolute Return - Valute", x: 0.14, y: 1.66, color:"#7F6084" }, { name: "Obbligazionari a Scadenza", x: 5.83, y: 1.88, color:"#86B402" }, { name: "Liquidità e breve termine Altro", x: 0.13, y: -0.39, color:"#86B402" }, { name: "Obb. America - Altro", x: 5.81, y: 2.24, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Asia Pacifico - Altro", x: 5.67, y: 4.05, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Convertibili - Altro", x: 6.83, y: 7.30, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Emergenti - Altro", x: 5.46, y: 4.80, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Euro - Altro", x: 2.54, y: 1.56, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Europa - Altro", x: 2.89, y: 1.95, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Internaz. - Altro", x: 5.83, y: 1.88, color:"#86B402" }, { name: "Obb. America - Divers. Euro H.", x: 3.20, y: 2.21, color:"#86B402" }, { name: "Obb. America - High Yield Euro H.", x: 4.30, y: 6.77, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Internaz. - Divers. Euro H.", x: 2.47, y: 2.63, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Internaz. - High Yield Euro H.", x: 4.30, y: 6.77, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Asia Pacifico - Euro Hedged", x: 5.17, y: 2.64, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Emergenti - Euro Hedged", x: 5.54, y: 4.68, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Internaz. - Gov. MLT Euro H.", x: 3.51, y: 1.40, color:"#86B402" }, { name: "Obb. Internaz. - Corp. Euro H.", x: 3.45, y: 3.49, color:"#86B402" }]}]);//]]>
</script>
<script>  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');  ga('create', 'UA-6065034-47', 'auto');  ga('send', 'pageview'); </script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
Sys.Application.add_init(function() {
  $create(Sys.UI._UpdateProgress, {"associatedUpdatePanelId":null,"displayAfter":500,"dynamicLayout":true}, null, null, $get("UpdateProgress"));
});
//]]>
</script>
</form>

    <!--cookie policy-->
    <script type="text/javascript">

      var _iub = _iub || [];
      _iub.csConfiguration = {
        cookiePolicyId: 180138,
        siteId: 268704,
        lang: "it",
        localConsentDomain: document.domain
      };
      (function (w, d) {
        var loader = function () { var s = d.createElement("script"), tag = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.src = "//cdn.iubenda.com/cookie_solution/iubenda_cs.js"; tag.parentNode.insertBefore(s, tag); };
        if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", loader, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload", loader); } else { w.onload = loader; }
      })(window, document);

    </script>

  
<div id="cboxOverlay" style="display: none;"></div><div id="colorbox" class="" role="dialog" tabindex="-1" style="display: none;"><div id="cboxWrapper"><div><div id="cboxTopLeft" style="float: left;"></div><div id="cboxTopCenter" style="float: left;"></div><div id="cboxTopRight" style="float: left;"></div></div><div style="clear: left;"><div id="cboxMiddleLeft" style="float: left;"></div><div id="cboxContent" style="float: left;"><div id="cboxTitle" style="float: left;"></div><div id="cboxCurrent" style="float: left;"></div><button type="button" id="cboxPrevious"></button><button type="button" id="cboxNext"></button><button id="cboxSlideshow"></button><div id="cboxLoadingOverlay" style="float: left;"></div><div id="cboxLoadingGraphic" style="float: left;"></div></div><div id="cboxMiddleRight" style="float: left;"></div></div><div style="clear: left;"><div id="cboxBottomLeft" style="float: left;"></div><div id="cboxBottomCenter" style="float: left;"></div><div id="cboxBottomRight" style="float: left;"></div></div></div><div style="position: absolute; width: 9999px; visibility: hidden; display: none; max-width: none;"></div></div></body></html>

               

Screenshot: